Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Ladislav Sutnar

sutnar sutnar

Mezi slavnými plzeňskými rodáky zaujímá čelní místo Ladislav Sutnar, jedna z nejvýznamnějších postav české meziválečné moderny a významná osobnost amerického a světového užitého umění a designu. Při šíři Sutnarova záběru a stále se rozšiřujícím spektru oborů na UUD, dnes již FDU,  bylo pouze otázkou času, kdy se Sutnarův odkaz protne s cestou do budoucnosti Ústavu umění a designu. V symbolické rovině se tak stalo v květnu 2011, kdy byla po rekonstrukci interiéru otevřena bývalá Univerzitní galerie nově coby Galerie Ladislava Sutnara. Měsíc nato galerii i školu navštívil Sutnarův syn Radoslav L. Sutnar, který dal tehdejšímu Ústavu oficiální souhlas k užívání otcova jména i jednoho z jeho log.


V případě Ladislava Sutnara, jehož životem i dílem se zřetelně vine linie pedagogického působení (ať už skrze působení na uměleckých školách v Čechách a v USA, či prostřednictvím teoretických statí a knih), je obtížné najít oblast výtvarného umění, ve které by nedosáhl úspěchu a jíž by zároveň neotevřel nové obzory. Není divu, že během svého života obdržel nespočet ocenění. Za všechny uveďme jen jeho úspěchy z období mezi válkami – například stříbrnou medaili za design hraček na Mezinárodní výstavě umění v Paříži v roce 1925, zlatou medaili za výstavnictví na Mezinárodní výstavě v Barceloně 1929 a na Milánském trienále v roce 1936, Grand prix a čtrnáct zlatých medailí za výstavnictví, knihy a užitkové předměty na Mezinárodní výstavě umění a techniky v moderním životě v Paříži 1937. Vyznamenán byl i posmrtně – v říjnu 1979 byl uveden do Síně slávy Art Director‘s Club v New Yorku. V roce 2001 bylo Sutnarovi uděleno prezidentem Václavem Havlem české státní vyznamenání Za zásluhy v oblasti kultury in memoriam.

Navzdory jeho světové proslulosti zná Ladislava Sutnara jen málokterý Plzeňan. Nastal proto čas vrátit Ladislava Sutnara jeho rodnému městu – a Ladislavu Sutnarovi vrátit rodiště, které se k jeho jménu hlásí. Transformace někdejší Univerzitní galerie na Galerii Ladislava Sutnara v roce 2011 byla v tomto konání pouze prvním krokem. V říjnu 2012 bylo Ladislavu Sutnarovi in memoriam uděleno čestné občanství města Plzně, a to za celosvětově významný přínos Ladislava Sutnara v oblasti grafického designu a vizuální komunikace a za podporu československého protinacistického i protikomunistického odboje. Vzápětí poté byla na Sutnarově rodném domě v Dominikánské ulici 2 odhalena bronzová pamětní deska, jejímž autorem je student tehdejšího Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Jakub Orava. V rámci programu slavnostního otevření nové budovy naší školy byla ještě týž den v Galerii Ladislava Sutnara zahájena výstava jeho plakátové tvorby s názvem Cesty nové typografie. Věříme, že Sutnarovy nadčasové vize a principy jeho tvorby se stanou základním stavebním kamenem dalšího rozvoje Fakulty umění a designu.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E