Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

o ateliéru

 

Studium Multimédií je zaměřeno na práci s multimediálními prostředky a jejich aplikacemi zejména v digitální fotografii, filmu, videu, audiu a v datových nosičích. Smyslem tohoto studia, nalézajícího se na přesahu řady disciplín výtvarného umění, je vybavit studenty kvalitní praktickou zkušeností i pro případnou aplikovanou uměleckou tvorbu, získat vhled do současného stavu vývoje oboru, schopnosti experimentovat a s využitím multimediálních prostředků a přesahů prakticky odhalit prostřednictvím své tvorby široké možnosti současných vyjadřovacích prostředků. Absolventi najdou uplatnění v týmové práci v DTP a reklamních studiích, fotografických ateliérech, filmových a televizních atelierech a v oblasti web designu, při tvorbě e-learningu, PC her, didaktických pomůcek, při vývoji multimediálních aplikací, či ve vlastní výtvarné práci.

Během studia mohou posluchači multimediálních specializací pravidelně vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce v několika plzeňských galeriích, jež FDULS spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svoji nejkvalitnější tvorbu v rámci výstav a účastí v mnoha soutěžích a projektech i mimo Plzeň. Studenti mohou absolvovat stáže v zahraničí, samozřejmou součástí studia je účast na různých projektech a výtvarných akcích pod odborným vedením pedagogů buď individuálně, nebo spolu se studenty jiných fakult.

Multimediální specializace jsou koncipovány tak, aby umožňovaly po absolvování tohoto tříletého bakalářského studia uplatnění absolventů přímo v praxi.

Nejnadanější absolventi mají možnost v případě úspěšného splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat na FDULS ve studiu navazujícího magisterského programu Výtvarná umění, oboru Intermediální tvorba či jiného zvoleného studijního programu. Zároveň však mohou absolventi tohoto bakalářského studia v případě splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat ve studiu na některém z jiných navazujících magisterských studijních programů na některé z fakult ZČU či na kterékoli jiné VŠ v tuzemsku, příp. v zahraničí.

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:

Portfolio má představit co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech (tzn. nejen práce školní, odborně vedené, ale i vlastní volnou tvorbu. Vítány jsou kresby, které zachycují pohyb nebo krátký děj, fotografie, ilustrované deníky, knižní ilustrace, komiks, pohybové kresby figury v několika fázích atd.). Reprodukce děl uložte ve formátech kompatibilních s řadou Adobe (tj. soubory: .jpeg, .pdf, .il, .eps,). Stopáž videí ve formátech: .mp4, .mpg, .mov, nebo .avi, nebo v DVD podobě s menu, by neměla přesáhnout délku 10 minut.

Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČ zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška).

Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška z dějin umění

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací

 • Multimediální prezentace firmy - video upoutávka, grafický manuál, banner
 • Multimediální prezentační projekt - využití technologických prostředků a jejich propojení do funkčního celku
 • Webové stránky - grafická podoba, zvládnutí technologie programovacího jazyka, administrační systém
 • Audiovizuální zpracování televizních novin - hlavní loga, znělky, grafické propojení
 • Video instalace ve veřejném prostoru - řešení vztahu videa ke konkrétnímu prostředí, technické a organizační zajištění
 • Interaktivní projekt v rámci tématické výstavní expozice - reflexe tématu, interakce s divákem
 • Hudební klip - využití současného vizuálního jazyka, součinnost hudební a obrazové části
 • Prezentační video neziskové organizace - dodržení schémat v rámci zadání zadavatele, progresivní linie
 • Animovaná loga - obraz v pohybu, doplnění zvukovou stopou
 • Instruktážní video - hraný videosnímek doplněný animovaným návodem

Každý student má možnost navrhnout a předložit řediteli FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E