Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Vyhlášení výsledků soutěže Teendesign

neděle, 09 prosinec 2012 18:12

Již 8. ročník soutěže pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol postavil soutěžící před úkol zpracovat libovolnou technikou téma Černá / Bílá. Na výběr měli hned ze 16 kategorií, které svým zaměřením odpovídají náplni specializovaných ateliérů organizátora soutěže, Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.

 

Letošní ročník se v mnohém lišil od těch předchozích, zejména nárůstem počtu soutěžních kategorií i rozšířením o zahraniční kolo. Tyto změny se také projevily na celkových výsledcích soutěže. Celkem jsme obdrželi 124 soutěžních příspěvků, z toho 67 z České a Slovenské republiky, zbytek tvořily příspěvky studentů zahraničních škol, zejména z Polska, Ruska a Ukrajiny. Největší zájem jsme zaznamenali u kategorií Malba, Grafika a Fotografie, v některých dalších kategoriích však bohužel nebylo možné vzhledem k nízkému počtu příspěvků stanovit vítěze nebo určit pořadí.  Práce byly hodnoceny odbornou komisí složenou z pedagogů Ústavu umění a designu ZČU v čele s ředitelem školy doc. Josefem Mišterou.

Hodnotící komise:
doc. akad. mal. Josef Mištera
doc. akad. mal. Milena Dopitová
doc. akad. soch. František Pelikán
doc. akad. mal. Helena Krbcová
doc. akad. mal. Margita Titlová
MgA. Benedikt Tolar
Vojtěch Aubrecht
Vladivoj Kotyza

Hlavním kritériem při hodnocení soutěžních příspěvků byla originalita, invence a kreativita, se kterou soutěžící k tématu v rámci dané kategorie přistoupili, pomocným kritériem byla kvalita provedení. Jelikož jedním z cílů soutěže je podpořit mladé talenty a povzbudit je k další umělecké tvorbě, rozhodla se komise ohodnotit i kategorie, ve kterých i přes menší počet příspěvků některé práce výrazně vynikaly nebo v nich komise rozpoznala talent, který stojí za to rozvíjet a podporovat.

Na vítěze jednotlivých kategorií čeká možnost absolvovat zdarma libovolný kurz z nabídky letní školy umění ArtCamp 2013, která se bude konat v termínu 8. – 26. 7. 2013.

Studenti, kteří se umístili na druhém a třetím místě, obdrží věcnou cenu.

Všichni ocenění budou kontaktováni e-mailem.

Vybrané soutěžní práce jsou součástí výstavy Teendesign 2012, která je až do 14. 12. 2012 k vidění v Galerii Nad schody v areálu Západočeské univerzity v Plzni (budova Fakulty elektrotechnické, Univerzitní 26).

výsledky soutěže dle kategorií

DESIGN
Vítěz ČR/SR:  Erik Bartoš  (ČR)
vyniká rozsahem předložených prací i tvarovou čistotou návrhů 

Vítěz zahraničí: Adam Król (PL)
originální a neotřelé řešení, kde elementární výtvarné a technické nedostatky návrhu kompenzuje mladistvý náboj 

DESIGN KOVU A ŠPERKU
Vítěz ČR/SR: Adam Siekel (SR)
autor zaujal originálním řešením a překvapivým použitím materiálu

DESIGN ODĚVU
Vítěz ČR/SR: Andrea Vytlačilová (ČR)
návrh dobře reflektuje téma, oděv je řešen na principu rafinované variability. Oceňujeme důkladně promyšlené technické řešení případné realizace i vlastni funkce.

FOTOGRAFIE
Vítěz ČR/SR:  Zuzana Kissová (ČR)
2. místo: Pavel Vigh (ČR)
3. místo: Lucia Budzáková (SR) 

Mezi zaslanými pracemi vyniká Zuzana Kissová svým svérázným projevem. Nebojí se extrémních úprav ani nezvyklých ořezů, zároveň své fotografie nezakládá na prázdném vizuálním efektu. Postprodukce je podřízená obsahu a vymyká se současnému módnímu kánonu. Svěží kompozice, originalita zpracování a nadhled, se kterým k tvorbě přistupuje, dává tušit vyzrálou tvůrčí osobnost.

Technická zdatnost a nápadité navázání na dané téma – to jsou kvality, jimiž se vyznačuje zaslaná tvorba Pavla Vigha.

Přes technické nedostatky zaujal cyklus od Lucie Budzákové svojí hravostí a neotřelým výtvarným řešením.

Vítěz zahraničí: Daniel Stasiak (PL)
2. místo: Ksenia Milchenko (UKR)
3. místo: Ewelina Rutkowska (PL)

Daniel Stasiak v zaslaném souboru nabízí nezvykle širokou paletu technik a obsahových řešení daného tématu. Technická bravura a chuť k experimentu jsou jasnou devizou tohoto mladého umělce.

Soubor Ksenii Milchenko je sice obsahově roztříštěný, na druhou stranu však odhaluje autorčinu všestrannost a snahu o hlubší sdělení.

Obsáhlý soubor Eweliny Rutkowské sice není po stránce kvality vždy stejně vyrovnaný, nicméně projekt, ve kterém kombinuje fotografie s texty, vytváří velice silnou osobní výpověď.

GRAFIKA 
Vítěz ČR/SR:  Klára Pekárková (ČR)
2. místo: Michael Štěrba (ČR)
3. místo: Barbora Přibylová (ČR) 

Práce Kláry Pekárkové vynikala velmi dobrým řemeslným zvládnutím tradiční technologie i nápaditým řešením stylizace různých materiálů.

Práce Michaela Štěrby zaujala suverénním zvládnutím tradiční grafické technologie středního formátu a zajímavým dekorativním řešením stylizace.

Barbora Přibylová získává ocenění za  dobře technologicky dotažený grafický list. 

Vítěz zahraničí: Karmachova Katya (RUS)
2. místo: Ksenia Podolskaya (RUS)
3. místo: Zalivina Polina (RUS)

Za sympatické a realistické řešení zadání získává ocenění Katya Karmachova, která velmi dobře zvládla přenos kresby do tradiční grafické technologie a zaujala i prací s kompozicí a prostorem.

Ksenia Podolskaya nabídla ilustrativní řešení kompozice a její výraz kresby přesvědčivě zachycuje atmosféru.

Zalivina Polina zaujala dekorativizujícím a geometrickým řešením kresby.

ILUSTRACE
Vítěz ČR/SR: Anna Dvořáčková (ČR)
kreslířsky vyspělá a vtipná práce s intenzivní linkou černé a bílé, nápadité a zralé řešení           

KRESBA
Vítěz ČR/SR: Frederik Súja (SR)
práce převyšuje ostatní příspěvky v kategorii živostí kresby a fantazijním potenciálem 

KOMIKS
Vítěz ČR/SR: Ester Kuchynková (ČR)
komiks má dobře vystavený a vypointovaný příběh. Autorka zvládla  přehledně a srozumitelně transponovat příběh do scénáře, také výtvarné řešení působí zrale a osobitě 

KNIHA A TVAROVÁNÍ PAPÍRU
Vítěz ČR/SR: Ivana Mojšová (SR)
kresebně velmi dobře zvládnuté a nápadité řešení leporela 

MALBA
Vítěz ČR/SR: Tomáš Plachký (ČR)
2. místo: Kristýna Andrlíková (SR)
3. místo: Marek Vilášek (ČR)   

Tomáši Plachkému se podařilo pomocí barvy akcentovat v obraze vztah černé a bílé, zaujala i kompozice a vztah jednotlivých výtvarných prvků, zajímavý je i kontext k zadanému tématu.

Kvalitní malířské zpracování prací s dynamickou a působivou kompozicí přineslo druhé místo Kristýně Kandrlíkové.

Na třetím místě se umístily konceptuální práce Marka Viláška, které mají sympatický a humorný podtext.   

MULTIMÉDIA
Vítěz ČR/SR: Dominika Malovecká (SR)
z předložených prací autorky nejvíce zaujal projekt "Pantomima" - propojení konceptu, objektu a celkové vyznění vizualizace. 

SOCHAŘSTVÍ
Vítěz ČR/SR: Samuel Šrom (ČR)
autor si ve své práci příjemně hraje s prostorem, a to jak po formální, tak po ideové stránce. Práce zároveň převyšuje ostatní objekty čistotou a úrovní zpracování. 

Kategorie Animovaná a interaktivní tvorba, Design obuvi, Grafický design a Keramika nebyly z důvodu nedostatku soutěžních příspěvků vyhodnoceny.

DĚKUJEME VŠEM SOUTĚŽÍCÍM ZA ZASLANÉ PŘÍSPĚVKY, VÍTĚZŮM GRATULUJEME A VŠEM PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ V JEJICH DALŠÍ UMĚLECKÉ PRÁCI.

 

Naposledy změněno úterý, 11 prosinec 2012 11:41

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E