Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Virtuální výstava "Best of Klauzury léto 2020"

sobota, 04 červenec 2020 18:01

Letošní jaro bylo pro nás všechny vskutku nezapomenutelné. Pandemie nás přiměla zastavit, zamyslete se a zasáhla chod soukolí celé Země. Narušen byl i systém vzdělávání. Výuka probíhala online a již tradičně veřejností velice oblíbená výstava klauzurních a semestrálních prací všech ateliérů Sutnarky byla s ohledem na nejistou situaci a zdraví nás všech zrušena. Výběr těch nejlepších prací se přenesl do světa virtuálního, kam může veřejnost, příznivci umění či zájemci o studium na naší fakultě nahlédnout skrze webové stránky zde.

Studenti a pedagogové se museli vypořádat s úskalími distanční výuky, neboť od vyhlášení nouzového stavu měli vstup do prostor budovy Sutnarky z důvodu zamezení šíření koronaviru zakázaný. Znevýhodněni byli tedy ti, kteří ke své tvorbě potřebují dílny – designéři, sochaři, šperkaři, keramici... Klauzurní a semestrální práce odevzdávali ve formě elektronického portfolia od 15. 5. do 1. 6. 2020 a jejich samotné hodnocení probíhalo také pomocí prostředků umožňujících jednání na dálku v termínu 2. 6. – 8. 6. 2020. Klauzura tak v tomto pandemickém období plně dosáhla svého původního významu. Slovo klauzura pochází ze středověku a znamená uzavřený prostor. Původně tedy znamenalo práci, kterou dělají studenti v uzavřeném prostoru bez jakýchkoliv pomůcek.

Do virtuálního světa prací studentů bakalářských ateliérů vstoupíte zde

Do virtuálního světa prací studentů navazujících magisterských ateliérů vstoupíte zde 

Průběh distanční výuky ve vybraných ateliérech

Ateliér Animovaná a interaktivní tvorba
„Semestr jsme zvládli s překvapivě malými změnami - konzultovali jsme online a z úkolů padla jen spolupráce s partnerskou školou OTH Amberg, jinak se všechny úkoly realizovaly úspěšně... Studenti se ale se situací a se vzniklou demotivací a dalšími strázněmi vypořádávali různě a leccos se tím o sobě dověděli. Takže to byla určitě "zajímavá škola", i když poněkud jiná než předchozí semestry," vyjádřil se pedagog ateliéru Vojtěch Domlátil.

Ateliér Design nábytku a interiéru
„Během nouzového stavu jsme byli nuceni pracovat z domova, často v podmínkách, na které nejsme zvyklí. Já s dítětem, studenti v domě rodičů, kde doposud delší dobu nežili, někteří uvízli sami na kolejích, nebo na Slovensku, odkud nemohli překročit hranice. Negativem bylo obzvlášť pro náš ateliér omezení provozu firem, nedostatek materiálu, výrobní odstávky. Komunikace na dálku má své výhody, ale také úskalí, protože nemůžete dohlédnout, zda se váš návrh při výrobě vyvíjí tak, jak má. Problematické bylo organizovat si čas efektivně, donutit se něco dělat, když nejsme nuceni jít do školy, práce. Člověk zůstal sám doma s myšlenkami, bez podnětů z okolí, bez hovorů s lidmi. Studenti zmiňovali též permanentní rešerši (až moc promýšleli a zacyklili se v myšlenkách), nebo naopak, dělali cokoli jiného, pomáhali rodičům na zahradě namísto tvorby. Jedním z pozitiv je čas strávený s rodinou, který se nebude pro mnoho studentů doposud nikdy opakovat. Mnohým vyhovovalo, že mají spoustu času, který netráví v dopravě, nebo v baru. Mnoho věcí dokázali zařídit přes internet. Konzultace probíhali přes Zoom a tedy s téměř 100% účastí každý týden. Také byl čas si promyslet, jak vidíme design my sami, bez ohledu na okolí, zamyslet se lépe jakým směrem se ubírat a co od produktu očekáváme. Někteří studenti (zhruba polovina) toto období hodnotí jako nejlépe strávený semestr s více prostorem pro vlastní zájmy, cvičení, úklid, čtení a podobně," popsala vedoucí ateliéru Jana Potiron.

Ateliér Didaktické ilustrace
„Semestr byl zahájen v oblaku temných předtuch. Naštěstí jsme hned na jeho začátku stihli nasbírat mnoho studijního materiálu, takže nás dočasná separace od třetího týdne semestru tolik nerozhodila. Společně jsme se prokousávali tématy semestrálních projektů. Společně jsme konzultovali online i závěrečné práce. V dennodenním kontaktu bylo 46 studentů. Přestože se zdá, že ilustrátor nepotřebuje ke své práci mnoho, i tak nám chyběl kvalitní skenery, prodejny kvalitních papírů a barev, linoleum, dřevo, knihárna... Chyběl nám osobní kontakt s muzei a institucemi, pro které děláme," svěřila své dojmy Renáta Fučíková.

Studenti pracovali na výstavě k 900. výročí existence řádu premonstrátů. Výstava by měla být zahájena v listopadu v pražském Strahovském klášteře a pak se přesune do sesterských institucí v Belgii a v Německu.
Studenti dále dokončovali také velký projekt České hrdinky, který vznikl ve spolupráci s Českými centry a jeho výstupem je kromě putovní výstavy (bude od 8. 7. k vidění v naší Galerii Ladislava Sutnara) také publikace, která vyjde na podzim. Dalšími velkými tématy bylo "600 let města Tábor ", "N-euro" a "Vějíře pro všechny".
Projektem, který vznikl ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií, je pásmo „Namaluj si hudbu". Pásmo bude mít svoji premiéru 20. září v prostoru Multilab v budově fakulty.

Ateliér Malba
„Protože situace s pandemií odřízla většinu studentů od možnosti práce ve školním ateliéru, mnohým nezbylo, než hledat alternativní způsob tvorby. K tomuto kroku jsem studenty vyzval s tím, že nenadálý výpadek v dojíždění a práce v ateliéru jim dává šanci být, poněkud dříve postaveni sami před sebe s otázkou, zda malba je opravdu tou vnitřní nutností, která je naplňuje, nebo zvolené studium je spíš setrvačný způsob navyklého života. Většina studentů v tomto bodě obstála a našla si cestu, jak tvořit. A díky online možnostem výuky jsem je v hledání a tvorbě mohl podpořit.
S jednotlivými ročníky jsme se pravidelně setkávali ve videoskupinách, na kterých jsme rozebírali společně předem poslané týdenní práce a úkoly, které si tak všichni mohli prohlížet. Rozhodl jsem se pozměnit zadání klauzur a nechal jsem je zcela v kompetenci svých studentů (kromě 1. ročníku). Byl to jediný schůdný způsob, jak vyjít vstříc různorodým podmínkám pro práci.
Příjemné na situaci pro mě bylo hledět všem studentům do očí a zároveň vidět jejich tvorbu. Uvědomil jsem si, jak málo je vlastně běžně vnímám, protože živé konzultace se odehrávají hlavně bok po boku s pohledem na obraz. A taky to, že neustále malovali a posílali hodně nových nápadů a obrazů. Přesto, více, než kdy jindy bylo zřejmé, že elektronická informace je v případě malby zavádějící až matoucí a alespoň bakalářské a diplomantské konzultace bylo nutné obohatit o osobní návštěvy u studentů," popsal vedoucí ateliéru Aleš Ogoun.

Ateliér Mediální ilustrace
Studenti ateliéru Mediální ilustrace, jak popsal vedoucí ateliéru Václav Šlajch, se mohli v letním semestru věnovat libovolnému osobnímu projektu. Vznikly tak konceptarty pro videohry, autorské komiksy i klasicky ilustrované knihy. Z mnoha zajímavých projektů zmiňme například tyto: Jozef Pavelka vytvořil sérii ilustrací k počítačové hře s netradičním zasazením ve světě masa a zděných behemotů. Markéta Tůmová vytvořila kolážovou knihu o mýtech stvoření světa. A Daniela Herodesová baví čtenáře autorským komiksem s názvem "Oj, ti krtci", zasazeným do doby sovětské Ukrajiny a založeným na (ne zcela) pravdivých událostech.
V rámci semestrálních prací jsme pak vzdali hold titánovi světové sci-fi, stanoviteli robotických zákonů Isaacu Asimovovi. Ke stoletému výročí jeho narození připravili studenti sérii plakátů na téma "Roboti a zákon". Fantazii ve zpracování tématu se meze nekladou, a tudíž se každý student mohl úkolu chopit zcela po svém. Osobitý kompilát tak otevírá témata závažná až po polohy satirické.
Druhý ročník bakalářského studia letos v rámci semestrálek spolupracoval s ateliérem Animované a interaktivní tvorby a Fakultou aplikovaných věd na herních projektech.
Předmět vedený herním developerem Martinem Vaněm letos přinesl několik výtvarně zajímavých projektů. Za zmínku určitě stojí herní duel s názvem "PvP", který výtvarně zpracoval Jozef Pavelka. Nebo zvířátkovská skákačka s temnými podtóny, jejíž art direktorkou byla Eliška Libovická.

Ateliér Užitá fotografie
„Distanční studium beru jako zajímavou zkušenost, komunikovali jsme přes emaily, WhatsApp a mobil, sociální sítě nepoužívám, naštěstí se mně podařilo zadat všechny úkoly ještě před vypuknutím pandemie. Také jsem sledoval vznikající přednášky k dějinám umění a fotografie Dušana Brozmana na Google Meet," popsal své dojmy vedoucí ateliéru Štěpán Grygar.

Klauzurní práce Dokumentární publikace, minimální rozsah 20 fotografií
Za zmínku zde jistě stojí práce studentky navazujícího magisterského ateliéru Terezy Dudíkové a její projekt „Pod rouškou vzkaz". Ten vznikl na začátku koronavirové krize, kdy si studentka po pár dnech uvědomila, že jí velmi chybí fotografování. A tak ji napadlo portrétovat nejprve přátele, projekt zveřejnit na sociálních sítích a nabídnout zvěčnění i osobám, které si o fotografii napíší. Podmínkou bylo napsat na papír A4 jakýkoliv vzkaz a fotografovat kvůli situaci v exteriéru.

Semestrální práce: Fotografie podle instrukcí Lucase Fooglii
1. Make a photograph of something that is supposed to be happy, like a person laughing, and make it seem sad.
2. Make a photograph of something that is supposed to be sad, like a person crying, and make it seem beautiful.
3. Make a photograph of something that is normal, like a cup of coffee, and make it seem shocking.
4. Make a photograph of something that you want the word to know about and make it seem urgent.
Fotografie na téma Adolf Loos (život a dílo)

Navazující magisterský ateliér Grafický design
V tomto semestru pracovali studenti ateliéru pod vedením Rostislava Vaňka a Kristiny Fišerové na autorských písmech – abecedách, které budou na podzim digitalizovány do funkční podoby, ke každému písmu vznikl vzorník s ukázkami detailů a možnostmi ideálního využití.
Ke 150. výročí narození Adolfa Loose vznikl soubor plakátů + manifest, jako reakce na práci a texty proslulého architekta.
V ateliéru jsme se dále zabývali řešením protihlukové stěny stojící na zastávce Bory, návrhy budou nabídnuty zastupitelům plzeňské dopravy.
Dalším projektem byl vizuální styl pro akci Národní cena za studentský design, vítězem interní soutěže se stal Jakub Heyduk, který celou akci graficky zpracoval a připisuje si realizaci tohoto ročníku.


Témata klauzurních a semestrální prací napříč ateliéry

Ateliér Animovaná a interaktivní tvorba (vedoucí ateliéru Jiří Barta)
Témata klauzurní práce napříč ročníky:
1. ročník:
kreslený animovaný videoklip pro děti (práce ve skupinkách po třech)
stopmotion cvičení
pixilovaný film
2. ročník:
animace do počítačové hry (v rámci interfakultního týmového kurzu počítačových her)
animovaná projekce na výstavu 900let založení řádu (Premonstráti Strahov)
Videoklip (pro skupiny Hello Marcel, Ribs) a další úkoly
4. ročník:
animovaná projekce na výstavu 900let založení řádu (Premonstráti Strahov) – spolupráce s ateliéry Grafický design a Didaktická ilustrace
vlastní zadání (3D charakterová animace, kreslené gagy, stopmotion spot)
5. ročník:
předběžná příprava diplomové práce + další úkoly

Ateliér Animované a interaktivní tvorba II. – Interaktivní design (vedoucí ateliéru Lukáš Fišárek, Jan Kokolia)
Klauzurní práce – Návrh vlastního portfolia / Identita ateliéru

Ateliér Design kovu a šperku (vedoucí ateliéru Petr Vogel)
Klauzurní práce – Sutnar / Geometrie
Prezentace rozpracovaných prací, které budou realizovány v následujícím semestru.

Ateliér Design nábytku a interiéru (vedoucí ateliéru Jana Potiron, Štěpán Rous)
Téma klauzurní práce:
Spolupráce (později přejmenovaná na Spolupráce z izolace)
Cílem bylo navrhnout lavici na sezení do interiéru, která vznikla spolupráci mezi designérem a firmou z komerčního nebo nekomerčního sektoru, nebo s uměleckým ateliérem nebo s řemeslníkem. A to tak, aby bylo na první pohled viditelné, že designér svůj objekt sám navrhl ale materiál anebo technologie nejsou typické pro obor designu. Vznikali spolupráce například s dráteníkem, módním návrhářem, strojařem, nebo propojené s biomedicínou, dětmi, a pod.
Výstup: prototyp 1:1 (fyzický model z finálního materiálu)

Téma semestrální práce (2. roč. a MgA.)
Život v "karanténě"
Cílem bylo navrhnout objekt, produkt, nebo malý prostor, který zpříjemňuje život v karanténě (za karanténu považujeme nejen období koronaviru, ale také osoby dobrovolně nebo nuceně izolované - nemocné, matky na mateřské dovolené, řidiči, kamionu, home office jako grafické designéry ale také introverty a pod.)
Výstup: 3D vizualizace

Ateliér Fashion design (vedoucí ateliéru Helena Krbcová)
Klauzurní práce
1. ročník Střih a střihová manipulace
2. ročník Módní doplněk – kabelka
Semestrální práce
Módní trendy, módní kresba

Ateliér Grafický design (vedoucí ateliéru Ditta Jiřičková)
Klauzurní práce grafické zpracování výstavy Miroslav Sutnar – logo, znělka, osa života; plakát
Semestrální práce – logo k výročí 900 let řádu Premonstrátů; potisk na housle

Ateliér Grafický design - navazující magisterský stupeň (vedoucí ateliéru Rostislav Vaněk, Kristina Fišerová)
Viz výše

Ateliér Ilustrace Grafika (vedoucí ateliéru Mikoláš Axmann)
Téma klauzurní práce: Román/příběh beze slov

Ateliér Keramika (vedoucí ateliéru Gabriel Vach)
Klauzurní práce – Inspirace historickým artefaktem – varianta pro 21. století
Semestrální práce - Návrh nočního světýlka pro firmu – funkční prototyp pro továrnu Hidden Factory

Ateliér Kniha a tvarování papíru (vedoucí ateliéru Petra Soukupová)
1. ročník – Proměna / Metamorfóza – pop up kniha
2. ročník – Papírová scéna ke knize dle vlastního výběru

Cílem úkolu bylo vytvořit z papíru prostředí a postavy k libovolnému textu, nafotit toto prostředí a z fotografií vytvořit ilustrace do knihy. Knihu sešít libovolnou vazbou.

Ateliér Komiks a ilustrace pro děti (vedoucí ateliéru Marie Kohoutová)
Klauzurní práce – autorský komiks - volné téma
Semestrální práce - černobílý komiks pro soutěž v rámci Comics & Graphics Festival, ilustrace pro paní Emingerovou, ilustrace k říkankám, komiks o osobnosti, ilustrace na divadelní program pro Divadlo J. K. Tyla v Plzni, ilustrace pro výstavu zaměřenou na písma a abecedy, která se bude na podzim konat v DEPO2015

Ateliér Malba (vedoucí ateliéru Aleš Ogoun)
Volné téma viz výše

Ateliér Mediální a didaktická ilustrace – Didaktická ilustrace (vedoucí ateliéru Renáta Fučíková)
Viz výše

Ateliér Mediální a didaktická ilustrace II. – Mediální ilustrace (vedoucí ateliéru Václav Šlajch)
Viz výše

Ateliér Multimédií (vedoucí ateliéru Jan Morávek)
Volné téma

Ateliér Nová média (vedoucí ateliéru Vladimír Merta)
Klauzurní práce na téma Žena nebo muž

Ateliér Produktový design (vedoucí ateliéru Zdeněk Veverka, Jan Korabečný)
Interaktivní hračka do čekárny pro děti a dospělé
Interiér stanice metra nově připravované trasy D
Vůz Le Mans

Ateliér Průmyslový design (vedoucí ateliéru Zdeněk Veverka, Jan Korabečný)
Klauzurní práce: Městský motocykl, který ponese značku ČEZETA
Semestrální práce: Honda smart delivery systém

Ateliér Socha a prostor (vedoucí ateliéru Jiří Beránek)
Volné téma

Ateliér Užitá fotografie (vedoucí ateliéru Štěpán Grygar)
Viz výše

Ateliér Vizuální komunikace (vedoucí ateliéru František Steker)
Klauzurní práce: Návrh grafických řešení pro výstavu „Co dokáže reklama"
Semestrální práce: Grafický design elektrických houslí Freedom pro firmu Strunal Schönbach

Naposledy změněno pátek, 10 červenec 2020 15:02

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E