Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Bakalářské a diplomové práce

vzory ke stažení

Vzorové tiskopisy pro tvorbu bakalářské a diplomové práce
(v příslušném pořadí)


návody

Návody k vyplnění formulářů

 Struktura průvodní zprávy 


 

akademický rok 2021/2022

BP/DP se odevzdává v jednom vyhotovení, řádný termín odevzdání je 29. dubna 2022. Před odevzdáním je student povinen vyplnit tiskopis Doplnění údajů o BP/DP.

Témata bakalářských a diplomových prací

naleznete na portal.zcu.cz
v sekci STUDIUM - Moje výuka - Témata VŠKP

 

 


Akademický rok 2012/2013

Návod k volbě tématu bakalářské či diplomové práce
*.doc

Odevzdání a obhajoba kvalifikačních prací na FDU *.doc

Informace k odevzdání elektronické podoby BP/DP *.doc 

Přehled norem pro zadání a vypracování kvalifikačních prací na FDU *.doc

Protokol o hodnocení kvalifikační práce *.doc

Textový doprovod kvalifikačních prací na FDU *.doc

akademický rok 2020/2021

BP/DP se odevzdává v jednom vyhotovení, řádný termín odevzdání je 30. dubna 2021. Před odevzdáním je student povinen vyplnit tiskopis Doplnění údajů o BP/DP

Témata bakalářských a diplomových prací
naleznete na portal.zcu.cz

 

 


Akademický rok 2012/2013

Návod k volbě tématu bakalářské či diplomové práce
*.doc

Odevzdání a obhajoba kvalifikačních prací na FDU *.doc

Přehled norem pro zadávání a vypracování kvalifikačních prací na FDU *.doc

Protokol o hodnocení kvalifikační práce *.doc

Textový doprovod kvalifikačních prací na FDU *.doc

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E