Týnec u Klatov

kostel sv. Jana Nepomuckého

Týnec leží jižně od Klatov, tam, kde se zvedá krajina drobnými a výraznými kopečky vstřícně k Šumavě. Téměř parková úprava svědčí o staletém kultivování území. Drobná osídlení se střídají se samotami a dávají tak krajině ráz obydlenosti a lidského měřítka. Obec Týnec se usadila již v raném středověku na výrazném návrší. Takové polohy hovoří o dobách pronikání a upevňování křesťanství, kdy každý kostel byl majákem pro daleké usedlosti a byl znamením pevnosti, ukotvenosti a ochrany. Slavná doba Týnce přišla po ukončení třicetileté války, kdy v roce 1661 byl farní kostel rozšířen a stal se poutním místem. Na začátku 18. století, po vyhlášení Jana Nepomuckého za svatého, byl na kopci proti zámku postaven jemu zasvěcený kostel. Výtvarně se jedná o stavbu konzervativnějšího charakteru, nicméně koncepce je originální. Půdorysný čtverec o stranách 14/14 m se uvnitř změnil v křížovou dispozici. Centrální prostor byl zaklenut plochou klenbou ve tvaru kulového vrchlíku. Už roku 1899 je konstatováno, že klenba je již z větší části sesuta, to znamená, že do opuštěné stavby již nejméně 120 let volně prší a sněží.

Kristýna Kužvartová

Kapka aneb hladina hloubky

Opuštěné prostory jsou doprovázeny zvukem. Ač se to na první pohled nezdá, pod jejich tichem zní šum větru a odkapávání času. I zřícenina barokní čtyřboké kaple sv. Jana Nepomuckého, ležící na zalesněném vršku u vsi Loreta jihozápadně od Klatov, se pod koloběhem kapek propadá do věčnosti. Z původní kaple, orientované přesně na osu zámku v nedalekém Týnci, zbyly jen čtyři zdi, na místě kupole se dnes otevírá obrovský kruhový otvor k nebi. Stačí jen jediná kapka, která lehce poruší běh času a zmrazí okamžik dopadu. Ve středu chrámové lodi proniká tato kapka hluboko pod hladinu – podlahu, čeří ji a vlní. Protíná horizont našeho současného postavení a promítá se do plochy. Zároveň však nutí k pohledu vzhůru, tedy k otázce „odkud a kam“, a kopíruje tak ve svém účinku vertikální osu chrámu. kruhovým vymezením je symbolem nekonečného opakování, cyklu. Vody, života i smrti.

Lokace

 

GPS souřadnice: 49.357314, 13.267933

zaniklé A OHROŽENÉ KOSTELY - projekt landart specific