Něco o LandArtu

JIŘÍ BERÁNEK

Je-li nám dopřáno vznášet se nad českou krajinou, nelze nespatřit jizvy, onichž se oči nemohou odtrhnout.  Jedno z nejunikátnějších území na světě (České středohoří) má vykousnuty kusy z těla a dýchá kalné výpary jako raněné zvíře v posledním tažení.

 O kus dál vedou člověka betonové spojnice dálnic a cest od „Kauflandů“ „Hornbachům“ a zase zpět. Neutěšená architektura průmyslových zón a nucené spotřeby si prozpěvuje píseň o hospodářském růstu. Billboardy, ohňostroje, oslňující barvy světel, cirkusy a hry. Jak úžasná dekorace o závod běžících životů.

 Masové běhy, masové pochody, masové sjíždění řek, masové pojídání masa, masová migrace.  Kdo se chce vzepřít, je ostouzen a nucen prchat. Jak málo je ale míst, kde je možné se ukrýt.  Z křovin, které pohltily zbytky pohraničních vesnic, statků a kostelů, pozoruji vyděšeně ono podivné křepčení. Mám strach sahám po meči, ale ten se mi v ruce rozpadá.

Posledními alejemi staletých stromů, těchto mizejících linií duchovních hodnot člověka, prodírám se k nelítostnému poznání, že vše spěje k rychlému neodvratnému rozkladu. Přikrčen v houštinách trnek, šípků, ostružin a kopřiv bloudím hvězdnou nocí. Zakopávám o rozvaliny hrobů našich předků. Vzdálené zvuky diskoték přináší bolesti hlavy.  S náhlým poryvem větru se otvírají mraky
a začíná prudký déšť. Přívaly vody čistí vzduch a já z pahorku nad tím vším ve světle blesků spatřuji krajinu vzdorující — krajinu vichřic a záplav, krajinu veder a sucha. Krajina tohoto zásadního „landartu“, tedy umění proměny mimo naší vůli.

Landart čehosi nad námi. — S velkou pokorou já a několik mých studentů pouštíme se do hledání toho, co nás přesahuje, ale chceme-li, tak také utváří. — Zspadlými zdmi chrámů není pusto! — Zarostlá polní cesta nevede „nikam“!

 

 

Prof. Jiří Beránek