Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
Nová média

vedoucí ateliéru
doc. akad. mal. Vladimír Merta

kontaktní informace
kancelář / LS-316
e-mail / 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

odkazy
facebook

Seznamte se s ateliérem zde

o ateliéru

Cílem oboru je posílit kvalitativně i kvantitativně spektrum intermediálních oborů směřujících od umění vstříc technickým oborům, pohybujícím se po totožné trajektorii z opačné strany. Obor je koncipován jako otevřený komunikativní prostor, posluchači si během studia ověřují své možnosti v různých médiích – od klasických forem (např. objekt, instalace, videoprojekce) až po interaktivní projekty. Vedle ateliérových konzultací mají studenti možnost aktivní účasti v řadě předmětů, jež souvisejí s oborem a nabízejí na velmi profesionální úrovni zdokonalení v jednotlivých specializacích (výroba digitální fotografie, filmu či 3D animace). Obor integruje mnoho předmětů, které FDULS vyučuje – multimediální design, fotografie, grafika, design, videoart, grafický design, modelování, malba, kresba, mediální ilustrace atd. Dle umělecké orientace pedagogů a spolu s vysoce kvalitním interfakultním pedagogickým i technickým zázemím univerzity je obor zaměřen na prostorovou tvorbu a práci s novými netradičními médii a novými materiály.

Struktura magisterského navazujícího studia je velmi podobná struktuře výuky na tradičních výtvarných školách – cca 2/3 objemu kreditů obsahuje výuka hlavního předmětu (ateliéru) a pouze zbylá třetina volitelných předmětů je k dispozici pro individuální doplnění nebo prohloubení kvalifikace či dovedností studenta. Magisterský stupeň již počítá s dostatečnou zralostí studenta, jenž plánuje svůj umělecký růst. Proto jsou volitelné předměty nabízeny ve většině případů bez přiřazování a doporučování do určitého konkrétního semestru studia. Délka standardní doby studia navazujícího magisterského stupně jsou 3 roky.

Vedle hlavního ateliéru Intermediální tvorba budou posluchači během studia absolvovat další povinné předměty: estetiku a teorii umění, nové podoby současného umění, vybrané kapitoly z dějin umění, atd. V rámci rozšíření a zpestření kvalifikace si studenti dle doporučení garanta oboru volí z kreativního bloku další předměty, např. grafický design, kresbu, malbu, ilustraci a grafiku atd. Paletu zvolených předmětů v rámci svého studijního plánu završí volbou některého povinně volitelného předmětu rozšiřujícího bloku např. fotografování klasického, fotografování digitálního, umělecké fotografie, dějin multimediální tvorby, dějin vizuální komunikace, editorů pro 3D modelování a animaci atd.

Nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i diplomové práce, mohou posluchači pravidelně vystavovat v několika plzeňských galeriích, jež FDULS spravuje, ale i v dalších výstavních prostorech v Plzni i mimo Plzeň. Posluchači mohou absolvovat studijní stáže na jiných uměleckých školách v ČR i zahraničí, součástí studia je zapojení studentů pod odborným vedením pedagogů do mnoha prestižních uměleckých projektů a výtvarných akcí.

Absolvent se stane kreativní, flexibilní osobností, jež bude disponovat zevrubnými znalostmi z oboru dějiny umění, dějiny daného oboru, estetika a teorie umění. Vybaven bude kvalifikací magistra umělecké školy výtvarného zaměření, základem vybavenosti každého absolventa bude orientace v nových médiích s výstupy směrem ke specifikovaným oborům a schopnost konceptuálního myšlení.

Absolvent se dokáže orientovat v problému a konceptuálně myslet směrem ke specifikacím různorodých oborů, jimiž prošel, např. prostorová tvorba, fotografie, digitální fotografie, videoart. Studium otevírá možnosti pro tvorbu www stránek, práci pro televizi, film, animovaný film, ale i pro využití schopností absolventa s odkazem k místu ve veřejném prostoru, architektuře atd.

Absolvent může také nalézt uplatnění v reklamních agenturách, jako středoškolský či vysokoškolský pedagog, může působit jako samostatný umělec, tvořící ve svém oboru, schopný pracovat pro nová média atd. Studium umožňuje nalézt s ohledem na individuální typ talentu každého jednotlivce a s ohledem na plánovanou kariéru optimální výseč uvedeného spektra.

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul Bc. a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované. 

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů (zkušební okruhy zde

Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části diplomové práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru,
 • zkouška z dějin umění a estetiky

diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
 
Příklady témat diplomových prací

U diplomových prací se zpracování tématu odlišuje od bakalářských prací rozsahem a hloubkou uchopení tématu.

 • Možnosti fotografie v instalaci
 • Intermediální performance
 • Laboratoř (projekt je výzkumem napříč obory)
 • Video instalace
 • Interaktivní projekt
 • Prezentační videa a záznamy
 • Multimediální reklama
 • ako každý druhý den (projekt se zabývá sociální tématikou)

Každý student má možnost navrhnout vlastní individuální téma.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E