Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
Produktový design

vedoucí ateliéru
doc. MgA. Zdeněk Veverka
Mgr. art. Jan Korabečný

kontaktní informace
kancelář / LS-326
e-mail / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

o ateliéru

Při studiu v ateliéru Produktový design mají studenti možnost procovat na zakázkách pro externí firmy. Naším zájmem je studenty co nejvíce propojit s výrobní sférou, tím získávají neocenitelné zkušenosti a významný vklad pro budoucí profesní život. Student se seznámí s celým procesem navrhování, které může končit realizací jeho návrhu. Pro podporu tvůrčí činnosti máme k dispozici kabinet 3D tiskáren různých provedení, VR realitu, kreslicí tablety, kvalitně vybavenou modelářskou dílnu. Velké modely je možné vyrábět z CLAY modelovací hmoty.
Nedílnou součástí náplně studia je mezifakultní spolupráce a to nejen v rámci univerzity, ale i se zahraničními školami. Zeměpisná poloha města Plzně nás předurčuje ke spolupráci se zahraničními vysokými školami. Velmi intenzivní je spolupráce s vysokou školou v Deggendorfu a Chamu.

 

Při řešení zadání se tak setkávají různé profese (designér, konstruktér, ergonom, ekonom...). Práce v takovém týmu simuluje reálný proces vývoje a dává silný teoretický základ pro zdárné zpracování.
Je naším zájmem, aby byl student připravený na co možná nejširší záběr možných témat v praxi, aby byl schopný adekvátně reagovat na nová zadání a byl připraven je kvalitně a kreativně řešit. Jako fakulta dbáme na to, aby měl student plnou podporu pro zpracování zadaných témat, a při hodnocení není našim cílem deklarovat jaké chyby a nedostatky odevzdaná práce má, ale naopak se snažíme studenty nasměrovat ke kvalitním výsledkům.
Návrhy jsou pak nejen na vysoké estetické úrovni, ale i vyrobitelné.

 

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul Bc. a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách zde).

Součásti SZZ jsou

 • obhajoby diplomové práce v podobě designérského projektu na téma navržené studentem nebo určené pedagogem,
 • teoretická práce, která zasazuje zpracované téma a způsob jeho realizace do širších souvislostí v oblasti designu, a to nejen v jeho historických, ale i aktuálních souvislostech
 • zkouška z oboru, teorie a dějin umění a designu, estetiky

diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
 
Příklady témat diplomových prací

U diplomových prací se zpracování tématu odlišuje od bakalářských prací rozsahem a hloubkou uchopení tématu.

 • Design úsporného motorového vozidla

  Design osobního automobilu se zvýšenou průchodností terénem

  Design sněžného skútru

  Design zemědělského traktoru

  Soubor kuchyňských elektrospotřebičů

  Soubor svítidel

  Hračky – pomůcky pro zdokonalení jemné motoriky

  Zahradní nábytek

  Design lůžka pro intenzivní péči

  Interiér koupelny pro tělesně postižené a seniory se sníženou pohyblivostí

  Design ruční nebo samojízdné sekačky/elektrické kosy

  Soubor – nákupní vozík s dětskou sedačkou

  Rekreační plavidlo

Každý student má možnost navrhnout vlastní individuální téma.

FUD bile logo eng

eu

european union

european regional development fund

investing in your future

social links

facebook

instagram

youtube

 

address

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E