Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Už není kam...

Na Klenové vznikla v rámci projektu přeshraniční spolupráce v průběhu roku 2018 landartová díla, která vytvořili během týdenních workshopů pod vedením profesora Jiřího Beránka studenti ateliéru Socha a prostor Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Jejich díla naleznete v okolí hradu Klenová, kde dotvářejí vznikající landartovou stezku.

vernisáž: čtvrtek, 18 říjen 2018
od: čtvrtek, 18 říjen 2018

 „Už není kam, už není kam utéct..., už je vše pokryto betonem, už nejsou stromy, už není dostatek vody, už není kam, už musíme přestat myslet na zisk a začít myslet na zemi a něco jí vrátit, už není kam utéct...", těmito slovy rámuje prof. Jiří Beránek soubornou výstavu landartových děl studentů ateliéru Socha a prostor, který vede na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Výstava se rozprostírá v širším prstenci okolí hradu Klenová, kde se stala součástí vznikající landartové stezky. Jednotlivá díla komunikují s místy, pro která vznikla, umocňují sílu i historii zdejší krajiny, její reliéfy i daleké výhledy. Reflektují místo člověka ve světě, na Zemi, jeho majetnický a neudržitelný přístup k jejímu „spravování", nerovnováhu mezi základními oblastmi lidského života.

„V kopcovité krajině v okolí Klenové jsem se rozhodl uskutečnit landartovou realizaci, která pracuje s něčím, co je zejména v dnešní době čím dál více vzácné a výjimečné. Do místní pahorkatiny jsem zapustil objekty půlkulového tvaru, jež jak doufám budou stimulovat dávno vyschlé lesní tůňky, kaluže a zásobárny vody, které vždy byly darem života pro mnohé obyvatele oněch míst," komentuje své dílo „Tůně jako oázy života" jeden z tvůrců Vojtěch Jakimiv. Na kostele sv. Felixe, který se nachází na úpatí nedaleko pod hradem zase svým dílem „Co vidím, už tu není" parafrázuje proud času a přítomnost božského principu Eliška Pánková. „Skrze stěny kaple prostupuje svaté, božské duševno v podobě křehkých bobrovek. Kresba je parafrází tichých modliteb, přání v kapli vyřčených, prostupujících hmotou a odrážejících se na povrchu krytiny." Své poselství vnáší i Adam Trbušek, autor Panoptika - objektu králíka pojídajícího člověka - na plzeňském sídlišti Lochotín, když pojmenovává své dílo „Čas to přírodě vrátit" a uvádí: „Mé dílo je nositelem lyrických úvah nad vznikem a zánikem, konstrukcí a destrukcí, zodpovědností a lhostejností."

Seznam citovaných autorů doplňují jména Petra Filipa, Jakuba Šika a Šimona Beránka. Všechna díla vznikla v rámci mezinárodního projektu „Prorůstání – od země k zemi" Galerie Klatovy/Klenová, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) ZČU v Plzni a bavorských měst Schönsee (prostřednictvím Centra Bavaria Bohemia) a Vilsceck (zastoupeného městskou galerií). „Stěžejní myšlenkou projektu je propojení výtvarných aktivit z české a německé strany v příhraničním prostoru, cílem je pak zintenzivnit a prohloubit přeshraniční spolupráci v oblasti umění. A právě v duchu spolupráce je od začátku roku 2018 projekt realizován," představuje projekt ředitelka Galerie Klatovy/Klenová Hana Kristová, a dále uvádí, v jakém kontextu prezentovaná díla vznikala: „V průběhu roku 2018 proběhly na Klenové a v jejím okolí týdenní workshopy, kterých se zúčastnilo 6 studentů FDULS v Plzni. Tvořili zde pod vedením prof. Jiřího Beránka. Studenti měli unikátní možnost pracovat s krajinou v těsném okolí areálu – a vytvořit díla pro landartovou stezku, na které se již nacházejí díla současných českých a zahraničních sochařů. Součástí workshopů byly také přednášky úzce svázané s tématem landartu, jež se staly místem setkání veřejnosti nejen s odborníky, ale i možností pro konfrontaci místních obyvatel s aktuálními proměnami a úpravami krajiny – jejich životního prostoru."

Na tuto část projektu bude navázáno v roce 2019, kdy ve městě Schönsee proběhne umělecká stáž studentů sochařského ateliéru FDULS v zaniklé vesnici Bügellohe, kde budou za přítomnosti veřejnosti výtvarně reagovat na pozůstatky opuštěné vesnice. Zároveň v roce 2019 proběhne v bavorském městě Vilseck mezinárodní sochařské sympozium za účasti dvou výtvarnic z Bavorska a dvou výtvarnic z Čech, které již tvořily v létě na Klenové. V tomto případě jejich díla doplní městskou mezinárodní uměleckou stezku a začlení se k již stávajícím výtvarným počinům. Celý projekt bude ukončen v roce 2020 sérií putovních výstav fotografií studentů ateliéru Užitá fotografie FDULS dokumentujících vzniklá umělecká díla i jednotlivé aktivity.

Akce je finančně podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce „Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020".

Foto: Tereza Dudíková

ETZ Text D CZ  sRGB  EU Hinweis D CZ sRGB

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E