Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

o ateliéru

Studium vychází z klasické sochařské výuky, spočívající v dobrém zvládnutí tvarování hmoty, ve vnímání prostorových vazeb a ovládnutí objemových proporcí a struktur ve vytvářeném díle. Studenti poté prostřednictvím těchto schopností vyjadřují své myšlenky a názory v plastickém díle. Výuka vychází ze zvládnutí řemesla v podobě celé škály sochařských, kamenických, tesařských, řezbářských a dalších technik a technologií, a dále ve schopnosti je při realizaci nejrůznějších projektů tvořivě aplikovat společně s novými současnými technologiemi a materiály. Studium je zaměřeno na práci s konkrétním zadáním, a proto má charakter spíše užitého umění ve smyslu osobní angažovanosti, například na revitalizaci kulturního a životního prostředí. Výuka je vedena jako ateliérová, její podstatná část se však odehrává v konkrétním prostředí, v krajině, v exteriérech i interiérech historických i průmyslových komplexů a městských aglomerací.

Absolvent bude ovládat řemeslné a umělecko-řemeslné postupy, směřující ke kompozici a realizaci plastiky nebo jiného způsobu řešení daného prostoru. Bude schopen zamyslet se nejen nad problematikou krajinné a prostorové tvorby či drobné aplikované plastiky, ale nalezne uplatnění v širším kontextu praxe.

Nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce mohou posluchači pravidelně vystavovat v několika plzeňských galeriích, jež FDULS spravuje, ale i ve výstavních prostorech mimo Plzeň. Posluchači mohou absolvovat studijní stáže v zahraničí, samozřejmou součástí studia je zapojení studentů pod odborným vedením pedagogů do mnoha uměleckých projektů a výtvarných akcí, plenéry a workshopy mohou studenti absolvovat ve výukovém středisku ZČU na zámku Nečtiny, ale i v zahraničí.

Absolventi sochařských specializací mohou nastoupit přímo do praxe jako zaměstnanci určitých institucí či jako samostatně tvořící umělci. Zároveň mají možnost po doplnění navazujícího magisterského studia pedagogického zaměření pedagogicky působit na školách všech stupňů a mimoškolských zařízeních různého typu.

Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat na FDULS ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Výtvarná umění nebo jiného zvoleného studijního programu.

Absolventi bakalářského studia též mohou po úspěšném splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském studiu na některé z fakult ZČU či na jiné VŠ v tuzemsku, příp. v zahraničí.

Ateliér vychází z učení prof. akad. soch. Jiřího Beránka, který jej v roce 2008 založil a vedl až do roku 2021, kdy náhle 26. ledna prohrál boj se zákeřnou nemocí.

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:

Portfolio by mělo být tvořeno reprodukcemi Vašich plastických děl. Soubor má představit co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech, kombinujte práce školní, ale i skici, fotodokumentace trojrozměrných prací a různé nápady.

Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČ zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška).
 
Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru,
 • zkouška z dějin uměn.

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací

 • Socha – prostorové řešení vstupní haly vysokoškolského ústavu New Technology Center
 • Konferenční stůl – objekt pro sekretariát FDULS
 • Řešení reliéfu kampusu ZČU na Borských polích
 • Lávka – plastika pro park Sv. Jiří v Plzni
 • Lavička, rybářské stání v parku Sv. Jiří v Plzni
 • Lesní cesta od božích muk ke kapli v Nečtinech
 • Plastika – studánka – polní pramen
 • Dětské hřiště pro Fakultní nemocnici Plzeň
 • Parkový mobiliář pro objekt zámku Nečtiny
 • Vodní plastika pro Evropské hlavní město kultury

Každý student má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E