Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Cena Ladislava Sutnara

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (dříve Fakulta umění a designu) navazuje na odkaz plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. Prostřednictvím každoročně udělované Ceny Ladislava Sutnara vyjadřuje FDULS poctu životu a dílu tohoto významného umělce a zároveň projevuje uznání výjimečným českým i zahraničním uměleckým a pedagogickým osobnostem.

Cena je udělována se svolením syna Ladislava Sutnara, pana Radoslava L. Sutnara a jeho manželky Elaine. Děkujeme!

Cena Ladislava Sutnara je udělována žijícím českým i zahraničním umělcům za výjimečné výkony na poli výtvarného umění, především užitého umění a designu, případně i ve spojení s působením pedagogickým. Cena může být udělena i institucím, které svým programem a aktivitou podporují moderní umění a design.

Odbornou porotou, která vybírá oceněné umělce z nominací od odborné  veřejnosti, jsou členové Umělecké rady Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

Cena Ladislava Sutnara byla navržena doc. M.A. Petrem Vogelem, tvoří ji čtyři kovové destičky prořezané laserem. Motiv ceny vychází z loga Ladislava Sutnara a transformuje ho do prostorového objektu.

Partnerem Ceny Ladislava Sutnara je Statutární město Plzeň.

Logo mesta Plzne cb

cls

Cena Ladislava Sutnara


Cena Ladislava Sutnara 2021

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara vyzývá odbornou veřejnost k navrhování kandidátů na cenu Ladislava Sutnara pro rok 2021.

Nominační období: 1. březen – 30. duben 2021

Způsob podání nominace: zasláním nominačního formuláře na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odborná porota: členové Umělecké rady Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Nominační formulář ve formátu pdf - zde.
Nominační formulář ve formátu word - zde.

Nominace mohou podávat fyzické i právnické osoby elektronickou formou prostřednictvím nominačního formuláře, jehož povinnou součástí je i max. 1 A4 odůvodnění nominace. Mezní termín pro zaslání nominace je 30. 4. 2021.

Neúplné či pozdní nominace nebudou akceptovány.
Počet nominací není omezen, pro každého kandidáta vyplní navrhovatel vlastní formulář.

Nominace platí pouze pro daný kalendářní rok.

Počet návrhů pro jednoho kandidáta není při rozhodování odborné poroty rozhodující.

Kompletní znění výzvy k podávání nominací naleznete zde.


Cena Ladislava Sutnara 2020

Devátý ročník Ceny Ladislava Sutnara udělované Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara již zná své laureáty. Jsou jimi:

Neville Brody / UK
Získal Cenu Ladislava Sutnara za přínos v oblasti grafického designu a typografie a jeho úspěch v interdisciplinárním dialogu.
Neville Brody je britský grafický designér, typograf a art director. Absolvoval London College Printing a Hornsey College of Art. Je známý díky své práci pro magazín The Face a magazín Arena, stejně jako díky práci na přebalech alb skupin jakými jsou například Depeche Mode nebo Cabaret Voltaire. V roce 1994 založil společnost Research Studios a je jedním ze zakládajících členů Fontworks. Nově je také vedoucím v oddělení Communication Art and Design na Royal College of Art. Společnost Research Studios – Research Publishing produkuje a publikuje multimediální díla mladých umělců. Primárně se zaměřuje na konferenci a čtvrtletní fórum FUSE, které se věnuje experimentální typografii a komunikaci. Tato setkání umožňují dialog mluvčích z oblasti designu, architektury, zvuku, filmu, interaktivního designu a webdesignu. V roce 1990 založil společně s Erikem Spikermannem největší typografickou knihovnu FontFont. Z jím navržených fontů stojí za zmínku nově vytvořené logo pro The Times – Times Modern, New Deal a také font Industria.

Nigel Holmes / USA
Získal Cenu Ladislava Sutnara za mimořádně podnětné a aktivizující dílo v oblasti vizualizace informací. Jeho práce byla a je velmi vlivná, a nepochybně je často v dobrém smyslu kontroverzně vnímána z důvodu jeho jedinečného stylu, v němž se uplatňuje řada experimentů. Nigel Holmes se ve své práci zaměřuje na informační grafiku a informační design. Absolvoval na Royal College of Art v Londýně a otevřel si vlastní úspěšnou grafickou praxi. Nejprve pracoval jako ilustrátor na volné noze a grafik pro klienty jako British Broadcasting Corporation, Ford Motor Company a Island Records. Jeho práce se objevila v New Scientist, Radio Times, The Observer, Daily Telegraph a The Times. Později se stal ředitelem v mapovém a grafickém oddělení časopisu Time. Pracoval pro Apple, Fortune, Nike, The Smithsonian Institution, Sony, United Healthcare, US Airways a Visa.

HIT Holon Institute of Technology / ISR
Cena Ladislava Sutnara byla udělena škole Holon Institute of Technology (HIT) za její nesporné úspěchy na poli propagace a realizace konceptu „Hi-Tech Nation" prostřednictvím průkopnické kreativity, výzkumu a vývoje. HIT představuje kombinaci akademie a průmyslu a razí integraci vědy, inženýrství, designu a managementu. Vizi školy: „Ovlivňovat akademickou obec v Izraeli i v zahraničí." se daří úspěšně naplňovat. Jsme poctěni, že jsme se stali partnery školy na její misi.

Svenska Tecknare / SWE
Svenska Tecknare, Asociace švédských ilustrátorů a grafických designérů získává Cenu Ladislava Sutnara za příkladnou péči o ochranu práv duševního vlastnictví ilustrátorů, umělců a grafiků. Sdružení, které bylo založeno v roce 1955, je velkým vzorem pro další evropské profesní organizace, které se zabývají návrhy a změnami pravidel v oblasti autorského zákona, nabízí kvalifikované poradenství a sledují a reflektují problémy v kulturní a obchodní politice.

S ohledem na pandemickou situaci si letošní laureáti bohužel nemohli převzít ocenění osobně během slavnostního ceremoniálu v Plzni. Ceny jim proto budou předány individuálně v období, kdy to epidemická situace ve světě dovolí.


Cena Ladislava Sutnara 2019

Osmý ročník Ceny Ladislava Sutnara udělované Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni již zná své laureáty. Jsou jimi:

Pekka Loiri / FIN
Získal Cenu Ladislava Sutnara za celoživotní přínos na poli grafického designu, jeho tvorby, umělecké edukace a propagace. Je významnou osobností skandinávského, potažmo světového grafického designu. Je výraznou tvůrčí osobností se zaměřením na plakát, knižní design, obalový design, ale i logo a brand design. Výchozími body Loiriho designérské filozofie jsou jednoduchost a prostota. Je držitelem celé řady ocenění, mimo jiné Graphis Poster Gold Awards, Lahti Poster Biennial, Mexico Poster Biennial, Best Nordic Book Poster, The National Arts Councils State Award for Aplied Arts, The Finish Cultural Foundation Award, Grafia Platinum Award, ProCom Union Lifetime Achievement Award. Úctyhodná je rovněž jeho dlouholetá pedagogická činnost. Vyučoval na University of Art and Design – Helsinki (v současnosti Aalto University) a MG School Helsinky a hostoval na školách po celém světě. Z pozice předsedy Lahti Poster Triennial se významně podílí na propagaci grafického designu.

Milton Glaser / USA
Získal Cenu Ladislava Sutnara za hodnotný, smysluplný a dlouhodobý přínos pro oblast designu. Je symbolem amerického grafického designu druhé poloviny dvacátého století. Také jeho mezinárodní vliv v tomto oboru je impozantní. Jedná se o nesmírně kreativního a jasně se vyjadřujícího autora. Je moderním renesančním mužem, který ve své vysoce invenční a osobité tvorbě dokáže kombinovat hloubku porozumění a konceptuálního myšlení s různorodostí vizuálního jazyka. Mezi léty 1954 až 1983 založil několik úspěšných společností, například revoluční Pushpin Studios. Jeho díla jsou ve stálých sbírkách světových muzeí. Dostalo se mu pocty uspořádat samostatné výstavy v Centre Georges Pompidou v Paříži, nebo v MoMA v New Yorku. Glaser je vlivná postava jak v oblasti designu, tak v oblasti vzdělávání a propagace. Své názory šíří prostřednictvím esejí a rozhovorů. V roce 2004 obdržel cenu za celoživotní dílo od Smithsonian Cooper-Hewitt, National Design Museum.

Warren Lehrer / USA
Získal Cenu Ladislava Sutnara za svoji průkopnickou práci v oblasti vizuální literatury a autorského designu. Jeho práce zkoumá kalnosti a luminiscence symbolu, vztahy mezi sociálními strukturami a jednotlivci, či patos a absurditu života. Za své knihy a projekty získal mnoho ocenění, jeho dílo bylo vystavováno po celém světě a je v mnoha sbírkách včetně Museum of Modern Art, L.A. County Art Museum, Brooklyn Museum, The Getty Museum, Walker Arts Center, Georges Pompidou Centre, and Tate Gallery. Lehrer působí často také jako lektor, hlavní řečník, performer a moderátor na univerzitách, konferencích, v centrech pro umění a literaturu, nebo v knihkupectvích po celých Spojených státech a po celém světě. Spolupracoval s hudebníky, herci, filmaři, techniky, nebo dalšími autory a umělci. V posledních letech se Lehrer zabýval transpozicí příběhů a textů do animací, videa a interaktivních médií.

Kit Hinrichs / USA
Získal Cenu Ladislava Sutnara za nezpochybnitelný a celoživotní přínos na poli grafického designu. Po absolutoriu na Art Center College of Design v Los Angeles působil jako ředitel několika designerských studií v New Yorku a San Franciscu a řadu let byl partnerem mezinárodní poradenské společnosti Pentagram. Ve své tvorbě se zabýval širokou škálou projektů, od identity designu, přes corporate communications, promotion, obalový design, editorial design a design výstav. Hinrichs je držitelem prestižní medaile AIGA, kterou obdržel jako uznání za své mimořádné úspěchy v oblasti grafického designu a vizuální komunikace. Jeho dílo je součástí stálých sbírek v Museum of Modern Art, New York, San Francisco Museum of Modern Art a Library of Congress. Je spoluautorem čtyř zásadních publikací jako jsou Typewise, Long May She Wave, 100 American Flag Icons and The Pentagram Papers.

doc. Ing. arch. Václav Aulický / CZ
Získal Cenu Ladislava Sutnara za celoživotní dílo v oblasti architektury. Je absolventem FSv ČVUT. V roce 1967 vystudoval architekturu na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde studoval obor architektura a stavba měst. Od 70. let pracuje v projekční organizaci Spojprojekt Praha a zabývá se především budovami pro spojové technologie a vysílači. Vede zde ateliér i po přeměně firmy na akciovou společnost a její privatizaci. Do širšího povědomí se zapsal návrhem kontroverzní Žižkovské televizní věže, nejvyšší stavby v Praze, nebo jako spoluautor aktuálně demolované budovy Transgasu. Od roku 2005 působí zároveň i na Fakultě architektury ČVUT jako vedoucí ateliéru. Později se tamtéž habilitoval jakožto docent.

Laureáti si ocenění převzali na slavnostním udílení cen v úterý 12. listopadu 2019 v Malém sále Měšťanské besedy. Fotografie naleznete zde.

 


Cena Ladislava Sutnara 2018

Sedmý ročník Ceny Ladislava Sutnara udělované Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara již zná své laureáty. Jsou jimi:

ArkDes a Eric De Groat / SWE
Za nesporné zásluhy na poli propagace architektury a designu a v oblasti inkubace a spin-off aktivit pro studenty a absolventy umění a designu získává Cenu Ladislava Sutnara Eric De Groat zástupce ředitele Švédského národního centra pro architekturu a design ArkDes. Posláním centra je zvýšit znalosti a kultivovat diskusi o tom, jak architektura a design ovlivňují běžný lidský život. Činí tak prostřednictvím vzdělávacích programů, zpřístupněním knihovny a sbírky čítající kolem 4 milionů objektů světové úrovně badatelům i širší veřejnosti a spolupořádáním celé řady mezinárodních kurátorských a výzkumných projektů.

Gerrit Rietveld Academie / NL
Cena Ladislava Sutnara byla udělena amsterodamské škole Gerrit Rietveld Academie.  Škola vznikla již v roce 1924 a ve svém počátku byla její filosofie vzdělávání ovlivněna kritickými myšlenkami De Stijl a Bauhausu.  Dlouhá desetiletí patří mezi světově nejvýraznější a nejprestižnější vzdělávací instituce svého druhu. Profesoři a absolventi této školy, zaujímají nejvýznamnější pozice v mezinárodním kulturním dění. Jejich tvorba spoluurčuje vizuální prostředí, ve kterém žijeme. Ocenění získává za nesporný přínos v oblasti vzdělávání na poli designu a umění, jejich propagaci, a kulturnímu působení.

doc. akad. mal. Helena Krbcová  / CZ
Za její mimořádný přínos pro vzdělávání na poli fashion designu získává Cenu Ladislava Sutnara doc. akad. mal. Helena Krbcová. Vede své studenty k reflexi jejich vztahu k životnímu stylu, vnímání dějinných událostí a k transformaci jejich obsahů do koncepčních výtvarných návrhů a realizací. Její svěřenci dosahují skvělých úspěchů na nejvýznamnějších mezinárodních studentských soutěžích, například na Arts of Fashion Competition v USA, či jsou jejich díla zastoupena ve špičkových sbírkotvorných institucích, například v MoMA New York. Doc. Krbcová působí také v řadě odborných porot a věnuje se vlastní tvorbě.

Taiwan Design Center / TWN    
Taiwan Design Center získává Cenu Ladislava Sutnara za budování mostu mezi současnou asijskou a světovou kulturní scénou. Je skvělým příkladem transformace brownfieldu ve funkční a kulturní centrum umožňující setkávání veřejnosti se současnou tchajwanskou kulturou a designem i jejím historickým kontextem, potažmo se současným světovým děním na zmíněném poli. Jejím hlavním posláním je povznést originální a tvůrčí schopnosti tchajwanských designérů, podporovat mezinárodní výměnu projektů, posilovat konkurenceschopnost Tchaj-wanu prostřednictvím designu a pomoci podnikům budovat své vlastní značky na světovém ekonomickém trhu.

Stichting NDSM-werf / NL
Cena Ladislava Sutnara byla udělena Stichting NDSM werf Amsterdam za příkladnou podporu inkubace mladého živého umění, uměleckých řemesel a designu. NDSM werf je rozsáhlá a dynamická kreativní zóna, která vyrostla na původním území amsterdamského přístavu. Vytváří pódium pro mladou tvůrčí scénu, které jsou prozatím jen těžko dostupné tradiční expozice, výstavní síně a muzea umění. Svěží energie, otevřenost vůči experimentům v žánru crossover z tohoto centra vytvářejí magnet pro tvůrčí talent z celého světa. Nejedná se o izolovanou komunitu, ale centrum, které se těší velké pozornosti celé veřejnosti.

Laureáti si ocenění převzali na slavnostním udílení cen v úterý 13. listopadu 2018 od 14 hodin v obřadní síni plzeňské radnice. Fotografie naleznete zde.

Cena Ladislava Sutnara 2017

Šestý ročník Ceny Ladislava Sutnara udělované Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara již zná své laureáty. Jsou jimi:

Prof. Piotr Bożyk / PL
získal Cenu Ladislava Sutnara za velmi významnou tvůrčí a pedagogickou činnost na poli designu. Je vynikajícím pedagogem uznávaným ve střední a východní Evropě
a zároveň umělcem s mezinárodním věhlasem. Jeho velice různorodá činnost znamená velký přínos pro oblast designu. Studenti profesora Bożyka dosud získali řadu ocenění
v polských a mezinárodních designových soutěžích. Jeho vlastní designové projekty zahrnují návrhy a realizace domácích spotřebičů, elektronických přístrojů, nebo dynamických displejů. Pracoval například pro firmy jako MERA-KFAP, MERCOMP, AGH, ECOSTAT, či RWT. Jeho volná tvorba se zaměřuje především na kinetické sochy, které vytváří od roku 1970 a vystavuje v USA, Německu, Maďarsku a Polsku.

Seymour Chwast / USA
získal Cenu Ladislava Sutnara za svůj všestranný přínos na poli grafického designu a ilustrace, který zřetelně ovlivnil současnou americkou i evropskou produkci. Jeho jedinečný styl charakterizovaný expresivitou v tvorbě grafického znaku a kompozice i nespoutaným množstvím nápadů a inovací se stal východiskem pro novou vlnu designu založenou na revivalismu – radikální alternativě k švýcarskému formalismu. Seymour Chwast založil proslulé Push Pin Studios a pracoval pro reklamní agentury, animovaný film, televizi, nahrávací studia, vydavatelství, firmy produkující obalový design, plakáty a časopisy.

Prof. Victor Margolin / USA
pedagog, vědec a spisovatel obdržel Cenu Ladislava Sutnara za své neúnavné úsilí vynaložené v posledních 40 letech na pozvednutí úrovně výzkumu designu a historických věd. Jeho mnohosvazková publikace na téma historie světového designu napsaná pro Bloomsbury objevila designérské kultury dosud často neznámé, které přispívají k celkovému porozumění a uznání tohoto oboru. Prof. Victor Margolin se zajímal též o dílo Ladislava Sutnara a dalších českých designérů. Stal se spoluzakladatelem prestižního časopisu DESIGN ISSUES, jednoho ze dvou nejdůležitějších v oblasti sociologie, filosofie a kritiky designu.

Prof. Stanislav Stankoci / SR
získal Cenu Ladislava Sutnara za práci na poli pedagogickém, vlastní tvorbu a podporu umělecko – historických aktivit. Věnuje se designu vizuální komunikace, digitální grafice, multimediálním projektům, objektům a malbě. Kromě autorských prací, zaměřených na široké spektrum společenských témat, se zabývá projekty aplikace grafického designu do mnoha médií – od typografie a designu knih po tvorbu vizuální identity institucí, firem, produktů a akcí. Stankoci patří k tvůrcům, kteří si kladou existenciální otázky a přemýšlejí o podstatě našeho světa. V poslední době se ve své tvorbě s ještě větším důrazem zaměřuje na širší společensky reflektovaná témata související s kulturním a sociálním kontextem současného stavu světa
a civilizačního vývoje.

Richard Saul Wurman / USA
získal Cenu Ladislava Sutnara za celoživotní úsilí o popularizaci a filosoficko-teoretické zkoumání grafického designu. Ve své knize Information Architects představil mechanismy „informační architektury", jimiž svět reaguje na narůstající informační superdálnice. Wurman ukázal, jak může vhodně koncipovaná prezentace informací učinit i složitý komplexní materiál jasným a srozumitelným. V roce 1984 založil mimořádně populární konference TED (Technology, Entertainment, Design), které se okamžitě staly ostře sledovanými a živými fóry pro výměnu názorů mezi členy designérské obce a šéfy komerčních firem. Prakticky se Wurman například věnoval navrhování nových formátů telefonních seznamů, autoatlasů a průvodců pro letecké společnosti.

Laureáti si ocenění převzali na slavnostním udílení cen ve čtvrtek 9. listopadu 2017. Článek a fotodokumentaci ze slavnostního dne naleznete zde.


Cena Ladislava Sutnara 2016

Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara rozhodl na základě doporučení Umělecké rady fakulty o udělení Ceny Ladislava Sutnara pro rok 2016 pěti laureátům, kteří svojí tvorbou a činností výrazně ovlivňují svět umění a designu.

Laureáti ocenění převzali dne 8. listopadu 2016 v prostorách Měšťanské Besedy v Plzni. Článek a fotografie ze slavnostního dne najdete zde.

Anthon Beeke / NL

Anthon Beeke je jednou z nejvýraznějších postav Nizozemského a světového grafického designu. Od šedesátých let, kdy začal pracovat jako samostatný návrhář, silně ovlivnil vývoj různých výtvarných a designových disciplín i samotný veřejný prostor. Zásadní je i jeho redakční a vydavatelská činnost, například v magazínech Bloom či View on Colors. Významná je též jeho pedagogická činnost. Vyučoval na renomovaných světových školách jako Gerrit Rietveld Academie Amsterdam,  Cranbrook Academy of Art Detroit a Rhode Island School of Design. Umělecká rada udělila A. Beekeovi Cenu Ladislava Sutnara za inspirativnost jeho díla a myšlenek, které se staly významnou podporou a podnětem pro mnoho generací grafických designérů.

Gere Kavanaugh / USA
Gere Kavanaugh byla jednou z prvních žen, které vystudovaly design na Cranbrook Academy of Art v Michiganu. Stala se průkopnicí ženského pohledu na obor, jemuž do té doby dominovali muži. Ve svém profesním životě spolupracovala například s Victorem Gruenem, nebo s architektem F. Gehrym.  Činnost G. Kavanaugh zahrnuje realizace designu textilu, nábytku, interiérů, výstav, produktů a grafik, volné umění nebo konzultantskou činnost. Svoji zálibu v typografii přetavila do návrhů vlastního písma. Cenu Ladislava Sutnara získala jako ocenění za mimořádné dílo v oboru, šíři tvůrčího záběru, a důrazu, který klade na dodržování autorských práv studentů.

Pratt Institute / USA
Historie školy Pratt Institute v New Yorku začíná 17. října roku 1887. Od svého založení vyrostla v jednu z největších a nejprestižnějších vysokých škol umění, designu a architektury na světě. Cenu Ladislava Sutnara obdržel Pratt Institut jako poděkování za jeho péči o rozvoj vzdělávání v oblasti designu a umění, v níž se stal vzorem pro obdobně koncipované školy, i v souvislosti se 130. narozeninami, které oslaví v příštím roce.

prof. akad. mal. Rostislav Vaněk / CZ
Profesor Rostislav Vaněk je výraznou osobností našeho grafického designu a typografie. Je autorem řady orientačních systémů (např. pražské Metro), corporate identity (např. Obchodní banka) a řady nových písem. Jeho zájem o živou komunikaci v oboru se projevil podnícením vzniku volného sdružení typografů, které uspořádalo řadu úspěšných výstav Typo&, nebo iniciací založení a organizací činnosti českého Typo Design Clubu. Jako pedagog úspěšně působil na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Cena Ladislava Sutnara byla profesoru Vaňkovi udělena za celoživotní příspěvek k rozvoji grafického designu, při němž vzácně vyvažuje racionální úvahu s emocionalitou.

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. / CZ
Profesor Tomáš Vlček je předním českým historikem, teoretikem umění, výtvarníkem a pedagogem. Působil jako ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a jedenáct let jako ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Hlavním předmětem jeho zájmu je kritická interpretace moderního a současného umění. Profesoru Vlčkovi byla Cena Ladislava Sutnara udělena jak za jeho celoživotní působení na poli umění a jeho teorií, tak za jeho mnohaletý zájem o dílo Ladislava Sutnara, který započal korespondencí v roce 1976 a prozatím vyvrcholil kurátorstvím výstavy Ladislav Sutnar – Venuše v Galerii města Plzně v roce 2015. 


Cena Ladislava Sutnara 2015

Umělecká rada Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU rozhodla o udělení Ceny Ladislava Sutnara pro rok 2015 devíti výjimečným osobnostem a institucím.

Slavnostní udílení Ceny Ladislava Sutnara 2015 proběhlo dne 26. října 2015 jako součást programu mezinárodního sympozia DesignMeeting 2015 pořádaného Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara za podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 - článek a fotografie najdete zde.

Projekt byl finančně podpořen z dotace Plzeňského kraje.

Milan Grygar / CZ
Výtvarník Milan Grygar patří k nejvýznamnějším mezinárodně uznávaným českým výtvarníkům. Je známý zejména pro svoji tvorbu propojující vizuální a akustické umění. Cenu Ladislava Sutnara získává za své celoživotní dílo a přínos českému i světovému umění.

William Lobkowicz a Lobkowiczké sbírky / USA-CZ
William Lobkowicz už řadu let pečuje prostřednictvím neziskové organizace Lobkowicz Collections, o.p.s. o mimořádné umělecké sbírky rodu Lobkowiczů. Cenu Ladislava Sutnara získává za svoji vytrvalou práci a zásluhu o zpřístupnění a zachování národních kulturních pokladů pro příští generace.

Lech Majewski / PL
Profesor Lech Majewski působí na Akademii výtvarných umění ve Varšavě, zabývá se grafickým designem, především plakátovou tvorbou a knihami. Ocenění získává za svůj přínos světu umění, dlouholeté pedagogické působení, rozsáhlé designérské dílo i přínosnou teoretickou práci.

R. Roger Remington / USA
Profesor R. Roger Remington působí na Rochester Institute of Technology v New Yorku, který mimo jiné vlastní rozsáhlý archiv díla Ladislava Sutnara. Prof. Remington se zabývá grafickým designem a jeho historií, je autorem řady knih na toto téma a své místo má v jeho tvorbě i Ladislav Sutnar jako jeden z průkopníků amerického grafického designu. Cenu Ladislava Sutnara získává za celoživotní práci zahrnující pedagogickou, výtvarnou i publikační činnost.

Jan Solpera / CZ
Profesor Jan Solpera je výjimečnou osobností českého i světového grafického designu. Jako typograf, tvůrce písma, grafik, pedagog i odborný publicista zanechal výraznou stopu ve světě umění a je inspirací pro další generace umělců. Profesor Solpera získává Cenu Ladislava Sutnara za své mimořádně přínosné celoživotní dílo.

AIGA, the professional association for design / USA
AIGA, profesní sdružení pro design bylo založeno roku 1914 jako Americký institut grafických umění a zůstává nejstarší a největší profesionální členskou organizací pro design. Svým celosvětovým působením podporuje design, jeho funkci i hodnoty ve společnosti, napomáhá jeho rozvoji, vzdělává, podporuje a inspiruje designéry z celého světa. Za mimořádný přínos světovému designu a péči o odkaz Ladislava Sutnara získává AIGA Cenu Ladislava Sutnara.

Art Institute of Chicago / USA
Art Institute of Chicago je druhé největší muzeum ve Spojených státech amerických a zároveň jedno z nejnavštěvovanějších muzeí ve světě. Prostřednictvím svých rozsáhlých sbírek pečuje o poklady světového umění, v jeho sbírkách jsou zastoupena díla světových umělců včetně tvorby Ladislava Sutnara. Významné jsou i jeho vzdělávací aktivity. Za to vše získává Art Institute of Chicago Cenu Ladislava Sutnara.

Museum of Modern Art / USA
Museum of Modern Art v New Yorku je přední světové muzeum moderního umění, které disponuje mimořádně rozsáhlou a unikátní sbírkou moderního a současného umění včetně díla Ladislava Sutnara. Muzeum hraje nezastupitelnou roli při shromažďování, uchovávání a výzkumu světového moderního umění, významné jsou i jeho výzkumné a vzdělávací programy. Ocenění získává za mimořádný přínos světovému umění a péči o odkaz Ladislava Sutnara.

Plzeň 2015, o.p.s. a předseda správní rady Mgr. Martin Baxa / CZ
Společnost Plzeň 2015, o.p.s. získává ocenění za mimořádný historický přínos plzeňské kultuře, významnou podporu rozvoje tvůrčích odvětví i dlouholetou podporu projektu Návrat Ladislava Sutnara, který navrací světově uznávaného designéra a jeho umělecký odkaz do jeho rodného města a do vlasti. Oceněn je zároveň i náměstek primátora města Plzně a předseda správní rady společnosti Plzeň 2015, o.p.s. Martin Baxa, který se zásadní měrou angažuje v projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury od samého počátku a výrazně se zasloužil o jeho úspěch. 


Cena Ladislava Sutnara 2014

Cenu Ladislava Sutnara pro rok 2014 udělila Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU třem vynikajícím umělcům a dvěma institucím.

Článek a fotografie ze slavnostního předání cen dne 3. listopadu 2014 na plzeňské radnici najdete zde.

Steven Heller / USA
- působí na School of Visual Arts v New Yorku a je celosvětově uznávanou autoritou v oblasti designu, teorie designu a umělecké kritiky. Svoji profesní dráhu realizuje jako pedagog, teoretik, umělecký kritik, art director, žurnalista a autor i editor velkého množství titulů o designu, především o designu grafickém. Cenu Ladislava Sutnara obdržel za celoživotní přínos pro design a péči o umělecký odkaz Ladislava Sutnara.

The J. Paul Getty Trust / USA
– mezinárodní umělecká instituce se sídlem v Los Angeles se zaměřuje na prezentaci, zachování a interpretaci světového uměleckého dědictví. Cenu Ladislava Sutnara, kterou převzal viceprezident pro komunikaci Ron Hartwig, získala na péči o umělecký odkaz Ladislava Sutnara.
www.getty.edu

Uměleckoprůmyslové museum v Praze / ČR
-součástí sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze je rozsáhlý archiv díla Ladislava Sutnara. Muzeum dlouhodobě aktivně pečuje o jeho umělecký odkaz a představuje jeho dílo veřejnosti, za čož obdrželo Cenu Ladislava Sutnara. Ocenění převzala ředitelka muzea PhDr. Helena Koenigsmarková.
www.upm.cz

prof. Zdeněk Ziegler / ČR
- přední český umělec na poli grafického designu, pedagog, emeritní rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde v devadesátých letech vybudoval obor grafický design, stejně jako v první dekádě tohoto století na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Ocenění získal za celoživotní umělecký a pedagogický přínos pro grafický design.

doc. Jiří Šetlík / ČR
- významný český teoretik umění a pedagog, který byl během své kariéry mimo jiné vedoucím Sbírky moderního umění Národní galerie a ředitelem Uměleckoprůmyslového musea v Praze. V období normalizace měl zákaz odborné činnosti, v devadesátých letech zastával funkci kulturního rady na Československém velvyslanectví v USA. Cenu obdržel za celoživotní přínos pro design a péči o umělecký odkaz Ladislava Sutnara. 


Cena Ladislava Sutnara 2013


Cenu Ladislava Sutnara pro rok 2013 získaly čtyři významné umělecké osobnosti a jedna instituce.

Informace ke slavnostnímu předání cen a fotogalerii najdete zde.

prof. akad. mal. Jiří Šalamoun
za celoživotní přínos na poli ilustrace, grafiky, grafického designu, plakátové tvorby, obnovu ateliéru ilustrace a grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a mnohaleté pedagogické působení

prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph.D.
za celoživotní přínos na poli grafického designu, vybudování ateliéru grafického designu na Fakultě umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a mnohaleté pedagogické působení

prof. emer. Gyula Ernyey
za celoživotní přínos na poli designu ve funkci generálního ředitele Uměleckoprůmyslového muzea v Budapešti, za práci poradce Rubik studia, za vedení Ústavu humanitních věd na Moholy-Nagy University of Art and Design v Budapešti, za svoji teoretickou práci publikovanou v řadě jazyků a mnohaleté pedagogické působení

prof. Markus Dreβen
za přínos na poli grafického designu, pedagogické působení na Hochschule für Grafik und Buchkunst v Lipsku a za jeho vydavatelské aktivity

Cooper – Hewitt National Design Museum
za přínos pro světový design, propagaci odkazu Ladislava Sutnara a péči o jeho dílo

Slavnostní předání cen proběhlo 12. 11. 2013 v prostorách obřadní síně plzeňské radnice.


Cena Ladislava Sutnara 2012

První ceny byly uděleny 18. října 2012 u příležitosti slavnostního otevření nové budovy
Ústavu umění a designu ZČU, dnes již Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, a to za přítomnosti Radoslava L. Sutnara a jeho manželky Elaine.

Držiteli Ceny Ladislava Sutnara pro rok 2012 se stali

IMG 6531

prof. akad. mal. Adéla Matasová

IMG 6543

prof. akad. soch. Václav Šerák

IMG 6540

prof. akad. mal. Pavel Nešleha in memoriam – cenu převzala PhDr. Mahulena Nešlehová

IMG 6552

doc. akad. mal. Josef Mištera (nominován Radoslavem L. Sutnarem)

IMG 6455

Předání prvních  Cen Ladislava Sutnara proběhlo během slavnostního večera u příležitosti otevření nové budovy UUD.

IMG 6488

Čestnými hosty slavnostního večera byli manželé Sutnarovi.

IMG 6766

Radoslav L. Sutnar si prohlíží cenu, která nese název po jeho otci.

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E