Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Vynikající studenti převzali stipendia rektora, Plzeňského kraje a města Plzně

pátek, 09 říjen 2020 10:07

Celkem čtyřicet jedna vynikajících studentů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy bylo letos oceněno mimořádným stipendiem. Mezi oceněnými jsou i tři studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Vzhledem k aktuálním opatřením se tradiční slavnostní předávání stipendií v Měšťanské besedě tentokrát nemohlo uskutečnit.

Vzhledem k aktuálním opatřením se tradiční slavnostní předávání stipendií v Měšťanské besedě tentokrát nemohlo uskutečnit.

Mimořádné stipendium rektora ZČU získal Tomáš Němejc (navazující magisterský studijní program Design, obor Ilustrace a grafický design - Ilustrace) za své dosavadní vynikající studijní výsledky a aktivní reprezentaci fakulty i univerzity po celou dobu studia. Student patří mezi mimořádně talentované studenty ilustrace. Sám vede studenty na střední výtvarné škole. Svým zodpovědným přístupem a pracovitostí je vzorem pro své mladší kolegy.

Stipendium hejtmana Plzeňského kraje získala velmi talentovaná a kreativní studentka Andrea Pavlovičová (navazující magisterský studijní program Design, obor Fashion design), která ráda experimentuje na poli myšlenky i technologie, její práce oplývají vtipem. Díky tomu dosahuje ve všech svých dosavadních studijních projektech mimořádných výsledků. Již několik let spolupracuje s Divadlem J. K. Tyla v Plzni, kde dostala již dvakrát příležitost vytvořit kostýmní návrhy pro úspěšné inscenace. V pohádce Co takhle svatba, princi? experimentovala s barvami a střihy, přičemž vycházela z dětské představy a kresby. V roce 2019 pracovala jako asistentka výtvarníka kostýmů pro inscenaci Billy Elliot v režii Lumíra Olšovského a samostatně vytvořila kostýmy pro českou premiéru muzikálu American Idiot.

Stipendium primátora města Plzně obdržel Ondřej Malina (obor Ilustrace a grafika - ateliér Komiks a ilustrace pro děti), jenž dosahuje vynikajících studijních výsledků a po celou dobu studia aktivně reprezentuje fakultu i Západočeskou univerzitu v Plzni. Vytvořil komiksový příběh pro knihu Roll Out the Barrels!, kterou k 75. výročí konce druhé světové války vydala společnost Post Belllum - pobočka Paměti národa pro Plzeňský kraj. Vydání publikace, pro níž vytvořili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara celkem 11 komiksů, podpořilo Velvyslanectví USA v Praze. Student se v průběhu celého studia podílel na projektech a výstavách národního i mezinárodního dosahu. Svým autorským komiksem Trans zaujal v minulém roce odbornou porotu 5. ročníku soutěže CS.KOMIKS natolik, že jej ocenila druhým místem. V roce 2019 obdržel na festivalu současného evropského komiksu, zinů a ilustrace FRAME Prague Comics Art Festival čestné uznání za svůj komiks Hamster Villain.

Mimořádným stipendiem oceňuje Západočeská univerzita společně s Plzeňským krajem a městem Plzní studenty, kteří svoji alma mater reprezentují na vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích, rozvíjejí mimořádné aktivity nad rámec studia a dosahují vynikajících výsledků. Stipendium rektora za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity v odborných oblastech letos získalo deset studentů, další desítku talentovaných ocenil rektor mimořádným stipendiem za sportovní úspěchy. Jedenáct posluchačů ZČU obdrželo stipendium hejtmana Plzeňského kraje a deset stipendium primátora města Plzně. Stipendia rektora, Plzeňského kraje i města Plzně mají hodnotu 20 tisíc korun.

„Předávání stipendií pro mě vždy znamenalo velmi milou příležitost potkat se s výjimečnými studentkami a studenty. Letos bohužel situace není setkávání nakloněna, takže se slavnostní ceremoniál nemůže uskutečnit. I přesto chci ale vyzdvihnout význam mimořádných aktivit oceněných studentů. Svými studijními výsledky, zapojením do projektů, úspěchy v soutěžích, rozvíjením spolupráce nebo nezištnou pomocí inspirují a motivují ostatní. Oceňujeme tak výrazné studentské osobnosti, které si zaslouží poděkování a podporu," konstatuje rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

„Vzhledem k aktuální situaci, ve které se nyní společnost nachází, je zvlášť důležité podporovat vzdělávání mladých lidí. Je to právě mladá generace, která je pilířem naší společnosti, a my jsme přesvědčeni, že stipendium přispěje k jejímu dalšímu rozvoji. Talentované studenty, které vybírá univerzita, podporujeme každoročně už od roku 2004," říká náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Plzeňského kraje Marcela Krejsová.

„Studenty vysokých škol podporujeme dlouhodobě. Se ZČU máme uzavřenu i smlouvu o partnerství, letos v květnu jsme univerzitě schválili dotaci ve výši dva miliony korun. Co se týká stipendií, na ta jsme vyčlenili 200 tisíc korun. Chceme tak ocenit úsilí talentovaných vysokoškoláků, podpořit je v jejich dalších aktivitách. Jsou pro nás velmi cenní a byli bychom rádi, kdyby si pro svůj budoucí život vybrali právě Plzeň," uvedl primátor Martin Baxa.

Naposledy změněno pátek, 09 říjen 2020 11:30

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E