Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

vedoucí ateliéru

doc. akad. mal. Ditta Jiřičková

kontaktní informace
kancelář / LS-332
telefon / 377636763
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

informace k přijímacímu řízení

seznámení s ateliérem najdete zde

o ateliéru

Grafický design je kategorie užitého umění, zaměřená na široké spektrum forem grafického zpracování vstupů do veřejného prostoru. Podílí se na formování a kultivování grafických projevů v oblastech průmyslu, kultury, životního prostředí a reklamy. K tomu účelu používá jak klasická tištěná media, tak nové, zejména elektronické, prostředky. Studenti získají nejen potřebné výtvarné i technické dovednosti, ale jsou také schopni řešit studijní úkoly s osobitým názorem, se schopností inovativního přístupu a nabízejí neobvyklá řešení. Jako tomu bylo např. při tvorbě grafického průvodce pro Seznam Zprávy na téma Globální oteplování v odkaze zde.

Studium spočívá v rozpoznání významu a charakteru informace, volbě výrazových prostředků (barva, symbol, výraz, funkce, písmo, hierarchie, obraz, tvar, kompozice). Zdůrazněn je význam a informační roviny zadání grafického designu a s tím spojená profesionální zodpovědnost, stejně jako interpretace uměleckého díla prostřednictvím výtvarné zkratky. Výuka je vedena prostřednictvím realizace plošných a prostorových kompozičních cvičení, založených na dialogu plochy a objemu a zvládnutí výtvarné, plošné stylizace včetně integrace poznatků do graficky účinné kompozice s omezenou škálou barev. Důraz je kladen na koordinovaný vizuální styl. Grafická úprava zahrnuje široký sortiment jednotlivých produktů ¦ značka, vizuální styl, kulturní, společenský a informační plakát, knihy, noviny, umělecké publikace, katalogy, časopisy, správní a hospodářské formuláře, grafika v architektuře, design obalů apod.

Posluchači všech specializací mohou vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce v několika plzeňských galeriích, jež FDULS spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svoji nejkvalitnějši tvorbu i mimo Plzeň. Studenti mohou absolvovat stáže na jiných uměleckých školách v ČR i zahraničí, samozřejmou součástí studia je účast na uměleckých projektech a výtvarných akcích pod odborným vedením pedagogů. Plenér mohou studenti absolvovat ve výukovém středisku ZČU na zámku Nečtiny, ale i v zahraničí.

charakteristika oboru, uplatnění absolventů

Výuka programu Grafický design a ilustrace je v rámci jednotlivých oborů uskutečňována ateliérovou formou. Absolvent disponuje v rámci oboru znalostmi klasických i nových technických prostředků a je schopen je využívat samostatně i ve vhodných kombinacích. Získanou průpravu dokáže využít dle jednotlivých specializací jako samostatný tvůrce či jako člen tvůrčích týmů v grafických, reklamních a DTP studiích, muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích, ve školských institucích, veřejné správě, v podnikové sféře, v oblasti web designu, v animačním studiu, jako výtvarný redaktor v nakladatelství a vydavatelství, při tvorbě e-learningu, didaktických pomůcek apod. Uplatnění nalezne při řešení úkolů ve veřejném prostoru, v rámci výstavních a expozičních projektů i ve spolupráci s architektonickou tvorbou. Jeho znalosti a zkušenosti jsou rovnoměrně rozloženy mezi odborné praktické dovednosti, teoretické znalosti v oblasti výtvarné kultury a tvůrčí schopnosti. Absolvent je schopen získanou průpravu využít k vlastnímu názorovému vyjádření i k originálně zvládnutým řešením zadaných úkolů.

Absolventi tohoto tříletého bakalářského studia jsou velmi dobře vybaveni pro uplatnění v praxi. Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském studiu na FDULS či na jiné fakultě ZČU nebo na zcela jiné VŠ v České republice, případně v zahraničí.

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:

Portfolio má představit co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech, přičemž více než polovina prací by se měla vztahovat k Vámi zvolenému oboru (specializaci). Kombinujte práce školní, vlastní i skici. Zajímá nás práce s písmem, alespoň na části ukázek - čili zadání, jejichž součástí je ukázka zvládnutí typografického řešení (např. plakát, kniha atd.). Portfolio může obsahovat reprodukce Vámi vytvořených trojrozměrných objektů, kreseb, ukázky vlastních fotografií i prací realizovaných pomocí volných grafických technik. Minimální počet reprodukovaných prací by neměl být nižší než 25. Uchazeč je hodnocen za výtvarnou kvalitu předložených prací. Můžete přiložit i motivační dopis, ten však není součástí hodnocení.

Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČI zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška > Mediální a didaktická ilustrace, Grafický design, Komiks a ilustrace pro děti, Kniha a tvarování papíru, Vizuální komunikace, Ilustrace Grafika, Malba).

Součásti SZZ jsou:

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška z dějin umění,

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací:

 • Design kulturního periodika
 • Obalový design průmyslového výrobku
 • Časopisecký design technického periodika
 • Knižní edice - knihy poezie
 • Jednotný vizuální styl bankovního domu
 • Design výtvarných materiálů společenské události
 • Design turistických materiálů
 • Autorská kniha
 • Série plakátů pro koncertní sezónu
 • Web design městského úřadu
 • Informační design pro multikulturní komplex

Každý student má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E