Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
Interaktivní design

vedoucí ateliéru
MgA. Lukáš Fišárek

kontaktní informace
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

odkazy

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

odkaz na ateliérovou tvorbu zde

 

 

o ateliéru

Interaktivní design je specializací programu Audiovize. Jedná se o akademicky zaměřenou přípravu tvůrčích osobností působících v oblasti výtvarného umění. Jejími pilíři jsou tvorba, reflexe a interpretace. Těžištěm přípravy studentů je ateliérová výuka, v níž je jednak rozvíjena technická a technologická zdatnost studentů, jednak její tvořivé překračování s cílem obohacení vlastního autorského stylu vyjadřování. Primárně je ateliérová výuka v tematické rovině zaměřena podle koncepce autorského uměleckého projektu studenta s cílem dosáhnout jeho expozice, či uplatnění v praxi či aplikační sféře. Ateliérové předměty, jádro výuky, jsou doplňovány teoretickými disciplínami zaměřenými na kompetenční rozvoj studentů v oblastech recepce, reflexe a interpretace vlastní i cizí tvorby. Studenti jsou vzděláváni k tomu, aby toto poznání byli schopni vnímat v širších souvislostech a zprostředkovat je odbornému i širokému publiku alespoň v jednom světovém jazyce.

Po absolvování oboru prokazuje student dovednosti:
- navrhovat autorský projekt vizuálního stylu využívajícího Motion design (2D a 3D animace, pokročilé vizuální efekty, animaci a infografiku), využívat škály pokročilých či experimentálních vizuálních a výrazových prostředků, dokázat je kombinovat a alterovat,
- plánuje složitý interaktivní projekt a navrhuje jeho různé podoby, samostatně i řídí tým složený z různých štábních profesí při realizaci interaktivního projektu různých forem,
- zvolit odpovídající technologii pro vývoj finálního produktu v závislosti na jeho následném využití, volit vhodné technické a technologické postupy a jejich kombinace pro dosažení vhodné kvality zpracování,
- reflektovat svoji tvorbu v souvislostech profesních, technických a technologických postupů, svůj návrh a výběr předložit zadavateli a zdůvodní jej s ohledem na zadání a zjištěné požadavky,
- kriticky posuzovat vlastní práce v oborovém kontextu a stylovém rámci, vybrat nejvhodnější variantu finálního interaktivního projektu a vytvořit k ní komplexní návrhovou dokumentaci,
- vybírat vhodné formy prezentace a propagace projektu,
- s erudicí prezentovat svoji práci profesnímu společenství,
- být schopen akceptovat a tvůrčím způsobem využít hodnotící a kritické response,
- plnohodnotně se zapojovat do organizace a činnosti produkčního týmu řešícího komplexní úkoly, zdůvodnit a obhájí svůj výběr před dalšími členy produkčního týmu,
- zvolit si vlastní oblast zájmu a problematiku, kterou se bude zabývat a kreativním způsobem řešit na expertní úrovni,
- předjímat a aktivně formovat aktuální vývojové trendy a vědecké objevy, které posouvají hranice oboru Interaktivní design

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul Bc. a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDU celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDU mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované. 

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů.
Součásti SZZ jsou
•    obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části diplomové práce,
•    zkouška z teorie a dějin oboru,
•    zkouška z dějin umění a estetiky

magisterská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E