Otín

kostel jména panny Marie

Otínský kostel, nacházející se ve vsi vzdálené 4 km východně od Plané, leží mimo hlavní cesty. Kostel patří mezi ty svatyně Tachovska, které pamatují dlouhá staletí. Byl postavený patrně v 2. polovině 13. století. Po přestavbě provedené před polovinou 14. století se z něho zachovalo boční zdivo lodi se stopami dávného požáru. Polygonálně uzavřený presbytář byl tehdy postaven zcela nový, v elegantním slohu blížícího se vrcholu gotické tvorby. Trochu pohaslý život obce připomíná také gotická kamenná křtitelnice a sakristie s kamenným lavabem. Na stavbě se podepsaly i další slohy. V baroku byla upravena okna a rozšířena sakristie, západní část lodi s klasicistní věží získal kostel po roce 1839. Neudržovaný kostelík se v druhé polovině 20. století změnil ve zříceninu. Až na jednu menší zeď zaniklo v té době i blízké panské sídlo ve dvoře u ohradní zdi hřbitova a ruiny kostela jsou tak jedinou památkou v obci.

Jan Soukup

Štěpánka Kotková

Má Mysl

V návaznosti na kostel v Otíně jsem využila křehkého materiálu silonových vláken, která představují jakési siločáry vycházející ze srdce kostela – oltáře. Tyto siločáry se rozcházejí do všech světových stran a vycházejí ven z kostela polorozpadlými zdmi kaple. Energii proudící mezi těmito siločarami jsem vyjádřila pomocí jemných sítí, které jsou v prostoru k těmto vlascům ukotveny a různě vytvarovány.

Lokace

 

GPS souřadnice: 49.856203, 12.794796

zaniklé A OHROŽENÉ KOSTELY - projekt landart specific