Pořejov

kostel sv. Bartoloměje

Obec Pořejov leží 6 km jižně od Tachova. Nejstarší zpráva pochází z roku 1352. Byl zde vybudován i zámek, v němž sídlili majitelé panství, např. Wunschwitzové. Od roku 1728 spadalo Pořejovské panství pod Tachov. V roce 1938 tvořilo obec 135 usedlostí se šesti sty obyvateli. Po odsunu německého obyvatelstva nebyla obec dosídlena a zcela vyrabována chátrala. Později založená skládka domovního odpadu většinu obce pohltila.  Kostel sv. Bartoloměje, v jádru gotický, byl přestavěn roku 1587 za Šebestiána Perglára, majitele panství. K zásadnější přestavbě pak došlo v roce 1740. Podle zachovalého zaměření byl kostel jednolodní s pravoúhlým presbytářem a věží, situovanou na jižní bok lodi. Velmi dlouhá loď hovoří o jejím postupném prodlužování. Věž kostela měla formy pozdního baroka a hezky tvarovanou cibulovou střechu. Zbořen byl v roce 1971, jeho zbytky se nacházejí pod vrstvou odpadků.

František Dvořák

Svatý Bartoloměj

Přál jsem si využít historii sv. Bartoloměje a adekvátním způsobem vytvořit připomínku tohoto kostela, který byl rudou stranou v minulém režimu odstřelen a na jehož místě vznikla skládka. Podle mě by Pořejov neměl být opomíjeným místem, proto jsem chtěl bývalému kostelnímu prostoru navrátit duchovní atmosféru a poodhalit jeho minulost.

Lokace

 

GPS souřadnice: 49.732289, 12.601803

zaniklé A OHROŽENÉ KOSTELY - projekt landart specific