Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

vedoucí ateliéru

doc. M.A. Petr Vogel

kontaktní informace
kancelář / LS-327
telefon / 377636801
e-mail /  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

facebook ateliéru

instagram ateliéru

o ateliéru

Ateliér Kov a šperk vychází z řemeslného základu způsobů a postupů zpracování kovu. Na bakalářském stupni rozvíjí tradice tohoto oboru v důkladném osvojení klasických přístupů i v hledání nových postupů a technologií v kontextu rozvoje vědy a techniky. Na tomto základě je kultivován tvůrčí potenciál studentů směrem ke kreativnímu využití nabytých schopností. Obor sleduje cesty výtvarných proudů na domácí i zahraniční scéně k tvorbě vycházející z aktuálních proměn životního stylu. Výuka je založena na komplexní výtvarné průpravě. Šperk je vyučován jako specifické výtvarné médium s bohatstvím výrazových prostředků, inspirací a možností využití celé škály tradičních i netradičních materiálů. Pozornost je věnována i medailérským předmětům – plaketám, medailím a insigniím.

Absolvent ateliéru bude schopen navrhovat a realizovat úkoly v rámci svého oboru. Šperk v sobě zahrnuje prakticky všechny materiály (včetně např. pearsingu), i technologie (např. stříbrnictví, zlatnictví, galvanoplastiku atd.). Absolvent bude ovládat základy technologií, spojených s kovem (klempířství, svářecí technologie, kovářství, řezání laserem, broušení…)., bude schopen vyřešit design příborů, kuličkových per, ale též sedacího nábytku, zábradlí, mříží apod., volných plastik, zvonů, dětských prolézaček aj.

Nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce, mohou posluchači pravidelně vystavovat v ateliérové galerii meta/ll/um a dalších výstavních prostorech, jež FDULS spravuje, stejně jako v galeriích mimo Plzeň. Posluchači mohou absolvovat studijní stáže v ČR i zahraničí, samozřejmou součástí studia je zapojení studentů pod odborným vedením pedagogů do mnoha uměleckých projektů a výtvarných akcí, plenéry a workshopy mohou studenti absolvovat ve výukovém středisku ZČU na zámku Nečtiny, ale i v zahraničí.

Po úspěšném dokončení tohoto čtyřletého bakalářského studia může absolvent nastoupit přímo do praxe. Současně bude mít otevřenu možnost samostatně umělecky tvořit ve svém oboru. Zároveň má absolvent po doplnění navazujícího magisterského studia pedagogického zaměření možnost pedagogicky působit na školách všech stupňů a mimoškolských zařízeních různého typu.

Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském studiu svého oboru na FDULS či ve studiu jiného zvoleného studijního programu na FDULS či na jiné VŠ v tuzemsku či v zahraničí.

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:

Portfolio by mělo obsahovat reprodukce kreseb, maleb, grafických listů, návrhů, realizace na fotografiích. Cílem prezentace je představit co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech. Kombinujte práce školní, vlastní i skici. Své portfolio koncipujte tak, aby Vás dostatečně charakterizovalo. Vhodným doplněním portfolia je i Váš motivační dopis, který není součástí hodnocení.

Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČ zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška).

Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška z dějin umění

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací

 • Vnitřní prostor – papírový šperk
 • Symbol – prsten – ušlechtilý kov, obal
 • Rituál – náhrdelník – přírodní materiál
 • Stavba – brož – smalt, schránka
 • Protiklady, kontrast – spona – umělá hmota, reklamní fotografie
 • Mechanická hračka – realizace, obal
 • Diadém
 • Židle
 • Stůl
 • Klika
 • Zábradlí - nerez
 • Jídelní příbor -nerez
 • Konvice
 • Předměty ke stolování
 • Ražená mince – architektonický objekt, text a znak
 • Portrétní medaile

Každý student má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E