Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Vzorové testy ve 2. části přijímacího řízení

Ateliéry/specializace

 

 


didaktická ilustrace

program Grafický design a Ilustrace

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Proměny v čase (sekvence ilustrací, např. zachycení pracovního postupu)
Technika: jednobarevná kresba
Formát: A3
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Novinová ilustrace ke 4 pojmům (např.: plíživý, přátelský, pečlivý , plachý)
Technika: jednobarevná kresba + jedna barva
Formát: A4
Čas: 4 hodin

Úkol č. 3 / celodenní
Téma: 1 - 2 knižní lustrace k zadanému textu (úryvek z prózy nebo poezie)
Technika: libovolná technika
Formát: A3, případně navíc A4
Čas: 8 hodin

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Návrh plošné dekorace (např. ilustrace na ubrousek)
Technika: libovolná technika
Formát: A3
Čas: 4 hodin

 

 

 

komiks a ilustrace pro děti

program Grafický design a Ilustrace
 

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Figurální kresba na zadané téma (Hospoda, Bitka, Psí autobus, Pohřeb, ...)
Formát: A3 šíře
Technika: malířsky, barva nebo 4 danými technikami najednou
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Komiks na zadaný text do bublin
Zpracovat dvoustránkový komiks využívající pouze zadané věty: Mám Tě rád, hodně? Jako pes svou kost. Já těm ženám nerozumím!
Technika: tužka, propiska, pastelka, perokresba
Formát: A3 na šířku, nebo 2x A4 na výšku
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / celodenní
Téma: Scéna s 1 a více postavami na dané téma:
Oblíbená pohádka, Pověst, Výlet do..., Můj pokoj...

Technika: z papíru a ateliérem zadaných materiálů /ty jsou k dispozici na místě/ nebo z rychleschnoucí modelíny/ nutno donést/ včetně dokreslení/ domalování
Formát: 3 rozměrná práce, včetně na formát A4 kreslenými návrhy a stručným popisem výběru, výška scény max. 30 cm, šířka scény max. formát A3, možno i pohyblivá
Čas: 8 hodin

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Plakát na zadané téma (Český film, Oblíbená kapela, Kniha/vlastní výběr)
Zadání: Kreslený plakát s písmem
Technika: malířsky, akvarel či tempera, barva či černobílá
Formát: A3 výška
Čas: 4 hodiny


grafický design a digitální média

program Grafický design a Ilustrace

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Zátiší z vlastních předmětů
Technika: černobílá kresba
Formát: A3, šířka nebo výška
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Návrh obálky oborového časopisu (včetně názvu)
Technika: technika a barevnost libovolná
Formát: A4
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / celodenní
Téma: návrh plakátu na téma: „Biologická olympiáda"
Technika: barevnost libovolná
Formát: A2 na výšku
Čas: 8 hodin

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Kompozice z iniciál vlastního jména (2 – 3 litery)
Technika: koláž, max. 3 barvy
Formát: 25 x 25 cm
Čas: 4 hodiny

grafický design a vizuální komunikace

program Grafický design a Ilustrace

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Tříbarevná kompozice v kruhu o průměru 23 cm, která bude obsahovat iniciály vašeho jména a stylizovaný rostlinný motiv
Technika: koláž
Formát: A3 na výšku
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Grafický návrh venkovního poutače – truhlářství
Technika: libovolná výtvarná technika
Formát: A3
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / celodenní
Téma: Návrh plakátu, který připomíná vynález – objev, o kterém si myslíte, že významně spoluutvářel vizuální prostředí.
Technika: libovolná technika
Formát: A2
Čas: 8 hodin

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Papírový reliéf oválného tvaru se zakomponovanými literami L a S umístěného na čtverci
Technika: modelace jednobarevným papírem
Formát: A3
Čas: 4 hodiny 


kniha a tvarování papíru

program Grafický design a Ilustrace

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Studie ruky dle vlastního modelu
Technika: tužka
Formát: A3
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Vyřešit přebal, frontispice a titulní list knihy „Báječná léta pod psa" – Michal Viewegh
Technika: akvarel, tempera, pastelky, fixy
Formát: A3
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / půldenní
Téma: Navrhněte a zhotovte maketu atypického pouzdra na danou knihu Michala Viewegha – nápadité řešení z papíru
Technika: pastelky, fixy, tužka, lepidlo
Formát: čtvrtky A3, lepenky, papíry
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Navrhněte Exlibris pro 3 barevný tisk – papírová nálepka určená ke vlepení do stránek nebo přídeští knihy, se jménem a znakem vlastníka knihy
Technika: pastelky, fixy, tužka, tuš
Formát: A3
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 5 / půldenní
Téma: Návrh a zhotovení lampiónu na téma zvíře
Technika: pastelky, fixy, tužka, tuš, lepidlo
Pomůcky: čtvrtky, špejle
Čas: 4 hodiny

grafika

program Výtvarná umění

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Portrétní kresba
Zadání: Nakreslete pouze tužkami svůj autoportrét ve věku 5, 20, 55 a 90 let (tedy čtyři autoportréty vedle sebe)
Pomůcky: tužky
Formát: A3 na šířku
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Zhotovení papírové matrice
Zadání: Autoportrét ve věku 90 let nakreslete na bílý karton A4 na výšku a řezákem vytvořte šablonu, určenou k rozmnožení obrazu. Proveďte šablonový tisk tuší a štětcem na druhý papír A4.
Pomůcky: bílý karton, řezák, tuš, štětec
Formát: A4 na výšku
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / celodenní
Téma: Tvorba písma a ornamentu
Zadání: Tužkou a pastelkami proveďte barevný návrh figurálních iniciál (pouze velkých písmen ve spojení s lidskou nebo zvířecí figurou) pro písmena: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ. Návrh vypracujte na jednom archu kartonu A4 na šířku tak, aby ve čtyřech řádcích byla písmena střídavě po pěti a šesti. Jedno písmeno zaujme přibližně plochu 6 x 6 cm. Typ písma volte samostatně. Použití pravítek a kružítka je možné, ale není nutné.
Pomůcky: tužka, pastelky
Formát: A4 na šířku
Čas: 8 hodin

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Tvorba kompozice
Zadání: Na bílý karton A4 na šířku navrhněte tužkou nezobrazující / abstraktní kompozici sestavenou výhradně z: linií, šrafur, bodů a plných ploch. Navrženou kompozici proveďte štětcem a perem černou tuší na karton A4, rovněž na šířku, zvětšenou v příslušném měřítku. Užití pravítek, kružítka a měřidel je možné, ale není nutné.
Pomůcky: karton, tužka, štětec, pero, tuš
Formát: A4 na šířku, A4 na šířku
Čas: 4 hodiny


malba

program Výtvarná umění

Na třech až pěti různých úkolech jsou zadání úloh volena tak, aby ukázala uchazečovy schopnosti malířského uvažování, práce s barvou a technickou úroveň, kreativitu výtvarné představivosti a citu pro kompozici, originalitu fantazie i projevu a schopnost výtvarného přenosu prostoru do plochy. Po teoretické stránce je důležitý i osobní životní rozhled a aktivní zájem o současné umění.

Témata zahrnují kreativní úkoly (kresba, malba aj.) s možnou polohou od reality k abstrakci, malby či kresby na figurální téma – k dispozici živý model a malířskou kompozici na dané téma – volná imaginace, libovolná technika.

Formát a technika: Práce jsou prováděny na papíře výchozí velikosti cca 100x70cm jakoukoli kreslířskou nebo neolejovou malířskou technikou.

multimédia

program Audiovize

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Potkali se na měsíci
Zadání: kreslený storyboard / animační okna, 15 – 20 obrázků s textovou informací
Formát: A3
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Síla samoty
Technika: digitální fotografie + postprodukce
Formát: série 12 digitálních fotografií
Čas:4 hodin

Úkol č. 3 / celodenní
Téma: Solaris
Zadání: Prostorový model základna A3 + text max 1/2 A4 – základní zápletka
+ charakteristika hlavních postav
Formát: prostorový model scény - lepený model
Čas: 8 hodin

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Vnitřní vnější
Zadání: videozáznam performance
Formát: 1x digitální video max. 5. minut
Čas:4 hodin


animace

program Audiovize

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Nakreslete pět fází vámi zvoleného děje, který nastane během 1 sekundy
Pomůcky: tužky, pastelky, vodové barvy
Formát: A3
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní

Téma: „Obrázkový dopis" (rodičům, příbuzným, přátelům) z výletu
Pomůcky: tužky, tuš, pastelky, vodové barvy
Formát: A3
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / celodenní
Téma: „Trapná událost v čekárně"
Zadání: Komiks: obrázkový příběh (10 – 20 obrázků)
Pomůcky: tužky, tuš, pastelky, vodové barvy
Formát: A2
Čas: 8 hodin

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Výtvarný návrh na plakát k animovanému filmu (podle vlastního výběru)
Pomůcky: tužky, tuš, pastelky, vodové barvy
Formát: A3
Čas: 4 hodiny

nová média

program Výtvarná umění

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: „Sebevědomí"
Zadání: Scénář pro krátké video, kombinace text, kresba /storyboard/
Pomůcky: psací a kreslící prostředky
Formát: A2
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: „Co přijde"
Zadání: Návrh výtvarného objektu ve veřejném prostoru
Technika: kresba, malba, kombinovaná technika
Formát: A1
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / celodenní

Téma: „Nenasytnost"
Zadání: fotopříběh
Technika: digitální fotografie
Pomůcky: digitální fotoaparát / kamera v mobilním telefonu, převod dat z kamery do PC – čtečka paměťových karet, kabely
Čas: 8 hodin

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Voda
Zadání: volba média podle vlastního výběru a preferencí
Technika: text, kresba, malba, objekt, instalace, fotografie, video nebo jiná
Čas: 4 hodiny


design nábytku a interiéru

program Design a užitá tvorba

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Redukce kvádru - redukce základního tvaru kvádru do prostorového objektu, popis myšlenky dělení a redukce geometrického tvaru, hodnotí se jak čistota provedení modelu, tak originalita objektu

Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Kresba interiéru
Zadání: kresba tužkou / fixem libovolné části interiéru fakulty, v kompozici by měl dominovat jeden nábytkový prvek, formát A3 na šířku
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / půldenní
Téma: Sada ručního kuchyňského nářadí - plošný návrh minimálně dvou kusů
Zadání: A3 na výšku - prezentační skica dvou výrobků včetně popisu a základních rozměrů, A4 - přípravné skicy
Pomůcky: uhel, tužka, guma, fixativ, lepenka, akvarelové barvy, štětce
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Modelování na zadaný půdorys
Zadání: 20 x 20 x 20 cm
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 5 / půldenní
Téma: Obal na ovoce - prostorový model
Zadání: libovolný formát podle návrhu 1:1; 1 model, A3 na šířku - prezentační skicy, popis myšlenky, rozměry, volba materiálu, A4 - přípravné skicy 
Čas: 4 hodiny

fotografie

program Audiovize

Úkol č. 1 / celodenní
Téma: „Bez tíže"
Zadání: Konceptuální série fotografií. Součástí zadání je vypracování textové definice projektu (cca ½ A4 textu), kreslený storybord (min. 10 framů) a série snímků
(min. 10 kusů).
Čas: 8 hodin

Úkol č. 2 / celodenní
Téma: „Emoce"
Zadání: Série abstraktních snímků. Kandidát vytvoří sérii min. 7 snímků + model ideální prezentace tohoto cyklu. Model bude mít přesně určené měřítko.
Čas: 8 hodin

Úkol č. 3 / půldenní
Téma: „Poté"
Zadání: Série 12 reportážních snímků. Snímky se zabývají důsledky nikoliv příčinou.
Čas: 4 hodiny


socha a prostor

program Výtvarná umění

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Figura
Technika: libovolná kresba
Pomůcky: na kresbu či malbu
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Po nás potopa!
Technika: modelování
Pomůcky: na modelování
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / celodenní
Téma: Portrét
Technika: modelování
Pomůcky: na modelování
Čas: 8 hodin

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Chuť
Technika: modelování
Pomůcky: na modelování
Čas: 4 hodiny

keramický design

program Design a užitá tvorba

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Portrét
Technika: studijní kresba podle modelu
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Prostorová kompozice do krajiny
Zadání: foto č. 2 včetně barevného řešení, určení materiálu
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / půldenní
Téma: Plastika pro veřejný prostor
Zadání: Ze zbytkových donesených materiálů vytvořte návrh na objekt – plastiku pro veřejný prostor
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Navrhněte prostor, který by splňoval vaše představy a požadavky
na koupel vnímanou jako požitek
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 5 / půldenní
Téma: Navrhněte nápojový set na vodu
Čas: 4 hodiny


produktový design

program Design a užitá tvorba

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Technické zátiší
Technika: tužka
Formát: A3
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Prostorová kompozice na zadaném půdorysu
Technika: sochařská hlína
Formát : 20 x 20 x 20 cm
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / půldenní
Téma: Prostorová kompozice vzniklá formou řazení/opakování jednoho zvoleného základního geometrického útvaru na téma: VÝSKOK
Technika: 3D – barevné papíry, špejle ...
Formát: 20x20x20 cm
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Návrh sedadla + stolku pro interiér ZČU
Technika: 2D – barevně libovolným materiálem
Formát: A3 (minimálně 2 různé návrhy)
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 5 / půldenní
Téma: Design dětské houpačky pro dětská hřiště
Technika: barevně libovolným materiálem 
Formát: A3
Čas: 4 hodiny

průmyslový design

program Design a užitá tvorba

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Prostorová kompozice na zadaném půdorysu
Technika: sochařská hlína
Formát: 20 x 20 x 20 cm
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Design domácí klimatizace
Technika: barevně libovolným materiálem
Formát: A3 – minimálně 2 různé návrhy
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / půldenní
Téma: Prostorová kompozice vzniklá formou řazení/opakování jednoho, zvoleného základního geometrického útvaru na téma PŘÍLIV – ODLIV
Technika: 3D – barevné papíry, špejle ...
Formát: model 20 x 20 x 20 cm
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Design odpadkových košů na tříděný odpad
Technika: barevně, libovolným materiálem
Formát : A3 – minimálně 2 různé návrhy
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 5 / půldenní
Téma: Technické zátiší
Technika: tužka
Formát: A3
Čas: 4 hodiny


kov a šperk

program Výtvarná umění

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Portrét / poprsí
Zadání: Kresba nebo malba
Technika: libovolná
Pomůcky: uhel, rudka, tužka, pero, akvarel, kvaš
Formát: 70 x 100 cm
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Prostor – fantazie
Technika: Kresba – malba – skica, následně plastické ztvárnění s použitím různých materiálů.
Pomůcky: alobal, slabý hliníkový plech síly 0,6 mm, špejle, hřebíčky...
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / půldenní
Téma: Krystal. Může vyjadřovat skutečnou nebo vymyšlenou strukturu krystalické soustavy, bez omezení ploch, hran a vzájemných vazeb.
Pomůcky: špejle, drátky, papír
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Interaktivní projekt
Zadání: Do obdržené xerokopie formátu A3 nějakého exteriérového nebo interiérového snímku / fotografie zanést projektovou změnu (objekt, plastiku, performace, land-art)
Technika: protržením, vystřižením, muchláním, nalepením nebo doložením plastického tvaru, konstrukce atd.
Formát: A3
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 5 / půldenní
Téma: Šperk na nohu.
Zadání: Do obdržené xerokopie formátu A3 fotografie (např. ženy, muže, dítěte, starce, černocha, bělocha) zakreslit svou představu o šperku, který by se k dotyčnému snímku hodil. Současně tento předmět realizovat plasticky z určeného materiálu, jenž bude uchazeči dán k dispozici.
Formát: A3 + plasticky
Čas: 4 hodiny

fashion design

program Design a užitá tvorba

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Kreslený návrh libovolné sady módních doplňků – obuv, taška a jiný oděvní doplněk reagující na současné trendy vývoje módy
Zadání: Popis zvolených materiálů, barevnost, provedení ve schematické kresbě a v módní ilustraci včetně oděvního stylu.
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Figura
Zadání: Studijní kresba podle živého modelu.
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / celodenní
Téma: Pohyb
Zadání: Návrh oděvní kompozice modelovaný na malou krejčovskou figurínu
a jeho kresebná ilustrace.
Čas: 8 hodin

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Hlava
Zadání: Studijní kresba podle živého modelu
Čas: 4 hodiny


mediální ilustrace

program Audiovize

Úkol č. 1 / půldenní
Zadání:  Nakreslete krátký komiksový příběh na téma „Invaze slimáků do Polska“
Technika: čb kresba perem a tuší
Formát: A4 na šířku
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Velkoformátová ilustrace A3 se správnou perspektivní projekcí.Zadání: Namalujte ilustraci formátu A3 na téma „Přístav“. Při zpracování dbejte na správnou perspektivní projekci.
Formát: A3 na šířku
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / celodenní
Téma: Character design k videohře typu „Battle Royale“
Zadání: navrhněte minimálně 8 postav různých fyzických typů pro low poly 3D shooter. Zaměřte se na zachycení rozdílných typů vybavení jednotlivých postav.
Technika: Libovolná, barevně
Formát: A4 na šířku
Čas: 8 hodiny

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Nakreslete krátký storyboard k fiktivnímu filmu „Cesta poutníka“
Zadání: minimálně 8 polí 16x9cm, zachycujících lidskou postavu v rozdílných prostředích.
Technika: Černobílá, tužka
Formát: A4
Čas: 4 hodiny

 

 

design modelling

 program Design a užitá tvorba

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Navrhněte houpací hračku pro děti. Materiál zvolte vhodný pro 2D tvarování
Zadání: Nakreslete skici, základní technický výkres s popisem materiálu
Technika: libovolná
Formát: A3
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Vyrobte model v měřítku vámi houpací hračky papíru, cca 25 cm
Technika: papír, špejle
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / půldenní
Téma: Navrhněte automobilový klíček
Zadání: Připravte skici, definujte skupinu uživatelů
Technika: libovolná
Formát: A3
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Vyrobte z modelářské hlíny model 1:2 vámi navrženého klíčku
Technika: clay
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 5 / půldenní
Téma: Navrhněte ve skicách libovolný elektrický skútr
Zadíní: Definujte skupinu uživatelů
Technika: libovolná
Formát: A3
Čas: 4 hodiny

 


interaktivní design

program Audiovize

Úkol č. 1 / půldenní
Téma: Návrh spotu na téma abeceda
Pomůcky: libovolná technika na papíře, digitální média
Formát: libovolný (preferovaný HD)
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 2 / půldenní
Téma: Návrh vlastní webové prezentace včetně funkční úvahy
Pomůcky: libovolná technika na papíře, digitální média
Formát: libovolný (preferovaný desktop – responzivní)
Čas: 4 hodiny

Úkol č. 3 / celodenní
Téma: Návrh úvodní titulkové sekvence k filmu podle vlastního výběru
Pomůcky: libovolná technika na papíře, digitální média
Formát: libovolný (preferovaný HD)
Čas: 8 hodin

Úkol č. 4 / půldenní
Téma: Návrh sady animovaných ikon včetně funkčních pravidel
Pomůcky: libovolná technika na papíře, digitální média
Formát: libovolný (preferovaný HD)
Čas: 4 hodiny

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E