Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

vedoucí ateliéru

doc. akad. mal. Aleš Ogoun

kontaktní informace
kancelář / LS-316
telefon / 377636801
e-mail /
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

odkaz na FB profil ateliéru zde

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

o ateliéru

Vnímáme skrze barvy okolní svět od mala zcela spontánně a většinou si tuto schopnost udržujeme  alespoň do počátku dospělosti. Dříve či později je ale naše  přirozenost vystavena tlaku společnosti a schopnost širšího vnímání je zadupána agresivním civilizačním  balastem a  vizuálním  smogem.  Reklamy, účelové  mediální vizualizace a kmitočty  zjednodušených  informací  nás  nenápadně  zbavují  našeho vlastního vidění i myšlení a vnucují  nám účelově to své.
 
V našem atelieru zastáváme malířské teze, které se snaží vrozenou citlivost naopak stimulovat, probudit vlastní schopnost vidění a uvažování v intencích malby, která je založena na výpovědní a emocionální funkci barvy, jak z formálního,  tak  z obsahového hlediska. Chceme se vyhnout   barevně zjednodušené tvorbě. Zároveň hledáme takové výrazové formy, které budou srozumitelné současnosti. Kvůli rozšíření  pohledu holdujeme přátelskému hostováním dalších známých současných umělců.  S malbou a obrazem pracujeme jako se samostatnými nositeli neverbálních sdělení. Zabýváme se základními principy malířské řeči a malířskými obsahovými vrstvami prostřednictvím většiny klasických médií ( tempera,akvarel,pastel,akryl,olej ) až k malbě transformované elektronickými médii a hledáním dalších možností nejnovějších technik a materiálů.

Osvojení řemeslných dovedností v klasických disciplínách malby na přenosných podložkách, ale také v nástěnné malbě, je přitom průvodním jevem výuky zejména v prvních semestrech. Neméně důležitý je rozvoj kreativního myšlení, schopnosti umět vyjadřovat prostřednictvím malby své názory, postoje a vazby k aktuálním problémům společnosti, stavu okolního prostředí a k duchovnímu odkazu minulosti a jeho hmotným projevům.
Posluchači všech specializací oboru Ilustrace a grafika mohou vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce v plzeňských výstavních prostorech, které FDULS spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svojí nejkvalitnější tvorbu i mimo Plzeň. Studenti mohou absolvovat stáže na jiných uměleckých školách v ČR i zahraničí, samozřejmou součástí studia je účast na uměleckých projektech a výtvarných akcích pod odborným vedením pedagogů. Plenér mohou studenti absolvovat ve výukovém středisku ZČU na zámku Nečtiny, ale i v zahraničí.

 charakteristika oboru, uplatnění absolventů

Výuka ve studijním programu Výtvarná umění je v rámci jednotlivých specializací uskutečňována ateliérovou formou. Absolvent disponuje v rámci oboru znalostmi klasických i nových technických prostředků a je schopen je využívat samostatně i ve vhodných kombinacích. Získanou průpravu dokáže využít dle jednotlivých specializací jako samostatný tvůrce či jako člen tvůrčích týmů,  v muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích, ve školských institucích, veřejné správě, v podnikové sféře, v oblasti web designu, v animačním studiu, jako výtvarný redaktor v nakladatelství a vydavatelství, při tvorbě e-learningu, didaktických pomůcek apod. Uplatnění nalezne při řešení úkolů ve veřejném prostoru, v rámci výstavních a expozičních projektů i ve spolupráci s architektonickou tvorbou. Jeho znalosti a zkušenosti jsou rovnoměrně rozloženy mezi odborné praktické dovednosti, teoretické znalosti v oblasti výtvarné kultury a tvůrčí schopnosti. Absolvent je schopen získanou průpravu využít k vlastnímu názorovému vyjádření i k originálně zvládnutým řešením zadaných úkolů.


Absolventi tohoto čtyřtého bakalářského studia jsou velmi dobře vybaveni pro uplatnění v praxi. Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském studiu na FDULS nebo na  jiné VŠ v České republice, případně v zahraničí.

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:

Portfolio má představit co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech, přičemž min. 2/3 prací by se měly vztahovat k Vámi zvolenému oboru (specializaci), kombinujte práce školní, vlastní i skici. Portfolio může obsahovat reprodukce Vámi vytvořených trojrozměrných objektů. Maximální počet reprodukovaných prací by neměl být vyšší než 25. Nezapomeňte uvést rozměry, techniku, rok vzniku.
Portfolio zasílejte ve formátu JPG, rozhodně ne PDF! Fotky nemusí splňovat tiskovou kvalitu, ale spíš je důležité prokreslení a barevné vyznění co nejbližší k originálu. Pro lepší vyznění rukopisu se pokuste strukturální nebo plastickou malbu vyfotit s přídavným bočním osvětlením.
Vhodným doplněním portfolia je i Váš motivační dopis, který není součástí hodnocení.

Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČ zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška).
Součásti SZZ jsou:
•    obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
•    zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
•    zkouška z dějin umění

 

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
Příklady témat bakalářských prací:

TVŮRČÍ PROCES JAKO CESTA ENERGIE A DUCHA /  Cyklus obrazů nebo výtvarné artefakty /  Hlavní prioritou tvůrce je tvůrčí  proces. Jde o malířský projekt, podložený průkazně řízenou činností, vedoucí k této seberealizaci.
V KONTEXTU DOBY /  Cyklus obrazů /  Malířský pokus o reflexi vlastního vnímání současné sociální, etické, morální, ekologické či jiné reality.
SPECIFICKÁ ČESKÁ CESTA /  Cyklus obrazů/ Vlastní tvorba vycházející z libovolného charakteristicky českého typu malby jako východiska
SKRYTÉ VÝZNAMY / Cyklus obrazů /  Symbolika, tajemství, skrytý obsah či jiná forma neprvoplánové výpovědi malbou.

 

Výuka oboru Ilustrace a grafika je v rámci jednotlivých specializací uskutečňována ateliérovou formou. Absolvent disponuje v rámci oboru znalostmi klasických i nových technických prostředků a je schopen je využívat samostatně i ve vhodných kombinacích. Získanou průpravu dokáže využít dle jednotlivých specializací jako samostatný tvůrce či jako člen tvůrčích týmů,  v muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích, ve školských institucích, veřejné správě, v podnikové sféře, v oblasti web designu, v animačním studiu, jako výtvarný redaktor v nakladatelství a vydavatelství, při tvorbě e-learningu, didaktických pomůcek apod. Uplatnění nalezne při řešení úkolů ve veřejném prostoru, v rámci výstavních a expozičních projektů i ve spolupráci s architektonickou tvorbou. Jeho znalosti a zkušenosti jsou rovnoměrně rozloženy mezi odborné praktické dovednosti, teoretické znalosti v oblasti výtvarné kultury a tvůrčí schopnosti. Absolvent je schopen získanou průpravu využít k vlastnímu názorovému vyjádření i k originálně zvládnutým řešením zadaných úkolů.

Absolventi tohoto tříletého bakalářského studia jsou velmi dobře vybaveni pro uplatnění v praxi. Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském studiu na FDU nebo na  jiné VŠ v České republice, případně v zahraničí.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E