Všekary

kostel sv. Barbory

Zcela osamoceně u lesa stojí kostel sv. Barbory u Všekar, jako nějaká zapomenutá věc. Není už osada horníků, jichž byla světice patronkou a kteří v okolí dolovali olovo a cín. Postavil ho majitel panství Adam Trautsmannsdorf v letech 1717 až 1724. Váže se k němu pověst, že měl stát jinde, ale vše, co zedníci za den postavili, se v noci přestěhovalo na toto místo. Osada v 18. století zmizela, ale z kostela se zatím stalo významné a oblíbené poutní místo.  Byl postaven jako jednolodní, se dvěma hmotově výraznými bočními kaplemi. Na klenbě jsou ještě dnes sporé zbytky rokokových maleb A. Krause z roku 1756. Po roce 1945 se z kostela ztratil nádherný akantový hlavní oltář a postupně i další vybavení bylo zničeno. Vyrabovaný kostel zůstal zcela otevřen, takže se tam mohli podepsat i sovětští vojáci za okupace spřátelenými armádami. Starší mapy jej vnímají jako zříceninu, ale v roce 1994 byla pořízena nová střecha (opět má díry), a tak do kostela sice masově nezatéká, ale fouká a sněží. Bez dalšího zájmu se kostel opět dostane na cestu zmaru.

Veronika Konturová

Světlo

Za vsí na mírně se táhnoucím kopečku celkem osamoceně stojí kaple sv. Barbory. Přicházejícímu poutníkovi ukazuje svou nádheru už z dáli, ale celkový pohled nám nabídne až blízké setkání. Prázdnými otvory ve zdech, kde kdysi bývala zasazena okna, intenzivně proniká světlo z právě vycházejícího slunce přes ruinu bývalého oltáře a dopadá na písčitou zem, jež už nepamatuje barevnou dlažbu. Vtom si poutník všimne, že paprsek není přímý, ale proniká nově vloženým oknem a vytváří jakési třepotání, jež vzniká průchodem přes achátové kameny ve vitrajích. Připomínají mu včely. Zasněně pozoruje světlo vstupující oknem do kaple. Musela to být dříve jistě nádhera, řekne si v duchu pro sebe. Co se to s námi stalo? V tu chvíli prolétne rozbitým bočním oknem malý ptáček, proletí kaplí a za jemného hvízdotu odlétá překvapivě vchodem. Poutník se otočí a u vstupu vidí další malý drahokam. Západní slunce prolilo svou červenou zář třetím malým oválným oknem u vchodu jako by celý den trval jen minutu. V jeho vitrajích spatřuje devět achátových kamenů. Při odchodu rozhlédne se poutník z nádherné vyhlídky za kaplí po krásně zvlněné krajině, občerství se u dávno zapomenuté studánky a jako malé dítě se pohoupe před odchodem na provazové houpačce, jež je připevněna k mocnému rameni stařičké lípy.

Lokace

 

GPS souřadnice: 49.604770, 13.028524

zaniklé A OHROŽENÉ KOSTELY - projekt landart specific