Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
Keramický design

vedoucí ateliéru
doc. MgA. Gabriel Vach

kontaktní informace
kancelář / LS-326
telefon / 377636725
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

FB ateliéru

IG ateliéru

fotogalerie

View the embedded image gallery online at:
https://sutnar.fdu.zcu.cz/cz/353-keramika#sigProGalleriaf87e12ed8b

o ateliéru

Výuka tohoto oboru vyúsťuje do aplikace na poli tzv. užitého umění. Struktura magisterského navazujícího studia je velmi podobná struktuře výuky na tradičních výtvarných školách – cca 2/3 objemu kreditů obsahuje výuka hlavního předmětu (ateliéru) a pouze zbylá třetina volitelných předmětů je k dispozici pro individuální doplnění nebo prohloubení kvalifikace či dovedností studenta. Magisterský stupeň již počítá s dostatečnou zralostí studenta, jenž plánuje svůj umělecký růst. Proto jsou volitelné předměty nabízeny ve většině případů bez přiřazování a doporučování do určitého konkrétního semestru studia. Délka standardní doby studia navazujícího magisterského stupně jsou 3 roky.

Ateliér keramického designu částečně stojí na staleté tradici oboru, avšak současně reflektuje sousedství oboru Design, s jehož náplní se logicky částečně prostupuje. Má blízko k experimentu spojenému se zkoumáním možností aplikace nových materiálů ve spolupráci s ostatními fakultami ZČU či firmami zabývajícími se produkcí keramiky a porcelánu, jichž je v Západočeském kraji řada. Tím se zdánlivě poměrně úzce zaměřený ateliér otevírá přesahům a prostupům s jinými uměleckými i technickými obory.

Vedle hlavního ateliérového předmětu Keramika budou posluchači během studia absolvují další povinné předměty: estetiku a teorii umění, vybrané kapitoly z dějin umění atd. Nedílnou součástí studijního plánu je i absolvování povinné odborné praxe a exkurze. V rámci rozšíření a zpestření kvalifikace si studenti dle doporučení garanta oboru vedle hlavního ateliéru volí z kreativního bloku např. design produktů, grafický design, kresbu, malbu, ilustraci a grafiku atd. Paletu zvolených předmětů v rámci svého studijního plánu završí volbou některého povinně volitelného předmětu rozšiřujícího bloku - např. fotografování klasického, fotografování digitálního, umělecké fotografie, grafického designu apod.

Nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i diplomové práce, mohou posluchači pravidelně vystavovat v několika plzeňských galeriích, jež FDULS spravuje, ale i ve výstavních prostorech mimo Plzeň. Posluchači magisterského studia mohou absolvovat studijní stáže v zahraničí, samozřejmou součástí studia je zapojení studentů pod odborným vedením pedagogů do mnoha prestižních uměleckých projektů a výtvarných akcí nejen v rámci ZČU, ale i města Plzeň.

Absolvent se stane kreativní, flexibilní osobností, jež bude disponovat zevrubnými znalostmi z oboru dějiny umění, dějiny užitého umění, dějiny daného oboru, estetiky a teorie umění. Vybaven bude kvalifikací magistra umělecké školy výtvarného zaměření s orientací na keramickou designovou tvorbu. Od absolventa bakalářského stupně se bude odlišovat větší mírou zkušeností a hlavně vyšším stupněm umělecké zralosti. Absolvent bude znalý tradičních i současných technologií, bude schopen pracovat samostatně i v týmu. Uplatnění nalezne jako samostatně tvořící umělec ve svobodném povolání, jako designér keramiky a porcelánu, vysokoškolský či středoškolský pedagog, firemní designér, art manager atd.

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul Bc. a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované. 

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zvěřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní záverečná zkouška > Keramika)

Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části diplomové práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru,
 • zkouška z dějin umění, dějin užitého umění, estetiky

diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
 
Příklady témat diplomových prací

U diplomových prací se zpracování tématu odlišuje od bakalářských prací rozsahem a hloubkou uchopení tématu.

 • Stolování jako systém (stůl, židle, talíře, příbory)
 • Jídelní souprava
 • Domácí zvonky + domácí telefon – včetně keramické stěny/obkladu
 • Koupelnová vana + baterie
 • Umyvadlo + baterie
 • Koupelnové zrcadlo + umyvadlo + osvětlení + keramický obklad
 • Nízkometrážní koupelna
 • Komorní plastika
 • Haptická plastika
 • Stavební keramika
 • Keramický reliéf/obklad
 • Plastika pro veřejný prostor
 • Keramika ve spojení s vodou/se světlem

Každý student má možnost navrhnout a předložit děkan FDULS ke schválení své vlastní individuální téma diplomové práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E