Srbice

s kostelem sv. Víta

V poměrně ploché krajině mezi Staňkovem a Kolovčí je srbický kostel majákem na nevysokém, ale z mnoha kilometrů viditelném kopci. Je to obvyklá poloha románských kostelů, které sloužily obyvatelům několika obcí v okolí, a proto bylo záhodno, aby stály ve viditelné poloze. Jeho zrod je spojován s vlastnictvím kláštera v Doksanech. Byl prvně písemně zaznamenán k roku 1273, ale zdá se, že zachovalá románská stavba mohla mít předchůdce, možná dřevěného. Celý kopec je poznamenán dlouhodobým osídlením, jsou zachovány valy hradištního osídlení, na polích se čas od času nalezne keramika z tohoto období, ale i z pravěku a středověku. Dnes je drobný kostel s překvapivě mohutnou věží a krásnými románskými a raně gotickými detaily osamocen.

prof. Jiří Beránek

Prorůstání

Nad obcí SRBICE je vyvýšenina se slavným románským kostelíkem. Přes údolí, jižním směrem, s ním pohledově koresponduje kopec, o němž je známo, že tu „prorůstají vrstvy různých civilizačních období“. Místo pro projekt „PRORŮSTÁNÍ“ je zvoleno tak, aby stálo na hranici obdělávané půdy a remízku vzrostlých stromů. Objekt bude sesazen z několika kamenicky propojených bloků. Nejvyšší z nich měří 7 metrů.

Lokace

 

GPS souřadnice: 49.506008, 13.133814

zaniklé A OHROŽENÉ KOSTELY - projekt landart specific