Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

vedoucí ateliéru

prof. Mgr. Štěpán Grygar

kontaktní informace
kancelář / LS-317
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

informace k přijímacímu řízení

představení ateliéru najdete zde

o ateliéru

Ateliér Fotografie je významně založena na zvládnutí fotografického řemesla, a to jak klasické analogové technologie, tak zejména digitální technologie včetně úprav, postprodukce a zvládnutí tisku. Volná fotografie je nezbytnou inspirací tvorby, která učí studenty výtvarně vidět a kreativně myslet a tyto své schopnosti pak mohou uplatnit i ve fotografii užité, která vychází ze zadání. Studenti jsou vzděláváni i ve vztahu fotografie a textu ve finálním díle a v grafických úpravách a práci s písmem. V tomto ohledu je výhodná spolupráce s oborem grafický design. V umělecké přípravě jsou akcentovány důležité fotografické žánry, jako je portrét a figura, produktová fotografie, módní fotografie, fotografie architektury a krajiny, ale i dokument a reportáž.

Důležitou roli ve výuce hrají fotografické projekty, workshopy, exkurze a výstavní projekty, které představují intenzívní formu výuky. Studenti spolupracují na zadáních a realizacích od Západočeské univerzity v Plzni, města Plzně i od soukromých subjektů z oblasti průmyslu a tím se připravují na svoji budoucí praxi.

Výuka se dotýká všech stěžejních fotografických žánrů, ale také grafických programů, zaměřených na práci s fotografií, obrazem a písmem. Studenti tvoří samostatně nebo spolupracují na úkolech z oblasti multimédií a podílí se v duchu programu školy také na interaktivních výukových a prezentačních projektech.

Znalost a pochopení dějin a teorie fotografie i celkového přehledu výtvarného umění umožní absolventovi kritický přístup a myšlení ve vlastní tvorbě.

Absolvent bude všestranný fotograf, schopný uplatnit se jak individuálně, tak ve větším týmu. Bude mít důkladnou technickou průpravu, která mu zpřístupní pole produktové, módní i aplikované fotografie. Znalosti z grafického designu mu umožní práci v DTP a reklamních studiích. Zároveň svoji kariéru může opřít o vytříbený vkus a kreativitu jako výtvarný umělec či reportážní fotograf.

Během studia mohou posluchači multimediálních specializací pravidelně vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce v několika galeriích, jež FDULS spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svoji nejkvalitnější tvorbu v rámci výstav a účastí v mnoha soutěžích a projektech i mimo Plzeň. Studenti mohou absolvovat stáže v zahraničí, samozřejmou součástí studia je účast na různých projektech a výtvarných akcích pod odborným vedením pedagogů buď individuálně, nebo spolu se studenty jiných fakult.

Multimediální specializace jsou koncipovány tak, aby umožňovaly po absolvování tohoto tříletého bakalářského studia uplatnění absolventů přímo v praxi.

Nejnadanější absolventi mají možnost v případě úspěšného splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat na FDULS ve studiu navazujícího magisterského programu Výtvarná umění, oboru Intermediální tvorba či jiného zvoleného studijního programu. Zároveň však mohou absolventi tohoto bakalářského studia v případě splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat ve studiu na některém z jiných navazujících magisterských studijních programů na některé z fakult ZČU či na kterékoli jiné VŠ v tuzemsku, příp. v zahraničí.

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:

Portfolio má představit co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech (tzn. nejen práce školní, odborně vedené, ale i vlastní volnou tvorbu. Vítány jsou kresby, které zachycují pohyb nebo krátký děj, fotografie, ilustrované deníky, knižní ilustrace, komiks, pohybové kresby figury v několika fázích atd.). Reprodukce děl uložte ve formátech kompatibilních s řadou Adobe (tj. soubory: .jpeg, .pdf, .il, .eps,). Stopáž videí ve formátech: .mp4, .mpg, .mov, nebo .avi, nebo v DVD podobě s menu, by neměla přesáhnout délku 10 minut.

Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČ zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška).

Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška z dějin umění

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací

 • Autorská fotografická kniha - subjektivní dokument
 • Fotografické ilustrace ke zvolenému literárnímu dílu
 • Fotografický kalendář
 • Reklamní fotografie se zaměřením na jedno z témat: šperk, keramika, sklo, průmyslový design, jídlo…
 • Módní fotografie
 • Cyklus fotografií architektury nebo krajiny
 • Fotografický dokument na aktuální společensko-kulturní téma
 • Obrazová reportáž důležité události v regionu
 • Cyklus dokumentárních portrétů – lidé města Plzně
 • Ucelený soubor výtvarně pojatých portrétů

Každý student má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E