Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Fotogalerie z výstav

Hommage à Sutnar - Evropa, kultura

úterý, 28 duben 2015 15:47

Výstavu pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU ve spolupráci s Fakultou umění a designu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a za podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015. Putovní výstava bude následně k vidění v Praze na Letišti Václava Havla, ve Varšavě, Bratislavě a dalších nejen evropských městech.

Projekt nesoucí název Hommage à Sutnar - Evropa, kultura je součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU realizuje za významné podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015, do jehož programu projekt spadá. Již od roku 1985, kdy vznikl, je cílem projektu Evropské hlavní město kultury přispět ke sblížení evropských národů. Města nesoucí tento prestižní titul tak každoročně prezentují a propagují kulturní dědictví svých zemí. Stejně tak Plzeň, která je Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015, nabízí mimořádně rozsáhlou prezentaci kulturních projektů a aktivit. Jednou z ikon plzeňského programu je přitom i slavný rodák a významná osobnost světového designu Ladislav Sutnar, který byl až do svého odchodu do USA v roce 1939 jedním z předních designérů v Evropě.

„V projektu Hommage à Sutnar - Evropa, kultura jsme propojili tato dvě témata. Můj projekt Hommage à Sutnar jsme spojili s projektem prof. Míška Evropa/kultura. Studenti z evropských vysokých škol tak konfrontují své umění designérské i své světonázorové postoje a zároveň oslavují odkaz umělce, jehož dílo v Evropě znovu objevujeme ," říká Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a jeden z vedoucích pedagogů projektu, do kterého se zapojily čtyři evropské vysoké umělecké školy.

„Po Jiřím Trnkovi, prvním ze slavných Plzeňanů připomínaném dvěma velkými výstavami, se nyní Plzeň jako Evropské hlavní město kultury stává městem Sutnarovým. Jeho odkaz tvoří důležitou součást kulturního dědictví Plzně a jako inspirace může podnítit další generaci umělců, kteří zde tvoří a pomáhají vtisknout Plzni novou značku kulturní metropole," uvádí programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko.

"V tomto projektu studenti vysokých uměleckých škol vzdávají poctu Sutnarovi - typografovi, grafickému designérovi, tvůrci plakátů, teoretikovi, pedagogovi a člověku, který věřil, že umění a design mají moc lidstvo a svět proměňovat, dělat lepším, kultivovat," dodává Josef Mištera.

Zároveň se projekt dotýká hodnot, které po celá staletí formovaly tvář Evropy. Tyto hodnoty jsou tím, co současnou Evropu spojuje a zároveň vytváří prostor pro bohatství kultur, poznání a vzdělanosti. „Je nutné se zastavit v každodenním shonu a uvědomit si, že kultura je nositelem nejen klasických významů, mezi které patří výtvarné umění, architektura, literatura, hudba nebo dramatická tvorba, včetně vzdělání, ale je součástí našeho chování a komplexu hodnot, které lidská společnost vytváří," doplňuje prof. Karel Míšek z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

„Studenti ze tří různých zemí dostali během společných workshopů, při kterých vzniklo téměř 150 plakátů na dané téma, příležitost k vzájemnému dialogu a společné tvorbě. Nyní mohou prostřednictvím série výstav a prezentací do tohoto tolik potřebného dialogu zapojit i širokou veřejnost," uzavírá děkan plzeňské fakulty Josef Mištera.

Zapojené univerzity:
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Akademie výtvarných umění ve Varšavě
Akademie výtvarných umění v Bratislavě

Soubor plakátů na téma Hommage à Sutnar - Evropa, kultura bude v první fázi postupně vystaven ve třech zemích, poté ho čekají další výstavní prostory nejen v Evropě.
Plzeň / ČR – Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Plzeň / ČR  Foyer Nového divadla v Plzni (červen 2015)
Praha / ČR – Letiště Václava Havla, Terminál II (podzim 2015)
Varšava / PL – Akademie výtvarných umění
Bratislava / SR – Muzeum designu

10 let plzeňských laviček

pátek, 17 duben 2015 10:19

I v letošním roce se mohou plzeňané těšit na barevné lavičky ve Smetanových sadech. Jubilejní 10. ročník plzeňských laviček zahájíme výstavou, která se ohlíží zpět za historií projektu. V pondělí 20.4.2015 v 17 hodin zahájíme ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje retrospektivní výstavu, která reflektuje na úspěch projektu - 127 laviček, 57 autorů a 58 sponzorů.

Rotary Club Plzeň Beseda svým projektem Lavičky naplňuje záměry rotariánského hnutí pomáhat potřebným, pomáhat mládeži a pomáhat v místě kde žijí. Lavičky z minulých ročníků lze spatřit v areálech Fakultní nemocnice v Plzni na Borech a na Lochotíně, i ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, kam byly po skončení minulých ročníků darovány.

Lavičky jsou veřejným vyjádřením humanitární podpory zúčastněných firem a společností zdravotně postiženým dětem sdruženým v občanském sdružení HELP ME. Lavičky byly vyrobeny dle návrhu Architektonického studia Hysek výrobním družstvem TVAR Klatovy. Výtvarné ztvárnění laviček každoročně realizují studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni dle vlastních návrhů vybraných dárcovskými subjekty.

 

Hele, kniha...

pátek, 03 duben 2015 16:14

Kniha na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara

Jak vzniká knižní vazba, grafický námět obalu, jednotlivé ilustrace, nebo sazba textu? Že kniha není jen o velkonákladové strojové výrobě, ale že se stále vyučují klasické techniky, kdy studentovi vznikne pod rukama kniha od prvního písmene, po poslední nitku ve vazbě. Práce studentů nabídnou jedinečný pohled do rozmanitých stylů a postupů, k vidění budou autorské knihy, ale také hračky, nebo prostorové objekty. Nechte se vlákat do světa příběhů, které ožívají nejen na papíře!

Studenti jsou z ateliérů: Kniha a tvarování papíru, Mediální a didaktická ilustrace, Grafika, Komiks a ilustrace pro děti, Grafický design, Vizuální komunikace. Autorské knihy našich studentů jsou často oceňovanými díly například v Národní ceně za studentský design, či dalších prestižních soutěžích.

foto: Martin Šimek
via Galerie U Bílého jednorožce

FIGURAMA 15 / Artelerie

čtvrtek, 19 březen 2015 14:59

Srdečně Vás zveme na sympozium FIGURAMA 15, které hostí Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara. Představí se zde to nejlepší ze studentské figurální kresby a malby, nejen z evropských uměleckých škol. Tento projekt již 15 let mapuje proces a vývoj figurální kresby na vysokých uměleckých školách. Můžete se těšit na různé excelentní přístupy k vizualizaci lidského těla a neobvyklé postupy v kresbě a malbě.

Je to právě rok kultury, na nějž připadla oslava 15. narozenin tohoto svátku figurální kresby, tedy rok, kdy je Plzeň úřadujícím Evropským hlavním městem kultury 2015. V roce 2000 se zrodil projekt, jenž postupem let nabral na síle a váženosti, z malých doprovodných katalogů se staly knihy, které slouží zároveň jako výukový materiál. FIGURAMA realizovala 49 výstav, poslední je k viděnív Českém centru jihokorejského hlavního města Seoul.

Od roku 2004, kdy se zrodil Ústav umění a designu, dnes již Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, je FIGURAMA úzce spjata s touto uměleckou školou, která si za svou existenci vybudovala silné renomé nejen v Evropě, ale i v zámoří. A to díky působení věhlasných pedagogů ve svých oborech, ale take díky úspěchům studentů v celosvětové konkurenci. O to více nás těší, že na půdě FDU letos přivítáme rekordní počet hostů sympozia, celkem z třinácti českých a zahraničních škol.

Součástí sympozia budou tradičně workshopy a přednášky vedené hostujícími pedagogy, převážně ze zahraničních uměleckých škol. V letošním roce se tak například studenti seznámí s postupy práce na Akademii výtvarných umění v Katovicích, nebo na Univerzitě umění v Poznani. Série přednášek je o seznámení nejen studentů, ale i kolegů pedagogů s různými přístupy ke kresbě a malbě. Můžeme se těšit na přednášku o rekonstrukci obličeje Frigyes Königa z Maďarské univerzity výtvarných umění, nebo o anatomii Radka Petříčka z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který zároveň představí svou novou knihu Plastická anatomie.

Vrcholem celého dvoudenního sympozia pak bude vernisáž padesáté výstavy FIGURAMA 15 a Artelerie, doprovodné výstavy prací pedagogů, v úterý 31.3.2015 od 17 hodin v budově FDU. Součástí zahájení bude vystoupení kapely Ivan Hlas Trio, během něhož doc. akad. mal. Aleš Ogoun naživo předvede techniku a kouzlo bodypaintingu. Srdečně tedy zveme širokou veřejnost na tuto výjimečnou oslavu umění.

V letošním roce se sympozia zůčastní:
Fakulta výtvarných umění, Akademie umění v Banské Bystrici
Vysoká školá výtvarných umění v Bratislavě
Maďarská univerzita výtvarných umění v Budapešti
Akademie výtvarných umění v Katovicích
Fakulta umění, Ostravská univerzita v Ostravě
Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice v Pardubicích a Litomyšli
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni
Univerzita umění v Poznani
Akademie výtvarných umění v Praze
Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Akademie výtvarných umění ve Varšavě
Akademie výtvarných umění ve Vratislavi
Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

V minulých letech jsme měli možnost shlédnout tvorbu z dalších, nejen evropských škol, za zmínku tedy stojí, že spolupráci jsme navázali se školami v Německu, Rakousku, Slovinsku, Španělsku, a ze zámoří se k nám připojili Japonsko a Spojené státy americké.

PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY:
PONDĚLÍ 30.3.2015
11:10 - 13:45 - workshop - Prof. Sławomir Kuszaczak prof. ndzw. / UAP Poznań
13:55 - 14:40 - přednáška - Vlastnosti čiary - Prof. Ľudovít Hološka, akad. mal. / prorektor AKU Banská Bystrica
14:50 - 15:35 - přednáška - Znak v kresbě / Kresba ve znaku - MgA. Lukáš Tůma / UPCE Pardubice
15:45 - 16:30 - přednáška - Plastická anatomie - MgA. Radek Petříček, Ph.D. / UTB Zlín

ÚTERÝ 31.3.2015
12:05 - 14:40 - workshop - Prof. Janusz Karbowniczek / ASP Katowice
                                          Dr hab. Maciej Lintner / ASP Katowice
                                          Dr hab. Michał Minor / ASP Katowice
14:50 - 15:35 - přednáška - Pygmalion Brigade - Prof. ZW. Prof. Wieslaw Koronowski ndzw. / UAP Poznań
                                                                          Mgr. Igor Mikoda / UAP Poznań       
15:45 - 16:30 - přednáška - Facial Reconstruction - Dr. Habil Frigyes König DLA / MKE Budapest

 

Proces v designu, design v procesu

čtvrtek, 12 únor 2015 09:26

Celý měsíc bude k vidění v galerii Nad Schody /Fakulta elektrotechnická ZČU/ k vidění výstava výběru produktů z publikace Proces v designu, design v procesu. Výběr obsahuje produkty navržené pro značku ETA a.s..

In Progress

úterý, 20 leden 2015 08:48

Společná výstava ateliérů keramiky a porcelánu na FDU v Plzni a VŠVU v Bratislavě by měla představit výběr z toho to nejlepšího za uplynulé tři roky.
Svět keramiky a porcelánu je možná menší, než by se mohlo zdát, lidé, kteří se v oboru pohybují, se zpravidla navzájem znají. Oba vedoucí ateliérů se např. poprvé potkali ještě na VŠUP v Praze, tehdy jako učitel a žák.
Výstava tak bude příležitostí seznámit se s pracemi nejmladší generace našich a slovenských keramiků. A jak doufám, bude i příležitostí pro studenty samotné nejen poznat a poučit se o tom, jak se dělá keramika jinde, ale že budou moci navázat kontakt se svými vrstevníky z opačného konce kdysi společné republiky.

Sutnarova fakulta = to nejlepší z FDU

středa, 14 leden 2015 10:35

Výstava toho nejlepšího z FDU u příležitosti slavnostního zahájení EHMK 2015.

Design Market

pátek, 12 prosinec 2014 11:06

Originální vánoční dárky budou moci pro své blízké pořídit návštěvníci tradičního vánočního výstavního projektu Design Market v Galerii Ladislava Sutnara. Ve dnech 17. - 20. prosince zde budou svoji tvorbu představovat studenti FDU. Stejně jako v minulých letech budou zastoupeny práce od šperků, knih a pohlednic, přes tašky, doplňky a fotografie až po porcelán.

Red Bull Pimp My DoorM

pondělí, 13 říjen 2014 10:06

Středu 29.10. si studenti plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara raději zapíší tučně do svých kalendářů.

V tento den se totiž Bolevecká kolej v Plzni stane svědkem výjimečné události. Studenti budou mít jedinečnou příležitost zvelebit 8. patro Bolevecké koleje a zároveň soutěžit o hodnotné ceny!

14 vybraných studentů si zasoutěží o nejlepší kresbu na dveře jednotlivých pokojů na námi vybrané téma. Budou mít 4 hodiny na to, aby přeměnili kresebnou technikou nudné dveře na čiré umělecké dílo. Po jejich boku bude tvořit i známý, zatím tajný host, který zároveň spolu s vedoucím ateliéru nových médií doc. ak. mal. Vladimírem Mertou ohodnotí vítězné dílo.

Aby toho nebylo málo, můžete se těšit na nabytý doprovodný program. Po vyhlášení výherce Pimp my DoorM se akce přesune do spodního patra studentského klubu Ucho, kde bude následovat afterparty.

Pokud věříte, že právě Vy máte schopnosti proměnit prostor 8. patra na Bolevecké koleji v pravé umělecké prostředí, sledujte pozorně svůj studentský mail nebo se rovnou můžete přihlásit na tento mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

klauzury/diplomky 2014

pondělí, 02 červen 2014 11:44

Pod střechou Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na závěr letního semestru akademického roku představují studenti jak své klauzurní a semestrální, tak i bakalářské a diplomové práce. Každý ateliér zde má svůj prostor pro prezentaci inspirativních děl jak z oblasti výtvarných umění, tak designu.
V prostoru budovy bude k vidění průřez prací všech oborů a specializací od klasické malby, ilustrace, či grafiky až po novomediální a intermediální tvorbu. V přízemí budovy se představí bakalářské a diplomové práce, v poschodí se až na oborové výjimky seznámíte s klauzurními a semestrálními pracemi. Výstava potrvá do 30. června 2014 a je možné ji navštívit
v pracovní dny od 9 do 18 hodin.

Letos poprvé se uskuteční zároveň den otevřený dveří, kdy bude od 10 hodin otevřena budova veřejnosti. Od 10 do 14 hodiny se můžete zúčastnit workshopů pod vedením našich špičkových pedagogů (Kresba / Techniky tisku - tisk bez stroje / Povrchová úprava kovů za pomocí leptu, řezání lupénkovou pilkou / Zušlechťování papíru). Od 15 hodin budou poskytovány informace potenciálním uchazečům o studium a od 16 hodiny bude možné konzultovat s jednotlivými vedoucími ateliérů.
Závěrem dne otevřených dveří bude právě vernisáž závěrečných prací studentů, a to v 17 hodin. Několik fotek z instalcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Třítakt

pondělí, 19 květen 2014 10:26

Paul Kooiker, Vojtěch Aubrecht, Sergey Lelyukh

Vernisáž: čtvrtek 29. května 2014 v 17:00 hodin
Místo konání: Galerie Ladislava Sutnara, Rigerova 11, Plzeň
Termín: 30.5. – 14.6. 2014
Výstavu pořádá: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Třítakt může odkazovat na motor, hudbu, stavebnictví, drezůru koní... V různých souvislostech jde o způsob dovršení harmonie, či celistvosti.

Výstava dává nahlédnout do tvorby tří autorů, které zdánlivě více rozděluje, než pojí. Věk, národnost i témata, na která se primárně soustřeďují, se liší.

Paul Kooiker (*1964, Rotterdam – Nizozemí), patří k nejvlivnějším osobnostem současné nizozemské fotografie. V centru jeho pozornosti stojí lidská figura, respektive ženský akt. Jeho pojednání se však výrazně liší od klasického kánonu. Nepracuje s ideálními těly, v optimálních fotogenických pozicích. Spíše se věnuje anomálii a extrému. Přesto se nedá říct, že by se vyžíval v antiestetice či perverzi. Naopak – ve fotografických cyklech, které vytváří, nalézá krásu v nečekaném, poezii a vznešenost ve všedním.
Ústřední téma Vojtěcha Aubrechta (*1972, Praha) není tak snadno čitelné. Ačkoli se krajina v jeho tvorbě vyskytuje nejčastěji, jedná se více o prostředek než motiv. Krajina, podobně jako objekt či figura, jsou pro něj nositelem určitých kvalit. Obsah fotografických cyklů, které autor vytváří, není jednoznačný a vyžaduje od diváka aktivní účast.
Sergey Lelyukh (*5. 5. 1991, Togliatti – Rusko), je v současnosti studentem Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, v ateliéru Užité fotografie. Přes svůj mladý věk si již dokázal vytvořit zcela osobitý výtvarný projev, primárně na poli dokumentární fotografie. Intuice a spontánnost jeho záznamu v kombinaci s řemeslnou a výtvarnou uvědomělostí jsou základem jeho jedinečného autorského rukopisu.

Přes všechny odlišnosti tyto autory spojuje silné pouto. Vojtěch Aubrecht byl jedním z prvních studentů Paula Kooikera na Amsterdamské Gerrit Rietveld Akademii, stejně jako Sergey Lelyukh je jedním z prvních studentů Vojtěcha Aubrechta na FDU ZČU. První setkání všech tří fotografů se uskutečnilo v rámci Mezinárodního fotografického symposia Plzeň 2012. Nyní se jejich tvorba střetla v Galerii Ladislava Sutnara a je na návštěvnících, zda spatří vzájemné ovlivnění.

vernisáž výstavy klauzury / diplomky 2013

úterý, 11 červen 2013 13:31

V úterý 11. června 2013 byla v nové budově UUD slavnostně zahájena výstava klauzury / diplomky 2013.

Zahájení výstavy návrhů na podobu Umělecké ceny města Plzně

neděle, 19 květen 2013 13:13

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně uspořádalo ve spolupráci s Ústavem umění a designu ZČU ve středu 15. května 2013 vernisáž výstavy soutěžních návrhů vizuálu Umělecké ceny města Plzně.

Modeli da Torino / fotoreportáž

pátek, 17 květen 2013 02:12

Středeční mimořádné představení Modeli da Torino, které se konalo v nové budově Ústavu umění a designu ZČU, si nenechaly ujít stovky diváků. Pod režijním vedením Petra Formana a ve spolupráci se studenty UUD předvedlo 17 mladých akrobatů z italské cirkusové školy FLIC dechberoucí představení, které nezaměnitelným způsobem propojilo svět výtvarného a pohybového umění. Studenti se při přípravě představení nechali inspirovat uměleckými artefakty, výtvarnými materiály i vybavením, a tak jsme se dočkali například akrobacie na malířském stojanu, hry se stínem a projekcí, balancování na železné konstrukci/soše, netradiční „módní přehlídky“ a mnoha dalších originálních a překvapivých nápadů. Důležitou roli hrála při představení samotná budova UUD, její konstrukce a celková atmosféra. I proto šlo o jedinečné představení, které není možné přenést do jiného prostoru – proto bylo živě přenášeno přes internet, aby nejen rodiny a přátelé mladých umělců, kteří pocházejí z různých zemí světa, mohli sledovat výsledky jejich práce. Odměnou za jejich úsilí byl neustávající aplaus naplněného hlediště.

Představení vzniklo v rámci projektu EHMK 2015 a bylo pilotním projektem spolupráce UUD s uměleckými školami z celého světa, zaměřenými zejména na dramatické a pohybové umění.

Fotoreportáž ze zahájení 8. ročníku projektu Plzeňské lavičky

čtvrtek, 25 duben 2013 13:19

V pondělí 22. dubna 2013 v 17 hodin byl za účasti primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy, rektorky ZČU doc. Ilony Mauritzové a ředitele UUD doc. Josefa Mištery zahájen již 8. ročník projektu Plzeňské lavičky.

Ohlédnutí za výstavou Slunečno místy nezjištěno

středa, 17 duben 2013 01:27

Před dvěma týdny odstartovala výstava studentů ateliéru Intermédií Ústavu umění a designu ZČU vedeného doc. Milenou Dopitovou. Týdenní výstava s názvem Slunečno místy nezjištěno byla zpětným pohledem na čtyřletou tvůrčí činnost ateliéru očima samotných studentů. Připomeňme si její podobu.

Čtyři osudy v Galerii Nad schody

úterý, 09 duben 2013 13:28

Již dva týdny je v Galerii Nad schody k vidění výstava Čtyři osudy, představující vybranou čtveřici osudů lidí, kterým v nedávné době pomohla společnost Člověk v tísni. V malé fotogalerii si proto připomeňme podobu instalace.

Ohlédnutí za zahájením výstavy Made in Hungary 1880–2010

čtvrtek, 28 březen 2013 01:13

Den po autorské prohlídce výstavy Do domácnosti v Galerii Ladislava Sutnara se ve výstavním prostoru nové budovy UUD uskutečnila vernisáž výstavy toho nejlepšího z maďarského designu 19., 20. a 21. století. Výstavu, která se kromě Maďarska objevila například v Estonsku, Litvě či Rumunsku, zahájil její autor prof. Gyula Ernyey z Moholy-Nagy University of Art and Design v Budapešti.

Zahájení výstavy Do domácnosti

pondělí, 04 březen 2013 11:24

Poslední únorový den byla zahájena výstava designéra a vedoucího ateliéru Produktový design na Ústavu umění a designu ZČU Zdeňka Veverky. Ten v rámci výstavy s názvem Do domácnosti představuje plzeňské veřejnosti svoji tvorbu pro společnost ETA za polovinu poslední dekády. Z vernisáže přinášíme tradiční fotoreportáž.

Zahájení výstavy Ohlédnutí za ženou

neděle, 17 únor 2013 13:21

Ve čtvrtek 14. února 2013 byla ve výstavním prostoru nové budovy UUD zahájena výstava Ohlédnutí za ženou. Z vernisáže výstavy, představující výběr z fotografické tvorby, která vznikla během workshopů pořádaných v rámci listopadového sympozia Žena, přinášíme obvyklou fotoreportáž.

Zahájení výstavy Proměny / Transformations

úterý, 05 únor 2013 13:01

Na sklonku ledna byla v Blue Cat Gallery v ukrajinském Chersonu zahájena výstava pedagogů UUD Bedřicha Kocmana (Ilustrace Grafika) a Jana Morávka (Multimédia) s názvem Proměny / Transformations.

Vernisáž výstavy Klauzury 1/13

pátek, 01 únor 2013 11:50

V úterý 29. ledna 2013 byla v nové budově UUD zahájena souborná výstava studentských klauzurních a semestrálních prací. Poprvé se tak představují všichni studenti (a všechny ateliéry) UUD pod jednou střechou.

Fotoohlédnutí za zahájením výstavy Vladimíra Merty

pátek, 25 leden 2013 13:24

Za účasti uměleckého šéfa společnosti Plzeň 2015, o. p. s. Petra Formana byla ve středu 16. ledna 2013 v Galerii Ladislava Sutnara zahájena výstava vedoucího oboru Multimediální design a ateliéru Nová média UUD Vladimíra Merty.

Vyhlášení výsledků soutěže Teendesign

neděle, 09 prosinec 2012 18:12

Již 8. ročník soutěže pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol postavil soutěžící před úkol zpracovat libovolnou technikou téma Černá / Bílá. Na výběr měli hned ze 16 kategorií, které svým zaměřením odpovídají náplni specializovaných ateliérů organizátora soutěže, Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.

Výstava Žena v Galerii Ladislava Sutnara

neděle, 09 prosinec 2012 18:03

Sympozium Žena přineslo do Galerie Ladislava Sutnara po několika měsících opět fotografickou tvorbu.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E