Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

úterý, 10 březen 2020 13:28

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ruší Západočeská univerzita v Plzni s účinností od 11. března 2020 do odvolání kontaktní výuku. Zrušen je také reprezentační ples a další akce převyšující 100 účastníků.

Umožňuje-li to charakter předmětu, lze uskutečnit výuku pomocí prostředků dálkové komunikace. V případě, že mimořádné opatření o zákazu osobní přítomnosti studentů na studiu na vysoké škole, vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví, přesáhne 14 dnů, bude dohodnuta úprava harmonogramu akademického roku tak, aby byly dodrženy standardy kvality výuky.

S ohledem na usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020, které doporučuje zaměstnavatelům ve svých provozech zajistit minimalizaci možného shlukování osob a doporučuje dodržovat odstup mezi osobami nejméně 2 metry a nařizuje omezení kontaktu s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, s účinností od 16. března 2020 do odvolání nařizuje rektor ZČU toto dočasné krizové opatření:

- uzavření menzy nacházející se na adrese: Univerzitní 12, Plzeň, uzavření menzy nacházející se na adrese: Kolárova 19, Plzeň a uzavření bufetu nacházejícím se na adrese: Klatovská 51, Plzeň.

Další fungování ZČU bude beze změn. Zajištění provozu jednotlivých úseků je v kompetenci jednotlivých vedoucích zaměstnanců.

Sledujte také webovou stránku zcu.cz/covid19, ve které naleznete všechny souhrnné informace k aktuálním opatřením na ZČU.

Děkan fakulty informoval studenty, pedagogy a THP pracovníky o mimořádném opatření v rámci Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara hromadnou elektronickou korespondencí. Doporučujeme sledovat školní e-mailové schránky.

V souladu s mimořádnými opatřeními vlády ČR ruší ZČU reprezentační ples, který se měl konat v sobotu 14. března, a všechny další akce s více než 100 účastníky.

Naposledy změněno čtvrtek, 19 březen 2020 10:25

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E