Hora Svatého Václava

kostel sv. Václava

Návrší s kostelem sv. Václava se vypíná nad okolní krajinou a vytváří významnou krajinnou dominantu. Obec existovala již ve 13. století, kostel s jistotou k roku 1345. Okolí kostela bylo opevněno a stávala zde i tvrz. Sám kostel, postavený v poslední čtvrti 14. století, působí jako pevnost. Jeho rozměry jsou překvapivě monumentální a vybočují z dobových zvyklostí stavby vesnických kostelů. Uvnitř kostela je raně barokní zařízení z období barokní přestavby v 17. století. V 90. letech 20. století byla opravena střecha a uvnitř kostela zřízena betonová podlaha. Střecha bez okapů a nemožnost větrání velkého množství vlhkosti způsobuje extrémní zavlhčení zdiva, které je hlavní závadou kostela. Bohoslužby jednou za čtrnáct dní udržují alespoň minimální provozuschopnost kostela, ale potencionálně se jedná o ohroženou stavbu.

Jakub Orava

Proud času

Myšlenkou bylo zobrazit lidské poznání, které je uloženo v paměti krajiny. Toto poznání je ale v neustálém pohybu a krouží kolem pomyslné osy. Přirovnal bych to k zámku, ve kterém klíč hýbe závorami, až zapadnou do svých zářezů a umožní klíči otočit všechny najednou. Tak i jednotlivá naše poznání, která neustále sbíráme a přehodnocujeme, do sebe zapadnou až v jedinou chvíli a na malý moment.

Dílo, které jsem vytvořil v této lokalitě, jsem nazval Proud času. Inspirací mi byly filozofické myšlenky Aristotela a sv. Augustina, kteří se ve svých spisech zaobírali úvahami o čase.

Práci bych přirovnal k pohybu ozubených kol v hodinovém strojku. Záměrem díla bylo nějakým způsobem výtvarně uchopit toto soukolí a převést ho do krajiny. Zvolil jsem variantu pomocí kameno-hliněných teras, které se pomyslně otáčejí na duchovní ose. Tuto osu mi zastupuje ohrožený kostel sv. Václava. Druhé kolo tohoto soukolí zastupuje rovinu pozemskou. Má vlastní osu, orientovanou na sever, která je tvořena velkým kamenem. Duchovní a pozemské soukolí funguje na principu reliéfního prolínání.

V této práci jsem použil pouze přírodní materiál z daného místa. Pracoval jsem s množstvím kamene a hlíny. Ve stavbě kamenných teras jsem využíval techniku křížení, díky které se jednotlivé zídky provázaly a zamezují tak případnému sesouvání.

 

Lokace

 

GPS souřadnice: 49.520047, 12.743609

 

 

zaniklé A OHROŽENÉ KOSTELY - projekt landart specific