Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Mimořádná opatření platná od 10. 5. 2021

pátek, 07 květen 2021 17:25

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od pondělí 10. května dovolena účast na praktické výuce nejen studentům posledních ročníků, jak tomu bylo uplynulé dva týdny, ale studentům všech ročníků.

Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara bude od pondělí 10. května umožněno:

1. Realizovat PRAKTICKOU výuku všech studentů. Studenti, kteří se budou účastnit praktické výuky, mají možnost se ubytovat na koleji.
2. Hromadné zkoušení studentů všech ročníků, pokud je mezi účastníky možno zajistit rozestup 1,5 metru.

Doporučujeme tedy pedagogům, aby zvážili setkání se studenty ze všech ročníků na závěr akademického roku a před klauzurní zkouškou.
Případná setkání prosím uskutečněte v časech stanovených rozvrhem, abyste předešli případným kolizím s akcemi kolegů.
Pokud máte v plánu pokračovat v distanční výuce, je to vzhledem k blížícímu se konci semestru zcela na vašem rozhodnutí.
Je také možné nabídnout prostor všem vašim studentům v ateliérech a specializovaných dílnách před odevzdáváním klauzurních prací. Za provoz těchto prostor a zachování stanovených předpisů ručí vedoucí ateliéru, nebo jím jmenovaný pracovník.

I nadále však platí povinnosti ohledně TESTOVÁNÍ studentů a zaměstnanců.
Proto také stále počítáme s distančním průběhem klauzurní postupové zkoušky.
Doufejme, že bakalářky a diplomky již nainstalujeme v budově fakulty a budeme se moci setkat nad jejich zhlédnutím a posouzením osobně.

Řiďte se prosím stále platnými níže uvedenými pokyny:
3. Pro vstup do budovy fakulty používejte výhradně JIS karty. Prostřednictvím snímače dochází k evidenci pohybu nás všech. Tyto údaje jsme povinni poskytnout pro potřebu případného trasování.
4. Pro testování využívejte primárně testovací místo ZČU v univerzitní knihovně. Rezervaci proveďte na adrese covidtest.zcu.cz. Testovat se nemusí jen studenti, kteří jdou na konzultaci jeden na jednoho.
5. V obecných otázkách testování a hygieny se řiďte instrukcemi prorektorky, nebo informacemi zveřejněnými na stránkách univerzity.

Přejeme úspěšný závěr akademického roku.

Naposledy změněno pátek, 14 květen 2021 17:19

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E