Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

vedoucí ateliéru

MgA. Marie Kohoutová

kontaktní informace
kancelář / LS-334
telefon / 377636774
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

odkaz na FB profil ateliéru zde

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

o ateliéru

Komiks a ilustrace pro děti se zaměřuje na současný rozvoj žánru komiksu a jeho nová uplatnění v pedagogické a informační praxi. Do roku 2019 ateliér vedla doc. M.A. Barbara Šalamounová, od roku 2020 jej vede MgA. Marie Kohoutová.

Studium klade důraz na vypravěčskou ilustraci kombinovanou s textem a její přesahy do příbuzných médií. Další oblastí je tvorba ilustrací pro děti jako specializovaná disciplína s bohatou tradicí v české výtvarné kultuře. Pozornost je věnována různým kategoriím od ilustrací pro nejmenší v podobě leporel, omalovánek a knih se skládacími variacemi, přes knihy pro mladé čtenáře až k učebnicím a školním učebním pomůckám.

Výuka se zaměřuje na práci s různými tradičními i současnými grafickými technikami, zejména pak s kresbou a jejími jednotlivými variantami. Pro přípravu i vlastní realizace je využívána fotografie a její aplikace, práce v grafických editorech i základy animačních technik. Studium je orientováno na široké spektrum jednotlivých typů komiksu od zábavného, přes výukový, reklamní, informační až po projekty vlastní autorské tvorby; studium je doplněno o základy dramaturgie, scenáristiky i animované tvorby. Přirozenou součástí studia je pěstování principů týmové práce, nutných pro následné profesionální uplatnění v oboru. Výuka přesahuje i do oblasti kresleného plakátu, internetových prezentací v podobě digitálního komiksu i zpracování webových stránek. Základem zůstává důraz na osvojení a dokonalé zvládnutí všech potřebných technických a technologických disciplín.

Posluchači všech specializací oboru Ilustrace a grafika mohou vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce v několika plzeňských galeriích, které FUD spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svoji nejkvalitnější tvorbu i mimo Plzeň. Studenti mohou absolvovat stáže na jiných uměleckých školách v ČR i zahraničí, samozřejmou součástí studia je účast na uměleckých projektech a výtvarných akcích pod odborným vedením pedagogů. Plenér mohou studenti absolvovat ve výukovém středisku ZČU na zámku Nečtiny, ale i v zahraničí.

charakteristika oboru, uplatnění absolventů

Výuka oboru Ilustrace a grafika je v rámci jednotlivých specializací uskutečňována ateliérovou formou. Absolvent disponuje v rámci oboru znalostmi klasických i nových technických prostředků a je schopen je využívat samostatně i ve vhodných kombinacích. Získanou průpravu dokáže využít dle jednotlivých specializací jako samostatný tvůrce či jako člen tvůrčích týmů v grafických, reklamních a DTP studiích, muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích, ve školských institucích, veřejné správě, v podnikové sféře, v oblasti web designu, v animačním studiu, jako výtvarný redaktor v nakladatelství a vydavatelství, při tvorbě e-learningu, didaktických pomůcek apod. Uplatnění nalezne při řešení úkolů ve veřejném prostoru, v rámci výstavních a expozičních projektů i ve spolupráci s architektonickou tvorbou. Jeho znalosti a zkušenosti jsou rovnoměrně rozloženy mezi odborné praktické dovednosti, teoretické znalosti v oblasti výtvarné kultury a tvůrčí schopnosti. Absolvent je schopen získanou průpravu využít k vlastnímu názorovému vyjádření i k originálně zvládnutým řešením zadaných úkolů.
Absolventi tohoto tříletého bakalářského studia jsou velmi dobře vybaveni pro uplatnění v praxi. Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském studiu na FDULS či na jiné fakultě ZČU nebo na zcela jiné VŠ v České republice, případně v zahraničí.

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:

Portfolio má představit co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech, přičemž zhruba polovinu by měly tvořit Vaše vlastní dosavadní práce se zaměřením na ilustraci a komiks. Ty mohou být velmi různorodé, co se námětu i techniky týče. Kombinujte práce školní, vlastní i skici. Ve druhé polovině prací představte svou kresbu reálných věcí a osob (figura, figura v pohybu, portréty, studie přírodnin, zvířat, zátiší, krajiny, veduty...) Portfolio může obsahovat reprodukce Vámi vytvořených trojrozměrných objektů. Ukázky jednotlivých prací by měly obsahovat popisky, kde bude specifikováno, o jakou práci se jedná (volná tvorba, klauzurní práce na téma ..., atd.). Portfolio odevzdávejte ve formě prezentace, jako jeden soubor PDF. Maximální počet slidů by neměl být vyšší než 30.

Před uložením portfolia prosím zkontrolujte, zda lze soubory otevřít a zda se všechny obrázky zobrazují a jsou správně otočeny. 

Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČ zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška).

Součásti SZZ jsou:

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška z dějin umění,

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací:

 • Autorská kniha v komiksové či jiné podobě - papírová i digitální podoba
 • Komiks na téma: literární dílo, vědecké téma, pro děti - série a další
 • Dětská interaktivní kniha
 • Dětské hry a poučné knížky
 • Ilustrace pro děti – pohádky v kombinaci s animovaným interaktivním dílem
 • Ilustrace pro děti – omalovánky a domalovánky
 • Leporelo papírové i formou digitální
 • Skládačky
 • Obrázkové tabule
 • Obrázkový slovník interaktivní i knižní
 • Encyklopedie pro děti, interaktivní i knižní
 • Kalendář
 • Cyklus plakátů vztahujících se k tématu komiks, animovaná tvorba, dětská tvorba
 • Hravé objekty spojené s knihou
 • Didaktická kniha klasická i interaktivní

Každý student má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E