Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Rozvolňování na Sutnarce od 26. 4. 2021

sobota, 24 duben 2021 09:44

Vážení kolegové, milí studenti, jistě jste postřehli, že od 26. dubna, tedy od pondělí, je teoreticky možná účast studentů posledních ročníků ve výuce (viz informace na info.zcu.cz).

Plánujeme otevřít školu prioritně pro tvorbu diplomových (bakalářských i magisterských) prací. Podobně jako v předchozím lockdownu.

Je tedy potřeba upravit režim fungování dílen a speciálních pracovišť. O to bychom rádi předběžně požádali vedoucí ateliérů, nebo jimi pověřené pracovníky. Je třeba zohlednit počty studentů, kterých se otevření dílen týká a samozřejmě také technické, technologické a kapacitní podmínky provozu.

Řada studentů posledních ročníků odevzdává své práce v pátek 30. dubna. Předpokládáme tedy, že přijímané opatření je přínosné spíše pro zbývající tvůrce diplomových prací. Samozřejmě se situace v každém ateliéru poněkud liší. V některých se posun termínů odevzdání prací týká paušálně celých ročníků.

Fakulta v koordinaci s univerzitou podpoří testování studentů, evidenci a zajistí další úkony vyžadované směrnicí. Důležité dokumenty jako např. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ STUDENTA O ABSOLVOVÁNÍ SAMOTESTU atp. naleznete zde.

Upřesňující informace k opatření, které se týká výhradně studentů posledních ročníků, jsou následující:

  • Tvorba kvalifikační práce v prostorách fakulty je považována za účast na umělecké výuce.
  • Tvorba kvalifikačních prací studenty v ateliérech a specializovaných dílnách je možná jen na základě rozpisu, či povolení uděleného vedoucím ateliéru nebo jím pověřenými osobami.
  • Konzultace a zkoušení jeden na jednoho mohou i nadále absolvovat studenti všech ročníků a negativní test není podmínkou.
  • Pro vstup do budovy fakulty používejte prosím výhradně JIS karty. Prostřednictvím snímače dochází k evidenci pohybu nás všech. Tyto údaje jsme povinni poskytnout pro potřebu případného trasování.
  • Studenti posledních ročníků mohou využít ubytování na koleji, pokud se prokáží negativním testem.
  • Pro testování využívejte primárně testovací místo ZČU v univerzitní knihovně. Rezervaci proveďte na adrese covidtest.zcu.cz.
  • V obecných otázkách testování a hygieny se řiďte instrukcemi prorektorky, nebo informacemi zveřejněnými na stránkách univerzity.

Sledujte prosím vaše e-mailové schránky a Intranet ZČU, který byl nově spuštěn a postupně by měl na ZČU nahradit rozesílání informačních hromadných e-mailů. Návod k uživatelskému použití prostředí a uživatelskému nastavení najdete v zápatí stránky intranet.zcu.cz.

 

Naposledy změněno úterý, 27 duben 2021 13:37

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E