Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

vedoucí ateliéru

doc. akad. mal. Helena Krbcová

kontaktní informace
kancelář / LS-330
telefon / 377636801
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Instagram ateliéru

informace k přijímacímu řízení

představení ateliéru najdete zde

o ateliéru

Výuka tohoto ateliéru rozvíjí individualitu a umělecký talent studenta v oblasti návrhářské tvorby oděvu. Studium je založeno na soustavném zamýšlení se nad povahou a vývojem módy, nad jejími souvislostmi s vývojem životního stylu, světového dění i filozofickou reflexí těchto procesů. Ke studentům je přistupováno individuálně a výuka je vedena tak, aby co nejvíce rozvíjela invenci studenta, k tomu využívá volnou hru a experimentování s materiály i technologiemi. Studenti se učí pracovat s módními trendy, hledat vlastní myšlenkovou inspiraci a rozvíjet tak své tvůrčí schopnosti. V průběhu tvůrčí práce se studenti zabývají módní kresbou i modelováním z pomocného materiálu na krejčovskou figurínu, až po vlastnoruční realizaci výsledného modelu v konkrétním materiálu. Svoji práci dokumentují prostřednictvím módní fotografie. Samozřejmostí je týmová práce na koncipování i realizaci módních přehlídek a účast v tuzemských i mezinárodních soutěžích. V rámci semestrální výuky v ateliéru absolvují studenti různé odborné přednášky.

Celkově je studijní tvůrčí proces ve spojení s teoretickými znalostmi koncipován tak, aby byl kvalitní komplexní přípravou na profesionální dráhu fashion designéra, schopného pracovat jak samostatně prostřednictvím vlastní autorské tvorby v podobě uměleckých solitérů, tak v oblasti výrobní, kde bude připraven koncepčně vytvářet ucelené módní kolekce, výrobní řady a reagovat na požadavky průmyslu či klienta. Výuka zahrnuje společenské, sociologické i marketingové aspekty.

Po úspěšném absolvování bakalářského stupně studia je absolvent schopen pracovat samostatně jako oděvní návrhář v autorské či malosériové výrobě. Splňuje předpoklady pro práci designéra v malé oděvní firmě, zabývající se zakázkovou tvorbou, ale i ve firmě profesionální průmyslové výroby oděvů. Je schopen zpracovávat módní trendy, formulovat a navázat na filozofii konkrétní značky a dále rozvíjet její módní kolekce. Jako profesionál se uplatní v oblasti organizování módních přehlídek a různých prezentací. Je schopen pracovat jako odborný poradce v oblasti odívání, včetně ilustrace trendů prostřednictvím módní kresby. Je schopen samostatné činnosti i práce v týmu.

Nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce mohou posluchači obou specializací pravidelně vystavovat v několika plzeňských galeriích, jež FDULS spravuje, ale i ve výstavních prostorech mimo Plzeň. Svými nejlepšími díly se zúčastňují designérských soutěží v tuzemsku i v zahraničí. Posluchači mohou absolvovat studijní i pracovní stáže v zahraničí, samozřejmou součástí studia je zapojení studentů pod odborným vedením pedagogů do mnoha uměleckých projektů a výtvarných akcí, plenéry a workshopy mohou studenti absolvovat ve výukovém středisku ZČU na zámku Nečtiny, ale i v zahraničí.

Absolventi mohou nastoupit přímo do praxe jako zaměstnanci určité instituce, či jako samostatně tvořící umělci ve svém oboru. Zároveň mohou po doplnění navazujícího magisterského studia pedagogického zaměření pedagogicky působit na školách všech stupňů a mimoškolských zařízeních různého typu. Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení též pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu na FDULS či na jiné fakultě ZČU nebo na zcela jiné VŠ v České republice, případně v zahraničí.

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:

Portfolio by mělo obsahovat reprodukce Vašich prací týkajících se zejména navrhování a realizace oděvu – kresby − studie figury, hlavy, pohybovky, „módní ilustrace", návrhové kresby, studie zátiší a kresebné studie materiálů, fotodokumentaci realizovaných prací z oblasti módy obecně, případně, máte-li již zkušenosti s tvarováním módních doplňků. Soubor má představit co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech. Své portfolio vybírejte tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o Vašich zkušenostech a zaměření na zvolený obor. Vhodným doplněním portfolia je i Váš motivační dopis, který není součástí hodnocení.

Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČ zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška).
 
Součásti SZZ jsou

  • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
  • zkouška z teorie a dějin oboru,
  • zkouška z dějin umění

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací

  • Vytvoření malé autorské kolekce na dané či volné téma
  • Vytvoření malé kolekce inspirované kultovní osobností
  • Vytvoření malé oděvní kolekce zaměřené na kinetiku v oděvu
  • Vytvoření malé oděvní kolekce pro konkrétní činnost, sport či jinou aktivitu

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E