Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
Kov a šperk

vedoucí ateliéru
doc. M.A. Petr Vogel

kontaktní informace
kancelář / LS-327
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FB profil
IG ateliéru

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

o ateliéru

Cílem výuky je připravit absolventa orientovaného v prostorové tvorbě na uměleckém i uměleckořemeslném základu s akcentem na drobnou plastiku a šperk. Obor má široký základ ve studiu figury a přírodnin, v portrétu, ale i v práci s prostorem. Studium je zakotveno v systematickém studiu a aplikaci různých tradičních i netradičních materiálů a v precizním řemesle. Toto navazující magisterské studium má základ v souřadně strukturovaném studiu bakalářském.

Struktura magisterského navazujícího studia je velmi podobná struktuře výuky na tradičních výtvarných uměleckých školách – přibližně 2/3 objemu kreditů obsahuje výuka hlavního předmětu (ateliéru) a pouze zbylá třetina volitelných předmětů je k dispozici pro individuální doplnění nebo prohloubení kvalifikace či dovedností studenta. Magisterský stupeň již počítá s dostatečnou zralostí studenta, jenž plánuje svůj umělecký růst. Proto jsou volitelné předměty nabízeny ve většině případů bez přiřazování a doporučování do určitého konkrétního semestru studia. Délka standardní doby studia navazujícího magisterského stupně jsou 3 roky.

Vedle hlavního ateliéru budou posluchači během studia absolvovat další povinné předměty: estetiku a teorie umění, vybrané kapitoly z dějin umění atd., nedílnou součástí studijního plánu je i absolvování povinné praxe. V rámci rozšíření a zpestření kvalifikace si studenti dle doporučení garanta oboru volí z kreativního bloku další předměty, např. grafický design, kresbu, malbu, ilustraci a grafiku atd. Paletu zvolených předmětů v rámci svého studijního plánu završí volbou některého povinně volitelného předmětu rozšiřujícího bloku - např. fotografování klasického, fotografování digitálního, umělecké fotografie, dějin současné fotografie a další.

Nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i diplomové práce, mohou posluchači pravidelně prezentovat svá díla v několika plzeňských galeriích, jež FDULS spravuje, ale i ve výstavních prostorech mimo Plzeň. Posluchači mohou absolvovat studijní stáže na jiných uměleckých školách v ČR i v zahraničí, samozřejmou součástí studia je zapojení studentů pod odborným vedením pedagogů do mnoha prestižních uměleckých projektů a výtvarných akcí.

Absolvent se stane kreativní, flexibilní osobností, jež bude disponovat zevrubnými znalostmi dějin umění, dějin užitého umění, dějin daného oboru, estetiky a teorie umění. Vybaven bude kvalifikací magistra umělecké školy výtvarného zaměření s orientací na prostorovou tvorbu. Od absolventa bakalářského stupně se bude odlišovat větší mírou zkušeností a hlavně vyšším stupněm umělecké zralosti. Absolvent bude znalý tradičních současných technologií, bude schopen pracovat se dřevem, kamenem, kovy, drahokamy, polodrahokamy, plasty apod., bude připraven experimentovat a nalézat nové cesty ve výtvarném i technickém řešení. Bude vybaven znalostmi a dovednostmi, které tvoří základ sochařství a především tvorby šperku. Působit může jako samostatný umělec – designér, či jako člen týmu nebo firmy.

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul Bc. a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů.

Součásti SZZ jsou

  • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části diplomové práce,
  • zkouška z teorie a dějin oboru,
  • zkouška z dějin umění, dějin užitého umění, estetiky

diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat diplomových prací
U diplomových prací se zpracování tématu odlišuje od bakalářských prací rozsahem a hloubkou uchopení tématu.

          Osvětlovadlo

  • Stolování (stůl, židle, nádobí, náčiní, svícen, popelník...)
  • Brýle
  • Medaile/mince
  • Šperk pro někoho + schránka

Každý student má možnost navrhnout vlastní individuální téma.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E