Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
Grafický design a vizuální komunikace

vedoucí ateliéru 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. akad. mal. Rostislav Vaněk

kontaktní informace
kancelář / LS-332
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

odkazy

FB profil ateliéru najdete zde

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

o ateliéru

Poptávka uchazečů po studiu grafického designu v naší republice převyšuje současné možnosti vysokých škol. Obor je koncipován tak, aby vyplnil i prostor mezi zaměřením absolventů stávajících oborů a požadavky praxe.

Struktura magisterského navazujícího studia je velmi podobná struktuře výuky na tradičních výtvarných školách – cca 2/3 objemu kreditů obsahuje výuka hlavního předmětu (ateliéru) a pouze zbylá třetina volitelných předmětů je k dispozici pro individuální doplnění nebo prohloubení kvalifikace či dovedností studenta. Magisterský stupeň již počítá s dostatečnou zralostí studenta, jenž plánuje svůj umělecký růst. Proto jsou volitelné předměty nabízeny ve většině případů bez přiřazování a doporučování do určitého konkrétního semestru studia. Délka standardní doby studia navazujícího magisterského stupně jsou 3 roky.

Vedle hlavního ateliéru ilustrace (ve specializaci Ilustrace) či grafický design (ve specializaci Grafický design) budou posluchači během studia absolvovat další povinné předměty: estetiku a teorie umění, vybrané kapitoly z dějin umění, nedílnou součástí studijního plánu je i absolvování povinné praxe a povinné exkurze. V rámci rozšíření a zpestření kvalifikace si studenti dle doporučení garanta oboru vedle hlavního ateliéru volí z kreativního bloku např. kresbu, malbu, vědeckou ilustraci, intermédia, grafiku atd. Paletu zvolených předmětů v rámci svého studijního plánu završí volbou některého povinně volitelného předmětu rozšiřujícího bloku - např. fotografování klasického, fotografování digitálního, umělecké fotografie, dějin současné fotografie, dějin vizuální komunikace apod.

Nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i diplomové práce, mohou posluchači pravidelně vystavovat v několika plzeňských galeriích, jež FDULS spravuje, ale i ve výstavních prostorech mimo Plzeň. Posluchači mohou absolvovat studijní stáže na jiných uměleckých školách v ČR i v zahraničí, samozřejmou součástí studia je zapojení studentů pod odborným vedením pedagogů do mnoha prestižních uměleckých projektů a výtvarných akcí.

Absolvent se stane kreativní, flexibilní osobností, jež bude disponovat zevrubnými znalostmi oboru dějiny umění, dějiny daného oboru, estetiky a teorie umění. Vybaven bude kvalifikací magistra umělecké školy výtvarného zaměření s orientací na ilustrační a grafickou tvorbu. Od absolventa bakalářského stupně se bude odlišovat větší mírou zkušeností a hlavně vyšším stupněm umělecké zralosti. Uplatnění nalezne jako samostatný umělec – designér tvořící ve svém oboru – ilustrátor knih pro děti i dospělé, ilustrátor encyklopedií, tvůrce didaktických pomůcek schopný pracovat pro nová média, kreslíř, malíř, grafik, grafický designér atd. Uplatní se v nakladatelstvích, reklamních agenturách, DTP studiích, tiskárnách či jako středoškolský nebo vysokoškolský pedagog apod.

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul Bc. a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů (zkušební okruhy viz Státní závěrečné zkoušky > Ilustrace a grafický design > specializace Grafický design)

Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části diplomové práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru,
 • zkouška z dějin umění, dějin užitého umění a estetiky

diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
 
Příklady témat diplomových prací

U diplomových prací se zpracování tématu odlišuje od bakalářských prací rozsahem a hloubkou uchopení tématu.

 • Návrh loga a orientačního systému
 • Návrh a grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně
 • Návrh vizuální identity
 • Plakát jako forma kritické reflexe
 • Koordinovaný vizuální styl
 • Koncepce a grafické řešení výstavního projektu
 • Návrh vizuální identity – periodické události
 • Koncepce a grafické zpracování edice odborných obrazových publikací

Každý student má možnost navrhnout vlastní individuální téma.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E