Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

o ateliéru

Komiks a ilustrace pro děti je specializací programu Grafický design a ilustrace. Jedná se o akademicky zaměřenou přípravu tvůrčích osobností působících v oblasti výtvarného umění. Jejími pilíři jsou tvorba, reflexe a interpretace. Těžištěm přípravy studentů je ateliérová výuka, v níž je jednak rozvíjena technická a technologická zdatnost studentů, jednak její tvořivé překračování s cílem obohacení vlastního autorského stylu vyjadřování. Primárně je ateliérová výuka v tematické rovině zaměřena podle koncepce autorského uměleckého projektu studenta s cílem dosáhnout jeho expozice, či uplatnění v praxi či aplikační sféře. Ateliérové předměty, jádro výuky, jsou doplňovány teoretickými disciplínami zaměřenými na kompetenční rozvoj studentů v oblastech recepce, reflexe a interpretace vlastní i cizí tvorby. Studenti jsou vzděláváni k tomu, aby toto poznání byli schopni vnímat v širších souvislostech a zprostředkovat je odbornému i širokému publiku alespoň v jednom světovém jazyce.

Po absolvování oboru prokazuje student znalosti:
o širokém spektru zachycení složitých biomorfních těles z různých pohledů a v rozmanité škále pohybů,
o výtvarném tvarosloví komiksového žánru a kompozičních vztazích obrazového materiálu, obrazu a písma, popřípadě dalších expresivních výrazových prostředků,
o historických i současných stylových kánonech,
principů uplatnitelných při tvůrčích postupech hledání proporcí textové a výtvarné složky komiksu,
navrhování složitých lineárních i nelineárních komiksových scénářů s ohledem na propojení funkce komiksu a estetického ztvárnění,
o způsobech komunikace se zadavatelem (cílovou skupinou) za účelem zjištění jeho požadavků a predikce viability uměleckého projektu,
o způsobech kritické reflexe vlastní práce v oborovém kontextu,
o způsobech řízení produkčního týmu řešícího komplexní úkoly,
využitelné při zdůvodňování a obhajování vlastní návrhové činnosti dalším členům produkčního týmu,
o vhodných formách prezentace a propagace komiksového projektu v reálném i virtuálním expozičním prostředí,
o navrhování inovací v oblasti technologie a funkčnosti komiksových projektů v klasických i digitálních médiích,
o možnostech a limitech zapojení do mezioborové spolupráce nad komiksovými projekty,
o aktuálních vývojových trendech uměleckého žánru

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul Bc. a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované. 

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů (zkušební okruhy viz Státní závěrečné zkoušky)

Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části diplomové práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru,
 • zkouška z dějin umění,dějin užitého umění, estetiky,

diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
 
Příklady témat diplomových prací

U diplomových prací se zpracování tématu odlišuje od bakalářských prací rozsahem a hloubkou uchopení tématu.

 • Ilustrovaná kniha poezie
 • Ilustrovaná kniha beletrie
 • Ilustrace historické beletrie
 • Ilustrace pro děti – pohádky
 • Ilustrace pro děti – dobrodružná literatura
 • Kalendář
 • Digitální interaktivní kniha nebo časopis
 • Návrhy knižních obálek
 • Kresebný cyklus na literární téma
 • Grafický cyklus na literární téma
 • Kniha jako objekt

Každý student má možnost navrhnout vlastní individuální téma.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E