Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

O nás

SUTNARKA / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) Západočeské univerzity v Plzni vznikla 1. září 2013 transformací Ústavu umění a designu, čímž se završil desetiletý rozvoj školy, která si za dobu své existence vybudovala pevné postavení mezi ostatními vysokými uměleckými školami v České republice.


Od akademického roku 2012/13 FDULS působí v nové moderní budově, která nese název po významném plzeňském rodákovi a mezinárodně uznávaném česko-americkém designérovi Ladislavu Sutnarovi, jehož inspirativní odkaz je základem vize této umělecké fakulty. V duchu nejnovějších světových trendů připomíná nová budova průmyslovou halu a díky jedinečné dispozici ateliérů, studií a dílen působí jako továrna na umění.


Fakulta vznikla transformací Ústav umění a designu, který byl založen na návrh rektora usnesením Akademického senátu ZČU v Plzni ze dne 31. 3. 2004 s účinností od 1. 4. 2004. Důvodem pro vznik ústavu byla absence vysoké umělecké školy v severozápadních, západních a jižních Čechách i silná společenská poptávka po uměleckých oborech v regionu i za jeho hranicemi, a dále možnost využití odborného potenciálu i technického zázemí na Západočeské univerzitě v Plzni.


Jedna z nejmladších vysokých škol uměleckého zaměření vznikala zhruba v průběhu dvou let. Práce na budování ústavu započaly v lednu 2002, kdy byl ústav zřízen na úrovni katedry v inkubaci Fakulty pedagogické. V červenci 2004 byla pro Ústav umění a designu udělena akreditace prvním oborům v rámci bakalářských studijních programů Výtvarná umění a Design. Následující měsíc v srpnu 2004 byla uskutečněna dislokace pracovišť ústavu z prostorů budovy Fakulty pedagogické na Klatovské třídě do univerzitního areálu na Borech. K datu 1. září 2004 s platností od ak. r. 2004/05 byli studenti uměleckých oborů, již dosud studovali na Fakultě pedagogické, převedeni z této fakulty na Ústav umění a designu ZČU v Plzni. Následně 5. listopadu 2004 proběhly první slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků Ústavu umění a designu. Slavnostní promoce prvních absolventů Ústavu umění a designu se uskutečnily v červnu 2005 na plzeňské radnici.


V akademickém roce 2005/06 byla pro Ústav umění a designu udělena akreditace navazujícím magisterským programům Výtvarná umění a Design. S platností od akademického roku 2009/10 byla pro Ústav umění a designu udělena akreditace prvnímu cizojazyčnému bakalářskému studijnímu programu s výukou v německém jazyce – programu Bildende Künste, oboru Illustration und Grafik. V té době UUD intenzivně pracoval na rozvoji svých aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání, mezinárodních vztahů a spolupráce se středními školami.


V akad. roce 2004/05 se uskutečnil první ročník mezinárodní letní školy umění pod názvem ArtCamp, jejíž následné každoroční organizování se již stalo tradicí a k letním aktivitám FDULS neodmyslitelně až do současnosti patří. V následujícím akademickém roce 2005/06 byla ve spolupráci s Ústavem celoživotního vzdělávání zahájena výuka tzv. nultého ročníku studijního oboru Základy výtvarného umění, od akademického roku 2008/09 převzal záštitu nad organizací i pedagogickým zajištěním výuky uměleckých kurzů pod studijním programem Výtvarná umění a design výhradně Ústav umění a designu, nyní FDULS.


Celoživotní vzdělávání je neodmyslitelnou součástí studia na FDULS. Toto placené studium uměleckých celosemestrálních kurzů i mezinárodní letní škola umění ArtCamp, jsou vhodné pro širokou veřejnost se zájmem o umění a zároveň pro uchazeče o studium jako příprava na přijímací zkoušky a následné studium na vysoké umělecké škole. Zároveň byl v akademickém roce 2005/06 vyhlášen první ročník soutěže pro studenty gymnázií a středních odborných škol Teendesign o nejzajímavější návrh designu na určené téma. Tato soutěž pokračuje do současné doby a těší se stále vzrůstajícímu zájmu umělecky nadaných studentů.
Na jaře 2006 se uskutečnil první Kurz figurální kresby prof. Jirků, od akad. r. 2009/10 k tomuto již tradičnímu kurzu byl nově otevřen i Kurz figurální malby prof. B. Jirků. Studium umění v těchto několikaúrovňových kurzech vedle studia jiných uměleckých disciplin probíhá úspěšně v rámci celoživotního vzdělávání až do současné doby.


V oblasti zahraničních stáží studentů FDULS existuje v rámci programu Erasmus a v rámci mobility Free movers úspěšná spolupráce se zahraničními uměleckými vysokými školami.

Výsledkem intenzivního rozvoje Ústavu umění a designu, dnešní Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, jsou bakalářské a navazující magisterské studijní programy, obory a specializace, jejichž strukturu naleznete na následujících odkazech:


•    Bakalářské obory


•    Magisterské obory


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU je vyhledávanou vzdělávací institucí v oblasti výtvarného umění a designu. Studenti zde pod vedením řady významných českých umělců získávají bakalářské a magisterské vzdělání v širokém spektru oborů zaměřených na design, aplikované a užité umění.


V současné době (akad. rok 2018/19) zde v akreditovaných bakalářských i navazujících magisterských výtvarných a designových oborech a specializacích studuje na 640 studentů. V rámci celoživotního vzdělávání v programu Výtvarná umění a design studuje na 50 uchazečů. 


FDULS dává každoročně v přijímacím řízení šanci ke studiu i výtvarně nadaným studentům ze zahraničí (ze SRN, Běloruské republiky, Kazašské republiky, Číny, Ukrajiny, Polska, Sýrie a Slovenské republiky).
Na FDULS je prozatím možné absolvovat akreditované studijní programy pouze v českém jazyce (viz seznam výše). Možnost studia v českém, anglickém a německém jazyce nabízí letní škola umění ArtCamp.


Na FDULS působí řada významných českých umělců, jejichž renomé v oblasti výtvarného umění a designu přesahuje hranice České republiky např. prof. akad. mal. Mikoláš Axmann (grafické techniky), prof. akad. mal. Jiří Barta (animovaná tvorba), prof. akad. soch. Jiří Beránek (sochařství), prof. Mgr. Štěpán Grygar (fotografie), prof. akad. mal. Boris Jirků (figurální kresba), prof. Rostislav Vaněk (grafický design), doc. MgA. Kristýna Fišerová (grafický design), doc. akad. mal. Ditta Jiřičková (grafický design),  doc. akad. mal. Helena Krbcová (fashion design), doc. akad. mal. Vladimír Merta (nová média), doc. akad. mal. Josef Mištera (ilustrace), doc. MgA. Luděk Míšek (modelování), doc. akad. mal. Aleš Ogoun (malba), doc. akad. mal. František Steker (grafický design), doc. M.A. Barbara Šalamounová (komiks), doc. MgA. Benedikt Tolar (sochařství), doc. MgA. Gabriel Vach (keramický design), doc. MgA. Zdeněka Veverka (design), doc. M.A. Petr Vogel (kov a šperk), akad. mal. Renáta Fučíková (ilustrace), MgA. Jan Morávek (multimédia) a další.

Mezi základajícími členy byli mimo jiné také: prof. akad. mal. Adéla Matasová, prof. Ing. arch. Zdeněk Ziegler, doc. MgA. Milena Dopitová, doc. akad. mal. Jiří Kornatovský a další. In memoriam prof. akad. soch. Vratislav Karel Novák a doc. akad. soch. František Pelikán.

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E