Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

vedoucí ateliéru

doc. akad. mal. František Steker

kontaktní informace
kancelář / LS-332
telefon / 377636773
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

informace k přijímacímu řízení

seznámení s ateliérem najdete zde

{/lang}

o ateliéru

Specializace Vizuální komunikace připravuje návrháře pro tématické okruhy informační grafiky, uživatelských příruček, publikování, digitálních rozhraní, naváděcích a orientačních systémů, výukových a studijních materiálů, vizuální identity kulturních zařízení, neziskových organizací, podnikatelské sféry, veřejných institucí a správy. Studijní předměty zahrnují grafické, typografické a fotografické techniky, digitální grafické technologie, informační a komunikační média, audiovizuální techniku a informační sítě.

V oblasti sdělování informací studenti navrhují souborné komunikační produkty. Integrují a koordinují grafické, typografické, fotografické, filmové, zvukové a digitální návrhářské prvky a nástroje pro různá média. Studium je orientováno na metodiku navrhování didaktických pomůcek, publikací, informačních kampaní, názorné komunikace (výukové systémy se zapojením nových médií pro vzdělávací zařízení, podniky, veřejné instituce, sdělovací prostředky), vědecko-technické komunikace (sdělování cílů, procesů, struktur a výsledků v rámci a mezi disciplinami), výstavních projektů.

V oblasti orientace – navigace studenti vyvíjejí a experimentálně ověřují hierarchická uspořádání informací, navigaci a uplatnění interaktivních programů, jež následně aplikují na manuály, operační systémy, orientační systémy, vizuální identitu, veřejnou a sociální komunikaci (společnost, politika, doprava, bydlení a zaměstnání, životní prostředí, plánování, kultura), administrativní a hospodářskou komunikaci na všech úrovních státní správy, krajů, obcí a společenských organizaci a koordinovaný vizuální styl.

Posluchači všech specializací oboru Ilustrace a grafika mohou vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce v plzeňských výstavních prostorech, které FDULS spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svoji nejkvalitnější tvorbu i mimo Plzeň. Studenti mohou absolvovat stáže na jiných uměleckých školách v ČR i zahraničí, samozřejmou součástí studia je účast na uměleckých projektech a výtvarných akcích pod odborným vedením pedagogů. Plenér mohou studenti absolvovat ve výukovém středisku ZČU na zámku Nečtiny, ale i v zahraničí.

charakteristika oboru, uplatnění absolventů

Výuka oboru Ilustrace a grafika je v rámci jednotlivých specializací uskutečňována ateliérovou formou. Absolvent disponuje v rámci oboru znalostmi klasických i nových technických prostředků a je schopen je využívat samostatně i ve vhodných kombinacích. Získanou průpravu dokáže využít dle jednotlivých specializací jako samostatný tvůrce či jako člen tvůrčích týmů v grafických, reklamních a DTP studiích, muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích, ve školských institucích, veřejné správě, v podnikové sféře, v oblasti web designu, v animačním studiu, jako výtvarný redaktor v nakladatelství a vydavatelství, při tvorbě e-learningu, didaktických pomůcek apod. Uplatnění nalezne při řešení úkolů ve veřejném prostoru, v rámci výstavních a expozičních projektů i ve spolupráci s architektonickou tvorbou. Jeho znalosti a zkušenosti jsou rovnoměrně rozloženy mezi odborné praktické dovednosti, teoretické znalosti v oblasti výtvarné kultury a tvůrčí schopnosti. Absolvent je schopen získanou průpravu využít k vlastnímu názorovému vyjádření i k originálně zvládnutým řešením zadaných úkolů.

Absolventi tohoto čtyřletého bakalářského studia jsou velmi dobře vybaveni pro uplatnění v praxi. Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském studiu na FDUlS či na jiné fakultě ZČU nebo na zcela jiné VŠ v České republice, případně v zahraničí.

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:

Portfolio má představit co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech. 10 – 12 prací by se mělo vztahovat ke zvolenému oboru (např. plakát, grafická značka, přebal knihy, reklamní poutač, obal hudebního nosiče, obal zboží, typografická kompozice ap.) kombinujte práce školní, vlastní i skici. Šest reprodukcí vlastních studijních kreseb přírodnin, předmětů, zátiší, prostoru Vašeho okolí. Dále reprodukce Vámi vytvořených prací grafickými technikami, malbou, fotografií, plastických a prostorových objektů. Portfolio nahrajte ve formátu PDF, které bude obsahovat maximálně 25 reprodukovaných prací.

Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČ zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška > Mediální a didaktická ilustrace, Grafický design, Komiks a ilustrace pro děti, Kniha a tvarování papíru, Vizuální komunikace, Ilustrace Grafika, Malba).

Součásti SZZ jsou:

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška z dějin umění,

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací:

 • Návrh orientačního systému památkové zóny, přírodní rezervace, revitalizovaného průmyslového prostoru, městského parteru, turistické lokality
 • Návrh vizuální identity, divadla (tradičních i netradičních forem), galerie umění, hudebního klubu, malé hodpodářské jednotky, neziskové organizace, sportovního klubu, studentského klubu, hotelu, restaurace, penzionu
 • Návrh vizuální identity periodické kulturní akce - Festival filmů pro děti, Přehlídka soudobého tance, Festival hudby, Divadelní přehlídka, Bienále výtvarného umění
 • Návrh řešení výstavního projektu veletržní expozice, muzeální expozice, výstava výsledků výzkumného projektu
 • Návrh grafického řešení ochranných obalů – průmyslových výrobků, potravinářských produktů
 • Grafický návrh ilustrované knižní edice beletrie – poezie, učebnic, literatury pro děti
 • Návrh grafiky pro regionální televizní studio
 • Návrh souboru plakátů - divadelních, filmových, komerčních, sociálních, sportovních
 • Plakát jako forma kritické reflexe

Každý student má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E