Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Uměleckou cenu města Plzně za rok 2019 získá absolventka Sutnarky

Wednesday, 01 July 2020 10:22

Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let bude udělena absolventce ateliéru Užitá fotografie, výtvarnici Markétě Tiché za kurátorství výstavy Post-Generation, kolektivní výstavy nejmladší výtvarné generace, která se uskutečnila jako součást projektu ZÚROČENÍ 2019.

Podle poroty Markéta Tichá jako kurátorka osobitým a přesvědčivým způsobem vyzvala, uspořádala a v budově bývalého Krajského výboru Komunistické strany Československa na Americké 42 prezentovala třináct umělců, mezi nimiž byly dvě performerky z FaVU VUT v Brně. Nabídnutý koncept zahrnoval široké spektrum výtvarných forem od grafiky, fotografie a malby po trojrozměrné instalace a performance, a byl příznivě přijat odbornou veřejností. 

„Návrhy na udělení Umělecké ceny mohou předkládat fyzické i právnické osoby. Přijaté nominace zpracoval Odbor kultury Magistrátu města Plzně a předložil odborné porotě. Ta navrhla udělit cenu ve všech pěti vyhlášených kategoriích," uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková. O dalších oceněných se dočtete zde.

Výstava Post-Generation byla součástí multižánrové čtyřdenního festivalu ŽÚROČENÍ, který jsme pořádali společně s mými kolegy, zřizovateli Moving Station, tedy Johan z. u. ve spolupráci s PaNaMo. Festival se odehrál 14. - 17. listopadu. Celá událost reagovala na oslavy 30 let výročí od Sametové revoluce 17. 11. 1989," vysvětlila Markéta.

Na výstavě účinkovali jak čeští tak i slovenští mladí umělci. Mezi vystavujícími byli také studenti ateliéru Socha a prostor na Sutnarce - Jakub Čúzy, Josef Barták a Hugo-David Wirth. Ti svoji trojrozměrnou instalaci realizovali společně ve třech místnostech funkcionalistické budovy. Každý zvlášť prezentovali jak svoji tvorbu, tak se rozhodli vystavení svých děl ucelit koncepční instalací ve formě site specific. Autoři vykonstruovali smyšlený scénář odehrávající se v kanceláři fiktivní osoby. Při realizaci pracovali s odléváním různých materiálů, s autentickými rekvizitami a bujnou fantazií. Autorkou vizuálu výstavy je absolventka Sutnarky Iveta Bendová. Mezi dalšími vystavujícími byli studenti a absolventi dalších uměleckých škol, jako je AVU, UMPRUM ale i UTB ve Zlíně.

„Program festivalu reprezentoval tvorbu a postoje těch, kteří podstatnou část svého života žijí v demokratických poměrech. Nechceme jen vzpomínat a plácat se hrdinsky po ramenou, ale stimulovat živou současnou tvorbu a tvořivost," uvedl Roman Černík, ředitel centra Johan. Centrum Johan získalo mimo jiné za festival ZÚROČENÍ Cenu za významnou kulturní událost roku.

Umělecké ceny města Plzně budou slavnostně předány 16. září 2020 v Měšťanské besedě.

Last modified on Wednesday, 01 July 2020 11:55

FUD bile logo eng

eu

european union

european regional development fund

investing in your future

social links

facebook

instagram

youtube

 

address

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E