Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

o ateliéru

Cílem výuky je seznámit studenty se specifiky animovaného filmu, širokou škálou klasických výrobních postupů i realizací s použitím digitálních technologií. V části animovaná tvorba je studium pojato jako osvojení základních tradičních animačních technologií pro filmové, televizní, webové a další audiovizuální formáty a také pro elektronické aplikace. Důraz je kladen na zvládnutí klasických kategorií kreslené, ploškové a loutkové animace, pro které tu máme velmi dobré technické zázemí. Pozornost je věnována také celému procesu ve fázích literární, výtvarné, animační a režijní přípravy až po dokončení, včetně postprodukčních prací. V části věnované interaktivním animovaným aplikacím se studium věnuje interaktivním technologiím a programům, které jsou využívány k tvorbě počítačových her, výukových programů, web designu, e-knih, interaktivních bannerů a podobně...

Absolventi bakalářského stupně budou designéry se základní průpravou v oboru tvorby animovaného filmu, vybaveni úvodními znalostmi nutnými pro profesi režisér, výtvarník a animátor. Budou ovládat 2D a 3D editory, práci s profesionálním animačním softwarem, budou schopni vybudovat přehledný scénář a setkají se i s animací 3D předmětů a loutek pod kamerou. Uplatnění naleznou ve filmových a televizních studiích, grafických ateliérech a reklamních agenturách, působit však mohou i jako autoři vlastních projektů, ve kterých uplatní svoji tvůrčí fantazii a kreativitu.

Během studia mohou posluchači ateliéru pravidelně vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce v několika plzeňských galeriích, jež fakulta spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svoji nejkvalitnější tvorbu v rámci výstav a účastí v mnoha soutěžích a projektech i mimo Plzeň. Studenti mohou absolvovat stáže na vysokých školách v ČR i zahraničí, samozřejmou součástí studia je účast na různých projektech a výtvarných akcích pod odborným vedením pedagogů buď individuálně, nebo spolu se studenty jiných ateliérů.

Specializace studijního programu Audiovize jsou koncipovány tak, aby umožňovaly po absolvování tohoto čtyřletého bakalářského studia uplatnění absolventů přímo v praxi. Absolventi mají také možnost pokračovat ve studiu animované a interaktivní tvorby dál a to v navazujícím magisterském programu, mohou si však také zvolit jiný studijní program na ZČU či na kterékoli jiné VŠ v tuzemsku, případně v zahraničí.

V letním semestru akad. roku 2012/2013 uspořádal ateliér sérii přednášek předních osobností české animace, digitální ilustrace a dramaturgie. Právě o sdílené dramaturgii a také o trendech a výzvách v divadle, instalacích, filmu a multimédiích hovořil na půdě naší fakulty 11. dubna 2013 prof. Miloslav Klíma. Text jeho přednášky je k dispozici zde. V letním semestru 2014 následovaly specializované přednášky českých odborníků o motion designu, vizuálních efektech, současných technologiích animace na webu a počítačových hrách, přednášeli tu i světově proslulí tvůrci Borivoj Dovnikovič a Priit Pärn.
 

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:

Portfolio má představit co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech (tzn. nejen práce školní, odborně vedené, ale i vlastní volnou tvorbu. Vítány jsou kresby, které zachycují pohyb nebo krátký děj, fotografie, ilustrované deníky, knižní ilustrace, komiks, pohybové kresby figury v několika fázích atd.). Reprodukce děl uložte ve formátech kompatibilních s řadou Adobe (tj. soubory: .jpeg, .pdf, .il, .eps,). Stopáž videí ve formátech: .mp4, .mpg, .mov, nebo .avi, nebo v DVD podobě s menu, by neměla přesáhnout délku 10 minut.

Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČ zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška).

Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška z dějin umění

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací

 • Série reklamních spotů pro konkrétní kulturní akci
 • Znělky k televiznímu pořadu, filmu nebo filmovému festivalu
 • Internetové stránky neziskové organizace
 • Animované titulky k televiznímu pořadu, filmu nebo filmovému festivalu
 • Hudební klip
 • Výtvarná a režijní příprava povídky nebo pohádky pro děti a realizace pilotní ukázky
 • Realizace informačního nebo didaktického interaktivního panelu
 • Realizace interaktivních animací – jako součást učebnicového textu
 • Výtvarné návrhy, scénář a ukázka realizace počítačové hry

Každý student má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E