Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Ohlédnutí za výběrem nejlepších klauzur ze zimy 2021

úterý, 11 květen 2021 19:26

Klauzurní a semestrální práce studentů SUTNARKY se už podruhé přesunuly díky pandemii Covid-19 do virtuálního prostoru. Poprvé tomu bylo loni v létě. To nejlepší ze zimního semestru akademického roku 2020/21 jsme pro vás shrnuli do samostatné webové stránky. Kurátorský výběr připravil Jan Van Woensel, graficky stránky upravil Alexander Dym. "Best of..." jste si mohli prohlédnout také na fakultním Instagramu, ale i ve facebookové události.

Témata semestrálních a klauzurních prací byla v zimním semestru následující:

Animace (Jiří Barta, Vojtěch Domlátil)
Bakalářské studium - Autoportrét - animovaná smyčka otočky hlavy, jako záminka pro autorské vyjádření
Magisterské studium - Filmové zpracování literární předlohy (povídky) ve formě animatiku

Design nábytku a interiéru (Jana Potiron, Štěpán Rous)
Bakalářské studium pod vedením Jany Potiron
„Tajemství" - produkt nebo nábytek
Semestrální práce: „Out of Office" - venkovní kancelář na třech kontinentech
Světlo ve tmě" - produkt nebo svítidlo

Magisterské studium pod vedením Jany Potiron
„Sdílení" - produkt nebo nábytek na téma sdílení času, informací, společně stráveného času
Semestrální práce: „Out of Office" - venkovní kancelář na třech kontinentech

Bakalářské studium pod vedením Štěpána Rouse:
Batoh, volné téma

Didaktická ilustrace (Renáta Fučíková)
Bakalářské a navazující magisterské studium:
1. Let's Dance!
2. Ship Friendship
3. Jedno z následujících zadání:
a) Hračka/Hra pro Husitské muzeum v Táboře (bude specifikováno)
b) Utěrka do kuchyně s libovolným dekorem
c) Utěrka do kuchyně – pro Ochranu přírody Plzeňský kraj (chránění živočichové, chráněné rostliny)
4. Klauzura - Vlastní projekt
5. Deník – mých 100 dní zimního semestru
(pouze 1. ročník bakalářského studia)

Fashion design (Helena Krbcová)
Volné téma
„Vzhledem k epidemiologickým opatřením realizovali studenti své klauzurní práce převážně v domácích podmínkách. Bylo tedy nutné zvažovat nejen možnosti vlastních nápadů, ale i možnosti vlastní technologické realizace v omezených podmínkách. Přesto klauzury v ateliéru Fashion design dopadly velmi dobře a vznikla řada zajímavých prací. Patří mezi ně práce Radka Konečného, studenta 2. roč. bakalářského studia, kterou komise navrhla na ateliérovou cenu, práce Josefiny Richterové ze stejného ročníku, Elišky Chromčákové z 1. roč. magisterského studia a rozsáhlá kolekce modelů My Linh Phung, kterou komise též doporučila k udělení ateliérové ceny." 

Fotografie (Štěpán Grygar)
Portrét, figura, akt
Fotografický soubor na téma Intimita nebo Autománie

Grafika (Mikoláš Axmann)
Bakalářské studium
1. ročník - úvody do grafiky,
2. ročník - soubor ilustrací ke zvolenému textu
3. ročník - individuální téma.
Magisterské studium:
Studenti v magisterském stupni se věnovali reflexi pojmu ateliér. Každý z jiného úhlu pohledu a jinými prostředky redefinoval místo vzniku artefaktů a jeho vliv na výsledný tvar.

Grafický design a digitální média (Ditta Jiřičková)
KLAUZURNÍ PRÁCE
„Let´s Dance"

Rozdílná zadání v jednotlivých ročnících:
1. ročník
Ideové plakáty, kdy se s názvem LET ´S DANCE pojí další význam for... AVANTGARDE, FOR SCIENCE...
Výstavní projekt, čerpající inspiraci a prezentující hodnoty a dosažené úspěchy z období první republiky, mezi léty 1918–1938
Zlatá éra moderny + avantgardy + stylu art deco. Politika, ekonomie, technologie, věda, umění a kultura, životní styl.
„Chceme vizuální formou přiblížit pozitivní hodnoty této doby, ve které se rozvíjela řada disciplín, nejen u nás, ale téměř v celé poválečné Evropě. Toto období je charakterizováno výraznou a rychlou konjukturou i v jiných oblastech – politických, legislativních, společenských, technologických, ekonomických, k rozvoji života přispívají objevy vědy. Myšlenky architektury a urbanismu mění podobu měst. Do nového životního stylu vstupují technické novinky a poznatky o zdravém životním stylu. Design promýšlí požadavky průmyslu, spojuje funkci s krásou, umění hledá nové abstraktní formy. Zkracuje se pracovní doba. Lidé mohou využívat možnosti cestování, tančit při poslechu jazzové hudby z rádia, chodit do kina. Ženy jsou ústavou zrovnoprávněny mužům. To se výrazně projeví i v módě. Lidé věří v pokrok, umožněný technickými vymoženostmi.
Proces naší práce zahrnoval velmi detailní studie motivů (většinou z uměleckých děl té doby), které sledovaly možnosti, jak výtvarně vyjádřit rytmus: zajímavá kompoziční schémata, kontrasty barev, dynamiku otáčení, změny měřítek, členění plochy, rytmizace tvarů. Jako další krok následovalo vyjádření konkrétního významu. Citlivým zpracováním charakteristických znaků, asociativním způsobem, ukazujeme řadu různorodých témat. Forma, která oscilovala mezi popisnou ilustrací, čerpající z dobových reálií a novým, obecným symbolem, často ukazovala na obtížnost zadání." 

2. ročník + 1. MgA.
Typografické plakáty, zpracovávají citáty prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigue Masaryka.
"Cílem bylo představit nadčasové nebo výrazné myšlenky TGM, současným výtvarným jazykem. Obsahově se týkají politických, etických, mravních a filosofických myšlenek našeho prvního prezidenta. Studenti pracovali s tématy, která je přitahovala, a která byla lákavou a zajímavou výzvou pro neobvyklá výtvarná řešení. Vlastní intepretace, se zajímavým pojetím, mají schopnost oslovit i současného diváka."

3. ročník
Výrazné osobnosti první republiky – Tomáš G. Masaryk, Charlotta G. Masaryková, Rastislav Štefánik, Eduard Beneš, Vojtěch Preissig a skupina Pátečníci - náměty pro výstavní banery.
"Textová složka s výběrem dokumentárního, obrazového materiálu, který byl podkladem pro výtvarné sdělení, zachovává důsledně informační charakter jednotlivých tiskovin. Ty představují životní etapy jednotlivých osobností nebo jejich významné kvality, související se vznikem naší republiky. Pátečníci působí dodnes poutavým odkazem nejen politickým, ale i společenským a kulturním."

Motion design ve spolupráci s ateliérem Interaktivní design

Grafický design a vizuální komunikace (Rostislav Vaněk, Kristina Fišerová)
Magisterské studium
Studenti ateliéru navrhovali:
- autorskou variantu státního symbolu – českého lva – pro potřeby státní správy.
- vizuální styl prezentující třicáté výročí založení ZČU a sociální plakáty na svobodně zvolené téma
- autorská abeceda a její digitalizace + následné použití funkčního písma na obal CD

Interaktivní design (Lukáš Fišárek, Jan Kokolia)
Spolupráce s ateliérem Grafický design a digitální média
- sada ikon pro apokalyptické situace
- zvukové plakáty – základem je 10 hudebních tracků od Jana Čechtického
- klauzura na poli Machine learningu – vizuální podoba pro povídku Českého rozhlasu z projektu Digitální spisovatel napsaná umělou inteligencí

Keramický design (Gabriel Vach)
Klauzura
- realizace předchozí semestrální práce (inspirace exponátem z historické sbírky SUPŠ KV)
- návrh a realizace redesignu talíře pro manufakturu Schlaggenwald

Kniha a tvarování papíru (Petra Soukupová)
1. ročník
Papírový hrdina (dle vlastního výběru) v prostředí.
2. ročník
Témata:
1.) Mikrosvět
2.) Příběh dle vlastního výběru

Komiks a ilustrace pro děti (Marie Kohoutová)
Bakalářské studium:
2. ročník
Klauzura - soubor cca 16 komiksových stripů (s vlastními postavami) či komiksový seriál (cca 8 - 10 dílů, 1 díl 1-2 str. A4) – viz
Semestrální práce - komiks pro soutěž Adra, komiks pro soutěž Fumetto (téma: Without borders)
3. ročník
Semestrální práce - komiks pro soutěž Fumetto - téma: Without borders,
- dvoustránka na dané téma pro knihu k výročí ZČU nebo komiks pro soutěž Adra

Magisterské studium
Klauzura - Silent book - ilustrovaná kniha beze slov (14 dvoustránek + obálka) pro soutěž https://silentbookcontest.com
Semestrální práce - dvoustránka na dané téma pro knihu k výročí ZČU, komiks pro soutěž Fumetto (Without borders) nebo vlastní projekt

Malba (Aleš Ogoun)
Bakalářské studium
1. r. - PŘÍBĚHY BARVY

2. r. - VIDĚNO „JINÝMA OČIMA"
- ZVUK A TICHO V OBRAZE
- DVOJPORTRÉT

Semestrální práce:
- VLASTNÍ PROJEKT

Magisterské studium
Klauzura - EXTRÉMNÍ MALBA - OSOBNÍ POZICE
„Díky prvním třem presenčním týdnům na začátku zimního semestru se podařilo rozjet výuku alespoň natolik, aby nezůstali zejména 1. ročníky úplně mimo. Že není možné kvalitně učit předmět založený na materiální a technologické praktické bázi je jasné. Hodnocení výsledků elektronickou formou je zkreslené a často v protikladu oproti originálu. Proto musím být benevolentní a nemám valnou možnost na studenty kriticky působit. Díky operativnosti vedení fakulty se však podařilo využít výjimky ve vládních opatřeních pro VŠ a měli jsme alespoň dílčí možnost v závěru semestru konzultovat se studenty nad donesenými pracemi a nemám tak pocit promarněného semestru. Pravidelné týdenní online konzultace jsme obohatili o témata související s praktickým životem absolventa, zaběhlé ateliérové návštěvy známých umělců a teoretiků jsme nahradili online přednáškou a diskusí s kurátorkou a kreativní manažerkou Lucií Nováčkovou, virtuálními vernisážemi, prohlídkami výstav..."

Mediální ilustrace (Václav Šlacjch)
„Studenti se pustili do tvorby malých počítačových her tvořených v "user friendly" softwaru. Výsledné práce tak jsou hry vymyšlené, nakreslené a zprodukované v týmu jedné osoby. Těšit se můžete na RPGéčka, Adventury, Interaktivní novely, Digitální gamebooky nebo Dating simulátory."

Multimédia (Jan Morávek)
Volné téma

Nová média (Vladimír Merta)
Bakalářské a magisterské studium
Skrytá identita
„V situaci, kdy výuka probíhá distančně, a kdy se neustále mění charakter možností konzultací a způsobů komunikace se studenty, bylo jedinou možností nastavit proces online. Jádrem studia jsou v našem případě vizuální výstupy, pro které jsme zřídili úložiště na Google disk, kam lze nahrávat obrazovou dokumentaci s přidruženým textem a zpětnou vazbou. Vznikla tak platforma pro archivování procesu práce studentů a zároveň konzultační forma pomocí psaného textu. Vzhledem k počtu studentů a obsažnosti textových příloh, bylo zcela logické, že jsme hned od počátku zvolili další, nezbytnou formu komunikace pomocí video konferencí na Microsoft Teams. Tato kombinace se v průběhu semestru ukázala jako optimální řešení a zároveň přinesla několik kreativních témat a svým způsobem rozšíření výuky. Jelikož byly výstupy klauzurních témat obhajovány distančně, vznikla přirozená nutnost zaměřit se na kvalitu zpracování jednotlivých prezentací tak, aby dostatečně vyjadřovaly celý proces semestrální práce. Užitečnost takovéto zkušenosti je zcela zjevná, zejména z pohledu autorského pohybu v budoucím uměleckém provozu. Otevírá se tak možnost zvážit, jakou formou zařadit téma sebe prezentace do ateliérové výuky, např. Kurz autorského portfolia."

Produktový design (Zdeněk Veverka)
Bakalářské studium
1. r. - žehlička
2. r. - ruční šlehač (KPZ), bezpilotní létání,
3. r. odpadkový koš pro konkrétní lokalitu v Plzni.
Magisterské studium
- informační panel + zábradlí (výběr ze souboru městského mobiliáře)
- drahý – levný
- vypínač - svítidlo, hasicí přístroj, teplovzdušný ohřívač

Průmyslový design + Design modelling (Jan Korabečný)
Prak!
Uvítací téma semestru, kdy studenti měli za úkol navrhnout a vyrobit funkční prak.

Studenti napříč ročníky zpracovávali téma 3age design

V rámci projektu Design+ studenti v interdisciplinárních týmech zpracovávali témata:
Stroj pro přemisťování a vážení palet, partner Engel
Kabinu řidiče tramvajového vozu- Partner Škoda transportation

Magisterské studium
Malý městský motocykl

Socha a prostor (Benedikt Tolar)
Fúze

Naposledy změněno pondělí, 17 květen 2021 12:06

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E