Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

vedoucí ateliéru

MgA. Mgr. Petra Soukupová

kontaktní informace
kancelář / LS-330
telefon / 377636772
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

Instagram ateliéru

o ateliéru

Studium je zaměřeno na práci s papírem a příbuznými materiály s akcentem na tvorbu prostorových řešení. V logické návaznosti na oblast ilustrace a knižních úprav nabízí tato specializace zaměření na uměleckou knižní vazbu, řešení nestandardních adjustací tiskovin a na tvorbu vystřihovánek a skládaček. Mezioborový přesah směrem ke grafickému designu je uplatněn především při tvorbě obalů a obalového designu. Zvláštní kapitolou je pak tzv. autorská kniha jako forma pohybující se na hranici mezi knihou a objektem.

Studenti jsou postupně teoreticky i prakticky zasvěceni do oborů knihařství a grafický a obalový design. V oboru knihařství jsou studenti seznámeni s historií a terminologií oboru, získají praktické zkušenosti se základními technologiemi výroby knihy. V rámci kategorie výroba obalů, grafický a obalový design se učí principům vizuální komunikace, základům tvorby písma a technologiím výroby kartonáží, skládaček a papírových obalů a možnostem jejich grafické úpravy. K dalším realizacím prostorových řešení z papíru a příbuzných materiálů patří velkoformátové objekty a instalace pro výstavní a galerijní expozice i reklamní prezentace, ale také objekty volné tvorby. Součástí výuky je práce s grafickými a prostorovými editory. Získané znalosti a dovednosti studenti následně aktivně uplatňují (vedle ruční řemeslné práce v materiálu) jako samozřejmou součást své prezentace.

Posluchači všech specializací studijního programu Grafický design a ilustrace mohou vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce v několika plzeňských galeriích, které FDULS spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svoji nejkvalitnější tvorbu i mimo Plzeň. Studenti mohou absolvovat stáže na jiných uměleckých školách v ČR i zahraničí, samozřejmou součástí studia je účast na uměleckých projektech a výtvarných akcích pod odborným vedením pedagogů. Plenér mohou studenti absolvovat ve výukovém středisku ZČU na zámku Nečtiny, ale i v zahraničí.

charakteristika oboru, uplatnění absolventů

Výuka v programu Grafický design a ilustrace je v rámci jednotlivých oborů uskutečňována ateliérovou formou. Absolvent disponuje v rámci oboru znalostmi klasických i nových technických prostředků a je schopen je využívat samostatně i ve vhodných kombinacích. Získanou průpravu dokáže využít dle jednotlivých specializací jako samostatný tvůrce či jako člen tvůrčích týmů v grafických, reklamních a DTP studiích, muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích, ve školských institucích, veřejné správě, v podnikové sféře, v oblasti web designu, v animačním studiu, jako výtvarný redaktor v nakladatelství a vydavatelství, při tvorbě e-learningu, didaktických pomůcek apod. Uplatnění nalezne při řešení úkolů ve veřejném prostoru, v rámci výstavních a expozičních projektů i ve spolupráci s architektonickou tvorbou. Jeho znalosti a zkušenosti jsou rovnoměrně rozloženy mezi odborné praktické dovednosti, teoretické znalosti v oblasti výtvarné kultury a tvůrčí schopnosti. Absolvent je schopen získanou průpravu využít k vlastnímu názorovému vyjádření i k originálně zvládnutým řešením zadaných úkolů.

Absolventi tohoto čtyřletého bakalářského studia jsou velmi dobře vybaveni pro uplatnění v praxi. Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském studiu na FDULS či na jiné fakultě ZČU nebo na zcela jiné VŠ v České republice, případně v zahraničí.

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:

Portfolio má představit co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech, přičemž zhruba polovina prací by se měla vztahovat k Vámi zvolenému oboru (specializaci), kombinujte práce školní, vlastní i skici. Portfolio může obsahovat reprodukce Vámi vytvořených trojrozměrných objektů. Maximální počet reprodukovaných prací by neměl být vyšší než 25.

Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČ zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

 státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška).

Součásti SZZ jsou:

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška z dějin umění,

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací:

 • Tradiční knihařské materiály a výzdobné techniky, výtvarná knižní vazba – soubor knižních vazeb
 • Reminiscence knižní vazby různých historických epoch – cyklus autorských knih
 • Cyklus autorských knih na téma (např. „Recyklace“, „Kniha jednoho listu“, „Otisky krajiny a člověka“)
 • Bibliofilie
 • Kniha - objekt
 • Stolní hry
 • Dětské skládačky
 • Reprezentativní dárkový obal
 • Set dopisních papírů a dopisních obálek
 • Kalendář
 • Reklamní cedule, woblery, propagační stojany, vývěsní štíty

Každý student má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E