Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

vedoucí ateliéru

doc. MgA. Zdeněk Veverka

kontaktní informace
kancelář / LS-326
telefon / 377636723
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

o ateliéru

Během studia si v rámci ateliéru Produktový design student zvolí vedle povinných předmětů ještě další vybrané předměty z jednotlivých povinně volitelných bloků studijního plánu - doplňujícího bloku a výběrového bloku. Posluchač bude vedle hlavního ateliérového předmětu Produktový design navštěvovat přednášky z dějin umění, teorie a dějin designu, autorského práva v umění, ale zároveň i praktické předměty: kresbu, modelování, ergonomii pro design, fotografii a další, jež svým zaměřením podpoří základní výuku.

Cílem studia tohoto ateliéru je připravit absolventa se základní kvalifikací designéra na bakalářské úrovni tak, aby byl připraven pro designérskou práci v týmu s kvalifikovanými designéry a konstruktéry (spíše než pro zcela samostatnou práci designéra). Samozřejmou součástí vzdělání tohoto absolventa bude velmi dobrá orientace v dějinách designu a dějinách umění.

Během studia mohou posluchači pravidelně vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce v plzeňských výstavních prostorech, které FDULS spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svoji nejkvalitnější tvorbu v rámci výstav a účastí v mnoha soutěžích a projektech i mimo Plzeň. Studenti mohou absolvovat stáže v ČR i zahraničí, samozřejmou součástí studia je účast na různých projektech a výtvarných akcích pod odborným vedením pedagogů buď individuálně, nebo spolu se studenty jiných fakult, např. Fakultou strojní.

Absolventi obou specializací oboru Design jsou kreativními a kultivovanými osobnostmi se smyslem pro systém a týmovou práci, schopnými používat moderní výpočetní techniku a současně skloubit výtvarný a estetický projev. Uplatnění naleznou jako členové designérských týmů v malých či středních firmách, v konstrukčních či projektových kancelářích, v reklamních a grafických studiích, v regionálním průmyslu. Studijní obor je koncipován tak, aby umožňoval po absolvování tohoto tříletého bakalářského studia uplatnění absolventů v praxi.

Absolventi mají samozřejmě možnost v případě úspěšného splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat ve studiu některého z navazujících magisterských programů na FDULS či ve studiu jiného navazujícího magisterského programu na některé z fakult ZČU či na kterékoli jiné VŠ v tuzemsku, příp. v zahraničí.

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:

Portfolio má představit co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech, přičemž zhruba polovina prací by se měla vztahovat k Vámi zvolenému oboru (specializaci), kombinujte práce školní, vlastní i skici. Vhodným doplněním portfolia je i Váš motivační dopis (maximální délky cca polovina A4), který není součástí hodnocení.

Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČ zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDU celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška).

Součásti SZZ jsou:

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška ze zvoleného specializačního bloku (FAV či FST) v rámci ateliéru Průmyslový design.

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Volba tématu bakalářské práce - obecné informace

 • Témata bakalářských prací mohou být pro ateliéry podobná.
 • V ateliéru Produktový design je kladen akcent na výtvarné řešení.
 • V ateliérech Design modelling a Průmyslový design je navrhování ještě doplněno o aerodynamické či materiálové výpočty, testy, modely, výpočty pružnosti a pevnosti atd. Student specializace Průmyslový design vypracovává závěrečnou práci pod vedením pedagoga z katedry konstruování strojů Fakulty strojní či z katedry mechaniky Fakulty aplikovaných věd. Zároveň je tomuto studentovi stanoven konzultant umělecké stránky práce z pedagogů ateliérů FDULS. Každý student ateliéru Produktový design, Design modelling či ateliéru Průmyslový design má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Volba tématu bakalářské práce - obecné informace

 • Témata bakalářských prací mohou být pro ateliéry podobná.
 • V ateliéru Produktový design je kladen akcent na výtvarné řešení.
 • V ateliérech Design modelling a Průmyslový design je navrhování ještě doplněno o aerodynamické či materiálové výpočty, testy, modely, výpočty pružnosti a pevnosti atd. Student specializace Průmyslový design vypracovává závěrečnou práci pod vedením pedagoga z katedry konstruování strojů Fakulty strojní či z katedry mechaniky Fakulty aplikovaných věd. Zároveň je tomuto studentovi stanoven konzultant umělecké stránky práce z pedagogů ateliéru Design FDULS. Každý student specializaci Produktový design či specializace Průmyslový design má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

Příklady témat bakalářských prací - Produktový design 
Design elektrického ručního nářadí

 • vrtačka
 • pásová/vibrační bruska

Design spotřebičů pro domácnost

 • set elektrospotřebičů - podlahový vysavač, žehlička, fritéza, plotnový vařič
 • set kuchyňských elektrospotřebičů - varná konvice, toastovač, odšťavňovač, mixer

Design spotřební elektroniky

 • videokamera
 • digitální fotoaparát
 • mobilní telefon
 • počítačová sestava nové generace- PC skříň, LCD monitor, myš, klávesnice

Design pracovních strojů a zařízení

 • frézka
 • obráběcí centrum
 • soustruh
 • vrtačka
 • vysekávací lis
 • sada nářadí - kladivo, štípací kleště, šroubovák, ruční pila, ruční hoblík
 • stomatologická souprava

Design dopravních prostředků

 • víceúčelový komunální vůz
 • design elektrického vozítka pro invalidy
 • terénní automobil
 • nákladní automobil
 • traktor
 • bagr/nakladač
 • autobus
 • jízdní kolo
 • kolo s elektrickým pomocným motorem

Design spotřebních předmětů

 • Sada svítidel - stropní, nástěnné, samostatně stojící
 • MP3 - osobní image
 • design příborového setu
 • Flash disk - osobní image
 • audio - minireprosoustava
 • ovladač vrat jako přívěšek na klíče
 • utahovací pojistka na tkaničky
 • navíječ, schránka na dlouhé kabely
 • prsten jako orientační světlo (LED dioda)
 • Hands free
 • náprstek jako ochrana prstu pianisty nebo kytaristy

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E