Branišov

kostel sv. Blažeje

Mezi dříve nejznámější poutní místa na území západních Čech patřil bezesporu kostel sv. Blažeje, jehož ruiny jsou malebně položeny na břehu Blažejského rybníka jižně od Toužimi. Na místě dnešního kostela zřejmě stávala farní svatyně pro široké okolí, uváděná již v roce 1320. V její blízkosti, v místech dnešního rybníka, se ve středověku rozkládala ves Janov, zaniklá během třicetileté války. Barokní stavba kostela pochází z let 1732−1733, stavebníkem byl opat tepelského kláštera Raimund III. Neznámý architekt vytvořil jednolodní sálový prostor s polygonálním presbytářem, pěkně prosvětlený a přes nepříliš velké rozměry v interiéru vznosně působící. Valbovou šindelovou střechu se sanktusníkem už bychom však hledali marně. Místo bylo hojně navštěvováno poutníky, ale jeho sláva odešla s původními obyvateli, vyhnanými v roce 1946, a definitivně pohasla při požáru, způsobeným bleskem v roce 1957. Od té doby je svatyně v ruinách, ale stále je to místo pro ty, co hledají klid a smír s krásnou krajinou. Dramatické historické děje se zdají být už zasuty hodně daleko.

Vojtěch Soukup

Křížová cesta

Při úvahách, jak dostat zpět lidského ducha do tohoto místa, byla jasná myšlenka − dát lidem důvod toto místo navštívit.  První důvod může být ten, že vzniklo nové výtvarné dílo, které může na sebe přitáhnout pozornost a tím pádem i nové návštěvníky. Ti, doufám, budou stále chápat hlavní roli kostela. Dalším logickým důvodem může být duchovní rozměr nové instalace, která v sobě kombinuje landartové výtvarné dílo s křížovou cestou. V této rovině vidím důležitý aspekt přítomnosti kláštera trapistů, který je vzdušnou čarou vzdálen jen několik kilometrů. Blízká přítomnost kláštera je důležitá hlavně v souvislosti s tím, že silnice, která vede kolem Branišova, je hlavní přístupovou cestou do kláštera směrem od Plzně. Myslím, že by tato nová křížová cesta mohla sloužit pro návštěvníky kláštera jako předsunutý duchovní bod na cestě. Z výtvarného hlediska je důležité, že instalace propojuje kostel s volnou krajinou, kde tvoří novou linii, a to ve dvou rovinách: 1. Horizontální linie je patrná z lidské perspektivy a doplňuje reliéf krajiny. 2. Druhá linie je patrná pouze z ptačí perspektivy. O to zajímavější může být, jak je zakresleno v mapě, linie křížové cesty, která obíhá celý kostel, pak do něj vstupuje a po šroubovici vytyčuje prostor bývalého oltáře. Tím vzniká efekt vytyčení nového středobodu, který ovšem respektuje bývalý středobod svatyně a symbolicky na něj poukazuje.

Lokace

 

GPS souřadnice: 49.997162, 13.018182

zaniklé A OHROŽENÉ KOSTELY - projekt landart specific