Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
Fashion design

vedoucí ateliéru
doc. akad. mal. Helena Krbcová

kontaktní informace
kancelář / LS-303
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

fotogalerie

o ateliéru

Ateliérová výuka směřuje k autorské tvorbě a tvorbě výtvarných solitérů, doplňována je profesionální designérskou tvorbou.

Struktura magisterského navazujícího studia je velmi podobná struktuře výuky na tradičních výtvarných školách – cca 2/3 objemu kreditů obsahuje výuka hlavního předmětu (ateliéru) a pouze zbylá třetina volitelných předmětů je k dispozici pro individuální doplnění nebo prohloubení kvalifikace či dovedností studenta. Magisterský stupeň již počítá s dostatečnou zralostí studenta, jenž plánuje svůj umělecký růst. Proto jsou volitelné předměty nabízeny ve většině případů bez přiřazování a doporučování do určitého konkrétního semestru studia. Délka standardní doby studia navazujícího magisterského stupně jsou 3 roky.

Vedle hlavního ateliéru fashion design posluchači během studia absolvují další povinné předměty: estetiku a teorie umění, vybrané kapitoly z dějin umění, exkurzi, atd., nedílnou součástí studijního plánu je i absolvování povinné praxe. V rámci rozšíření a zpestření kvalifikace si studenti dle doporučení garanta oboru volí z kreativního bloku další předměty, např. grafický design, kresbu, malbu, ilustraci a grafiku atd. Paletu zvolených předmětů v rámci svého studijního plánu završí volbou některého povinně volitelného předmětu rozšiřujícího bloku - např. klasického fotografování, digitálního fotografování, umělecké fotografie atd.

Nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i diplomové práce, mohou posluchači pravidelně vystavovat v několika plzeňských galeriích, jež FDULS spravuje, ale i v jiných výstavních prostorech v Plzni i mimo Plzeň. Posluchači mohou absolvovat studijní stáže na jiných uměleckých školách v ČR i zahraničí, součástí studia je zapojení studentů pod odborným vedením pedagogů do mnoha prestižních uměleckých projektů a výtvarných akcí.

Absolventi se stanou kreativními, flexibilními osobnostmi, jež budou disponovat zevrubnými znalostmi oboru dějiny umění, dějiny daného oboru, estetiky a teorie umění. Budou schopni pracovat tvůrčím způsobem ve sféře ryze kreativní, či v oboru návrhářství oděvů malých sérií. Dokáží se odborně vyjadřovat nejen kresebně, ale i modelářsky, se schopností autorského dohledu při tvorbě výrobních prototypů, při realizaci autorských modelů či individuálních zakázkových oděvů. Budou schopni pracovat i jako „průmysloví“ designéři oděvů, ovládající technickou kresbu i ilustrační oděvní kresbu, zároveň však budou schopni vytvořit konkrétní návrh pomocí počítačové animace. Samozřejmostí jsou znalosti materiálů, a to jak textilních, tak i jiných přírodních. Absolventi budou umět navrhovat konfekční modely i konkrétní firemní oblečení, zároveň dokáží fundovaně spolupracovat s dalšími odbornými profesemi či reklamními firmami. Nabyté vědomosti i praktické dovednosti budou výborným základem pro odborné vedení vlastní oděvní firmy, založení vlastní značky či malého studia, provozování poradenské a stylistické činnosti. Získané vzdělání uplatní jak v rámci vlastní tvorby výtvarných originálů, tak při spolupráci s různými výrobci oděvů či prádla.

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul Bc. a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů (zkušební okruhy viz Státní závěrečná zkouška)

Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části diplomové práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru,
 • zkouška z dějin umění a estetiky

diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
 
Příklady témat diplomových prací

U diplomových prací se zpracování tématu odlišuje od bakalářských prací rozsahem a hloubkou uchopení tématu.

 • Koncepce a sady oděvních doplňků
  Koncepce a návrh oděvní sestavy jako celku
  Sady návrhů designu bot
  Analýza současné obuvi a nové vize vývoje
  Dětská obuv
  Vlastní analýza stylu „Moje značka“
  Kompletní vybavení včetně doplňků pro konkrétní typ prostředí nebo aktivity

Každý student má možnost navrhnout vlastní individuální téma.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E