Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
Design nábytku a interiéru

vedoucí ateliéru

Mgr. art. Jana Potiron, Art.D.

MgA. Štěpán Rous, Ph.D.

kontaktní informace
kancelář / LS-326
e-mail / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

o ateliéru

Mgr. art. Jana Potiron, Art.D.

Nábytek a vybavení interiéru ovlivňuje život, který se v něm či kolem něho rozvine. Dokáže interiér formovat, poskytovat komfort a uspokojovat potřeby; v prostoru být nenápadný nebo dominantní. Materiál ovlivňuje u člověka způsob vnímání estetických kvalit. Design je nejenom praktický a užitečný, ale má navíc schopnost a sílu vyvolávat emoce, být expresivní jako umělecké dílo, precizní jako dobře fungující stroj. Novodobí designéři hledají smysl produkce. Výsledkem je přiřazování nových funkcí designu s přívlastkem emocionální, udržitelný, aktuální, demokratický, kritický ...
Design nábytku a interiéru je akademicky zaměřená specializace programu Design a užitá tvorba. Těžištěm přípravy studentů je kolektivní ateliérová výuka, práce v týmu a podpora kritického myšlení. Studenti magisterského navazujícího studia jsou vedeni k pochopení významu designérské tvorby pro člověka, což přispívá k jejich vlastní profilaci v oblasti designu. Seznamují se s psychologií používání barev, učí se porozumět vztahům mezi člověkem a předměty, které užívá.

Cílem výuky je uplatnění budoucích designérů a jejich výrobků v praxi. Důraz klademe na kvalitní prezentační dovednosti, zdokonalení technických a technologických zdatností, komunikaci s klienty a jasné zaměření na cílového uživatele. Studenti spolupracují s odborníky na mezioborové úrovni a budují si osobní kontakty s firmami, dodavateli a výrobci.

Rozvoj autorského stylu vyjadřování studentů podporuje praktická výuka metodologie designu, testování návrhů v byznysu, jak ve výrobě tak s uživateli. Součástí tvořivého procesu je i nastínění marketingové strategie pro navrhované produkty. Zadání jsou orientována na aktuální společenské dění, zároveň však studentům umožňují vlastní interpretaci problémů.

 

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul Bc. a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách zde).

Součásti SZZ jsou

  • obhajoby diplomové práce v podobě designérského projektu na téma navržené studentem nebo určené pedagogem,
  • teoretická práce, která zasazuje zpracované téma a způsob jeho realizace do širších souvislostí v oblasti designu, a to nejen v jeho historických, ale i aktuálních souvislostech
  • zkouška z oboru, teorie a dějin umění a designu, estetiky

diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
Každý student má možnost navrhnout vlastní individuální téma.

FUD bile logo eng

eu

european union

european regional development fund

investing in your future

social links

facebook

instagram

youtube

 

address

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E