Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

artcamp / registrace

- registrace byla ukončena

- bližší informace vám poskytneme

na tel. 377 63 6716/6719

 

 

 

 

 

 

 

 

 


sleva z kurzovného za absolvování více kurzů

Sleva se vztahuje na účastníky, kteří se přihlásí minimálně na dva jednotýdenní kurzy nebo absolvují celé tři týdny ArtCampu.Sleva z celkové částky kurzovného

dva jednotýdenní kurzy / 10%

celé tři týdny ArtCampu / 20%

platba

Mezní termín pro provedení platby je stanoven na 14. 6. 2019 (v případě dodatečně přihlášených účastníků dle domluvy).

Celková částka se skládá z následujících položek: kurzovné + ubytování + MHD.

Bankovním převodem

Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 414001
Konstantní symbol: 558
Specifický symbol: uveďte své osobní číslo, které Vám bude přiděleno po zaslání přihlášky

Údaje pro platbu bankovním převodem ze zahraničí:
Příjemce:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Česká republika

Adresa banky příjemce:
Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 33 /č.p. 969
114 07 Praha 1
Česká republika

SWIFT adresa: KOMBCZPPXXX

Platba v Kč
Číslo účtu: 4811530257
Kód banky: 0100
IBAN: CZ8101000000004811530257

Platba v EUR
Číslo účtu: 4845500267
Kód banky: 0100
IBAN: CZ0401000000004845500267

Variabilní symbol: 414001
Konstantní symbol: 558
Specifický symbol: uveďte své osobní číslo, které Vám bude přiděleno po zaslání přihlášky

Bankovní poplatky – OUR – tzn. veškeré bankovní poplatky hradí plátce

Potvrzení o platbě

Jelikož nezřídka dochází k chybnému zadání čísla účtu či jednotlivých symbolů jak ze strany účastníků, tak ze strany bank, což znesnadňuje nebo znemožňuje identifikaci platby, žádáme všechny účastníky, aby nám ihned po provedení platby buď zaslali naskenovaný doklad o zaplacení (příkaz k úhradě, ústřižek složenky apod.) nebo do e-mailu vypsali údaje potřebné k identifikaci platby (např. při platbě přes internetové či GSM bankovnictví, kdy není k dispozici doklad o platbě), tj. datum platby, z jakého účtu, pod jakými symboly a jaká částka byla zaplacena. Umožníte tak včasné odhalení případné chybné platby. Kontaktní údaje najdete zde.


 

daňový doklad

Daňový doklad o zaplacení kurzů letní školy umění ArtCamp vydáváme na požádání do 14 dnů od provedení platby.

 


 

storno podmínky

V případě, že účastník po uhrazení poplatků zjistí, že se ArtCampu nemůže zúčastnit a písemně se odhlásí do stanoveného termínu (10 pracovních dní před zahájením letní školy), bude organizátorem uplatněn storno poplatek ve výši 20 % z celkově zaplacené sumy. V případě pozdějšího odhlášení se zaplacené poplatky nevrací.

Organizátor si vyhrazuje právo sloučit či zrušit některé kurzy v případě nedostatečného počtu účastníků přihlášených na určitý turnus. V případě nadměrného počtu zájemců o určitý turnus bude účastníkům nabídnuto přesunutí do jiného turnusu (přesunutí bude nabídnuto účastníkům s pozdějším datem registrace). V případě zrušení kurzu ze strany organizátora bude účastníkům vrácena uhrazená částka v plné výši.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E