Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Z rukou náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Elišky Bartákové přebírali ve čtvrtek 17. září tradičně udělovaná ocenění noví držitelé Umělecké ceny města Plzně za rok 2019. Západočeská univerzita mezi nimi opět měla jedno jméno, tentokrát absolventku Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Markétu Tichou, jež získala Cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let.

Fotografka a výtvarnice Markéta Tichá obdržela cenu za kurátorství výstavy Post-Generation, kolektivní výstavy nejmladší výtvarné generace, která se uskutečnila jako součást projektu Zúročení 2019. Podle poroty jako kurátorka osobitým a přesvědčivým způsobem vyzvala, uspořádala a v budově bývalého Krajského výboru Komunistické strany Československa na Americké 42 prezentovala více než dvacet mladých výtvarníků. Nabídnutý koncept zahrnoval široké spektrum výtvarných forem od kreseb a malby po instalace a performance a byl přijat příznivě odbornou veřejností.

Absolventka Sutnarky je v současné době úspěšnou kurátorkou Moving Gallery, která se cíleně zaměřuje na čerstvé absolventy vysokých uměleckých škol.

Spolu s Markétou Tichou obdržela Cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let pěvkyně Soňa Hanzlíčková Borková, ocenění za celoživotní dílo výtvarník a scénograf Ivan Nesveda a držitelem ceny Společnost přátelská umění a kultuře/Mecenáš(ka) plzeňské kultury se stala Hudební nadace Karla Pexidra. Významnou kulturní událostí roku byl projekt Zúročení zrealizovaný zapsaným ústavem Johan.

Pavel Korelus

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E