Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
Grafický design a digitální média

vedoucí ateliéru 
doc. akad. mal. Ditta Jiřičková

kontaktní informace
kancelář / LS-332
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

odkazy

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

o ateliéru

Grafický design a digitální média je specializací programu Grafický design a ilustrace. Jedná se o akademicky zaměřenou přípravu tvůrčích osobností působících v oblasti výtvarného umění. Jejími pilíři jsou tvorba, reflexe a interpretace. Těžištěm přípravy studentů je ateliérová výuka, v níž je jednak rozvíjena technická a technologická zdatnost studentů, jednak její tvořivé překračování s cílem obohacení vlastního autorského stylu vyjadřování. Primárně je ateliérová výuka v tematické rovině zaměřena podle koncepce autorského uměleckého projektu studenta s cílem dosáhnout jeho expozice, či uplatnění v praxi či aplikační sféře. Ateliérové předměty, jádro výuky, jsou doplňovány teoretickými disciplínami zaměřenými na kompetenční rozvoj studentů v oblastech recepce, reflexe a interpretace vlastní i cizí tvorby. Studenti jsou vzděláváni k tomu, aby toto poznání byli schopni vnímat v širších souvislostech a zprostředkovat je odbornému i širokému publiku alespoň v jednom světovém jazyce.

Po absolvování oboru prokazuje student znalosti:
o širokém spektru základních grafických prostředků (písmu, obrazu, tvaru, barvě atd.),
o základních parametrech vizuálního uměleckého díla (např. o kompozici, vztahu jeho obsahových a formálních aspektů),
o historických i současných stylových kánonech
o grafických prostředcích vhodných pro grafický design a vizuální komunikaci,
navrhování variant s ohledem na správné propojení funkce a estetických kritérií díla,
o způsobech komunikace se zadavatelem za účelem zjištění jeho požadavků,
o způsobech kritického posouzení vlastní práce v oborovém kontextu,
o možnostech řízení produkčního týmu řešícího komplexní úkoly,
o způsobech zdůvodňování a obhajování vlastní návrhové činnosti ve vztahu k dalším členům produkčního týmu,
o vhodných formách prezentace a propagace grafického projektu,
o navrhování inovací v oblasti technologie a funkčnosti vizuálních stylů a systémů v klasických i digitálních médiích,
o možnostech a limitech zapojení do mezioborové spolupráce nad projekty grafického designu a vizuální komunikce

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul Bc. a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů (zkušební okruhy viz Státní závěrečné zkoušky > Ilustrace a grafický design > specializace Grafický design)

Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části diplomové práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru,
 • zkouška z dějin umění, dějin užitého umění a estetiky

diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
 
Příklady témat diplomových prací

U diplomových prací se zpracování tématu odlišuje od bakalářských prací rozsahem a hloubkou uchopení tématu.

 • Návrh loga a orientačního systému
 • Návrh a grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně
 • Návrh vizuální identity
 • Plakát jako forma kritické reflexe
 • Koordinovaný vizuální styl
 • Koncepce a grafické řešení výstavního projektu
 • Návrh vizuální identity – periodické události
 • Koncepce a grafické zpracování edice odborných obrazových publikací

Každý student má možnost navrhnout vlastní individuální téma.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E