Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

artcamp

Kurzy mezinárodní letní školy umění ArtCamp jsou vhodné jako příprava na přijímací zkoušky a na studium umění na vysoké škole.

Účastníci letní školy si mohou podle své potřeby a zaměření nakombinovat různé kurzy a vytvořit si tak individuální rozvrh svého studia na FDULS v celkové délce od jednoho do tří týdnů.

K dispozici Vám bude základní technické vybavení a dle charakteru kurzu i základní výtvarný materiál. Před zahájením kurzu budete informováni, jaké další vybavení a výtvarné potřeby si přinést.

Výuka probíhá od pondělí do pátku (v případě hudebních kurzů i o víkendu) zpravidla 8 vyučovacích hodin (po 45 min.) denně (kontaktní výuka + samostatná práce):

09.00 - 12.00 hod. / výuka
12.00 - 13.00 hod. / pauza na oběd
13.00 - 16.00 hod. / výuka

Čas výuky se může lišit v závislosti na konkrétní náplni kurzu. Většina kurzů zahrnuje i domácí přípravu, možná je i práce ve večerních hodinách (např. v rámci kulturních akcí apod.)

Výuka probíhá v ateliérech a studiích Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (Univerzitní 28, univerzitní areál ZČU v Plzni na Borech) nebo v plenéru. 

Kurzy označené * probíhají v DOX+ (Poupětova 3, Praha). Součástí těchto kurzů nejsou žádné doplňkové služby (ubytování, stravování si tedy zajišťují účastníci sami).

Vždy v pátek odpoledne (cca 14 – 15 hod.) proběhne v ateliérech prezentace výsledků týdenní práce účastníků, po níž budou úspěšným absolventům kurzu předána osvědčení o absolvování. Podmínkou získání osvědčení je pravidelná docházka, aktivní účast v kurzu a splnění zadaných úkolů.

Prosíme věnujte zvýšenou pozornost jazyku, ve kterém bude kurz vyučován. Jsou-li u kurzu uvedeny dva jazyky, bude se v případě smíšené skupiny českých i zahraničních účastníků v kurzu hovořit oběma jazyky.

čj = český jazyk
aj = anglický jazyk
sj = slovenský jazyk
nj = německý jazyk

V následujícím přehledu jsou kurzy bez označení úrovně v názvu či textu díky individuálnímu přístupu ke studentovi a výuce v malých skupinách vhodné pro všechny úrovně pokročilosti.


ArtCamp 2021 byl z důvodu opatření proti šíření koronaviru zrušen.

Děkujeme za pochopení a zachovejte nám prosím přízeň.

 

ArtCamp 2019 / přehled kurzů

Termín konání je označen ✓

Kurzy označené * probíhají v Praze (DOX+)

Věnujte prosíme zvýšenou pozornost jazyku výuky.


Kurz Jazyk kurzu
8 - 12 červenec
15 - 19 červenec
22 - 26 červenec
Max. počet účastníků
Cena

Animovaný film čj, aj 10 4190 Kč / 175 EUR

Architektura čj ✓  20 3290 Kč / 138 EUR

Arteterapie / host: Wieslaw Karolak, PL aj, nj ✓   15 3290 Kč / 138 EUR

Arts Management – projekty a podnikavost
čj  15 3290 Kč / 138 EUR

Automobilový design / host: Boris Fabris, IT aj  20 3890 Kč / 163 EUR

Design interiéru* sj ✓  15 3890 Kč / 163 EUR

Design interiéru - příprava na přijímací zkoušky čj, sj ✓    15 3890 Kč / 163 EUR

Design módních doplňků sj, aj  ✓   15 4190 Kč / 175 EUR 

Design světla čj, aj   ✓ 15  3890 Kč / 163 EUR 

Design šperku - šperkařské techniky  čj   12  4590 Kč / 192 EUR 

Design / příprava na přijímací zkoušky  čj   15  3890 Kč / 163 EUR 

Digitální clay animace / host: Ali + Mousa Khalkali, Írán aj    15  4190 Kč / 175 EUR 

Digitální fotografie / městská krajina* čj, aj   ✓ 15 3890 Kč / 163 EUR 

Digitální fotografie / základy  čj   15  3890 Kč / 163 EUR 

Digitální malba
 čj  ✓ 15  3890 Kč / 163 EUR 

Figurální kresba / příprava na přijímací zkoušky čj, aj naplněn naplněn 15 3890 Kč / 163 EUR

Grafický design a plakát čj 20 3690 Kč / 154 EUR

Ideální grafická značka / Logo a jednotný vizuální styl  čj, aj    20 3690 Kč / 154 EUR 

Ilustrace / host: Ali Boozari, Írán aj   10 3890 Kč / 163 EUR

Ilustrace / příprava na přijímací zkoušky čj, aj naplněn  20 3290 Kč / 138 EUR

Keramický design / příprava na přijímací zkoušky čj, aj 15 3890 Kč / 163 EUR

Knižní vazba  čj, aj  ✓  15  3890 Kč / 163 EUR

Komiks čj  ✓ 15   3890 Kč / 163 EUR

Komiks - manga / host: Tomoko Fukushi, Japonsko aj 15 3890 Kč / 163 EUR

Kresba* čj, aj   20 3890 Kč / 163 EUR

Kurátorství výstavy aj   15 3890 Kč / 163 EUR

Litografie  čj, aj  ✓  8 4190 Kč / 175 EUR 

Malba čj  naplněn   ✓ 10 3690 Kč / 154 EUR

Malba - Mixed média / host: Ni Zhiqi, Čína aj  ✓   15 3890 Kč / 163 EUR

Modelování pro designéry čj, aj   10 3890 Kč / 163 EUR

Nová média čj, aj   15 3290 Kč / 138 EUR

Nový cirkus / host: Eliška Kasprzyk, CZ čj, aj     10 3690 Kč / 154 EUR

Principy současného tance/ host: Kateřina Bednářová, CZ čj, aj   20 3290 Kč / 138 EUR

Science fiction design pro film / host: Chris Rosewarne, GB aj 15 3890 Kč / 163 EUR

Serigrafie čj, aj naplněn 8 4190 Kč / 175 EUR

Storyboard / host: Kurt van der Basch, CAN aj 20 3890 Kč / 163 EUR

Technologie designu modelingu a výroby forem čj, aj   10 3890 Kč / 163 EUR

Videotvorba čj, aj 15 3890 Kč / 163 EUR

Základy grafických technik čj 10 3690 Kč / 154 EUR
 

Animovaný film

 
vyučující / MgA. Vojtěch Domlátil
jazyk kurzu / čj, aj
 

Během týdenního kurzu se účastníci seznámí s principy a postupy tvorby animovaného filmu a při práci v týmu projdou všemi profesemi, které jsou pro natočení animovaného filmu nezbytné – čeká je tvorba scénáře, výroba loutek i prostředí, vyzkouší si práci se světly, animaci a nasnímání jednotlivých záběrů. Na závěr vzniklý materiál sestříhají, ozvučí a dodají efekty. Výsledkem práce každého týmu bude krátký animovaný film.

- tvorba scénáře, dramaturgie, loutky a prostředí

- příprava scény, světla, režie a kamera

- animace

- střih, postprodukce, zvuk, renderování

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Architektura

vyučující / Mgr. Ing. arch. Petr Klíma
jazyk kurzu / čj
 
téma / Architektura - dějiny, teorie, navrhování
 

Kurz bude věnován praktickým i teoretickým aspektům architektury. Základním pilířem kurzu bude přiblížení procesu a principů navrhování od zadání po realizaci. Tyto znalosti a schopnosti pak účastníci kurzu uplatní při řešení dvou praktických úloh na zadané téma z oblasti architektury (ať už prostřednictvím tradičních, nebo digitálních technik). Součástí kurzu budou i přednášky o architektuře od konce 19. století do současnosti, a to včetně aktuálních témat. Posluchači se také seznámí s typologickými a stavebními druhy a základy stavitelství. Kurz je vhodný jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde


 

Arts Management – projekty a podnikavost

vyučující / Mgr. Tomáš Chochole, Ph.D.
jazyk kurzu /  čj


Kurz se zaměřuje na dvě klíčové oblasti Arts Managementu:
1) projektovou strategii
 2) start-up jako rozvoj podnikavosti v kulturních a kreativních průmyslech. Kromě teoretických poznatků bude kladen důraz především na praktická cvičení a případové studie, které účastníkům pomohou s rychlou orientací v dané problematice. Mezi dílčí témata budou především patřit:
-    Co stojí za úspěchem dobrého projektu?
-    Příprava projektové strategie
-    Projektové cíle, výstupy, výsledky a práce s cílovou skupinou
-    Úskalí a rizika realizace projektu
-    Jak dlouhá je cesta od nápadu k business plánu?
-    Týmová práce

Finanční zdroje a jak na ně?

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Arteterapie

vyučující / prof. Dr. Wieslaw Karolak, Akademie výtvarných umění W. Strzeminského, Lodž, Polsko
jazyk kurzu / aj, nj

téma /Dobrodružství i řád v arteterapii

Prakticky zaměřený kurz je určen pro výtvarníky a studenty uměleckých oborů na VŠ. (Vítáni jsou i účastníci z let předchozích (2016 - 2018).
Kurz účastníky seznámí prostřednictvím různých výtvarných technik (kresba, malba, koláž) a uměleckých médií (mandala, artist book, land art, upcycling) a analýzy procesu tvorby i jejích výsledků s principy a metodami arteterapie. Na arteterapii bude pohlíženo ze dvou hledisek, a to „umění jako terapie“ a „umění v terapii“. Prostřednictvím nezbytné teoretické průpravy a řady praktických ukázek a cvičení s arteterapeutickými prvky s následnou analýzou kurz účastníkům umožní vhled do této disciplíny. Na základě procesu tvorby i výsledných děl se naučí, jak zkoumat pocity, vyřešit emocionální konflikty, dojít k sebeuvědomění, zvládnout chování a závislosti, rozvíjet sociální dovednosti a zvýšit sebevědomí. Tyto nové zkušenosti jim pomohou rozšířit obzory a získat podněty pro jejich další uměleckou práci a v neposlední řadě i napomohou v osobním rozvoji a sebeuvědomění.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

 


Automobilový design


vyučující / Boris Fabris, automobilový designér u firmy Fioravanti, Itálie
jazyk kurzu /  aj

Výběrový kurz určený pro studenty a absolventy bakalářských a magisterských uměleckých oborů na VŠ. Zájemci budou požádáni o předložení portfolia svých prací.
Kurz vedený profesionálním designérem poskytne účastníkům vhled do automobilového designu, jeho procesů a principů. Na ukázkách z praxe, skrze odborné materiály i prostřednictvím praktických cvičení se účastníci seznámí s jednotlivými kroky navrhování designu automobilu. V souvislosti s tématem stylu a funkce bude pozornost věnována vybraným automobilům a jejich výrobcům, stejně tak novinkám v automobilovém průmyslu ve spojení s novými materiály a technologiemi.
-    historie a principy automobilového designu
-    vybrané přední automobilové společnosti – důležitost obchodní značky a stylu, který danou značku charakterizuje
-    styl a funkce – dva neoddělitelné aspekty při vývoji designu
-    kompletní proces vývoje designu – od skici k modelu, od modelu k reálnému automobilu
-    novinky v automobilovém průmyslu – ekodesign, nové typy pohonů, nové technologie a materiály
-    příklady vývoje modelů pro běžnou výrobu, pro výstavní účely (tzv. concept car) i jednorázové exkluzivní modely
-    praktická cvičení – návrh designu automobilu na dané téma a dle zadaných specifikací, práce individuální i týmová (kresebné návrhy, tvorba modelů, rendering)
Kurz je vhodný pro účastníky se zájmem o automobilový a průmyslový design, kteří mají dobré kresebné dovednosti. V případě zájmu o následné zpracování návrhů v počítači si účastníci přinesou vlastní notebook s programem Adobe Photoshop.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Design interiéru - příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Štěpán Rous, Mgr. art. Jana Potiron, ArtD.
jazyk kurzu /  čj, sj

Kurz je zaměřen na přípravu účastníků na talentové zkoušky pro specializaci nábytek a interiér nejen na FDULS.

Účastníci budou plnit úkoly, během nichž se prakticky i teoreticky seznámí se:
- základy skicování (prostorové kresby – kresba interiéru a objektů, kresba prezentačních skic navržených předmětů),
- základy modelování (použití sochařské hlíny, vytvoření prostorové kompozice, vytvoření modelu podle návrhu),
- zásadami navrhování nábytku a předmětů denní potřeby, vytváření prostorových kompozic a zařízení interiéru,
- s materiály používanými v nábytkové tvorbě.

Kurz nabízí jedinečnou možnost vyzkoušet si průběh talentových zkoušek a vzorová témata zadání. Skladba jednotlivých úkolů simuluje přijímací zkoušky z hlediska zadaných témat, vyměřeného času na zpracování, použitých výtvarných technik i způsobu hodnocení jednotlivých úkolů přijímací komisí.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde


Design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / doc. MgA. Zdeněk Veverka, MgA. Petr Pelikán
jazyk kurzu / čj

Hlavním cílem kurzu je připravit účastníky na talentové zkoušky oboru Design nejen na FDULS.

Účastníci budou plnit úkoly, během nichž se prakticky i teoreticky seznámí
-se základy skicování (konstrukce prostorové kresby, použití různých technik skicování)
-    se základy modelování (použití sochařské hlíny i speciální designérské modelovací hmoty Clay, vytvoření prostorové kompozice, vytvoření modelu navrženého jednoduchého výrobku).
-se zásadami navrhování a vytváření prostorových kompozic a designu výrobků.

Hlavní předností kurzu je možnost vyzkoušet si pod odborným vedením „nanečisto“ průběh talentových zkoušek. Skladba jednotlivých úkolů simuluje přijímací zkoušky z hlediska zadaných témat, vyměřeného času na zpracování, použitých výtvarných technik i způsobu hodnocení jednotlivých úkolů přijímací komisí.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Design interiéru*

vyučující / Mgr. art. Jana Potiron, ArtD.
jazyk kurzu / sj

Interiérový design sa venuje základným charakteristikám vnútorného priestoru, porozumeniu materiálových a povrchových kvalít, porozumeniu budovám. Využíva poznatky z architektúry, produktového, priemyselného aj nábytkového designu. Je to „design v kontexte“ s logickým usporiadaním pre daný účel. Designér sa zaoberá funkciou priestoru s ohľadom na estetické nároky užívateľov. Interiér a jeho zariadenie má vplyv na to, aký život sa v ňom a okolo neho rozvinie.

Cieľom kurzu je naučiť študentov princípom interiérovej tvorby a navrhovania mobiliáru s dôrazom na pochopenie vzťahov medzi človekom a predmetným prostredím. Zoznámia sa so súčasnými trendami v designe nábytku, produktov a osvetlenia, získajú ucelené zručnosti potrebné pre tvorbu komplexných interiérových riešení ako aj samostatných nábytkových prvkov.

Konzultácie navrhovaných riešení sú doplnené o teoretické prednášky na témy týkajúce sa interiérového a produktového designu, ako aj počítačová podpora.

-    designérsky proces od skice k realizaci
-    stručný prehľad štýlov, druhy interiéru
-    současný interiér a nábytková architektura
-    farba a svetlo
-    materiály v designe, materiálová psychológia
-    základy ergonómie a plánovania priestoru


Design módních doplňků

vyučující / BcA. Adam Frk
jazyk kurzu / sj, aj

Kurz účastníky provede procesem navrhování módních doplňků od kresebného návrhu až po realizaci v materiálu. Účastníci se seznámí s aktuálními módními trendy a naučí se s nimi pracovat, což následně využijí při zpracování vlastních návrhů. Pracovat budou pomocí stylizované kresby, čeká je tvorba modelů a realizace vlastního návrhu drobného psaníčka či kabelky. Pro účast v kurzu je doporučena základní znalost práce se šicím strojem.


-    seznámení s aktuálními módními trendy v oboru fashion design s důrazem na módní doplňky. Studium kolekcí světových tvůrců. Čerpání informací z odborných časopisů týkajících se světových módních přehlídek, veletrhů a Fashion Weeků.
-    výuka základů stylizované kresby módních doplňků
-    praktická výuka principů tvarování a práce s kůží, základní technologie šití a lepení
-    tvorba vlastního návrhu kabelky: kresebné návrhy, výroba modelu z pomocného materiálu a vlastní realizace výrobku, jeho fotodokumentace, vytvoření portfolia k danému tématu, prezentace výsledků práce.

Design světla

vyučující / MgA. Jan Morávek
jazyk kurzu / čj, aj
jazyk kurzu / Solaris / světelný prostor

 

Kurz je zaměřen na práci se světlem v daném prostoru - účastníci vytvoří individuální návrhy na světelnou modelaci prostoru a filmovou, animovanou, či statickou projekci reagující na daný hudební motiv. Následně účastníci vytvoří tvůrčí tým a po kolektivní konzultaci spojí jednotlivé práce v celek. Vyvrcholením kurzu pak bude závěrečná prezentace prostoru přemodelovaného světlem, iluzivní dimenze stimulující emoce diváků.

 Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

 


Design šperku - šperkařské techniky

vyučující / Mgr. Miroslava Veselá
jazyk kurzu / čj

téma / Šperkařské techniky, řemeslné dovednosti

Kurz je zaměřený na zvládnutí řemeslných dovedností a základních šperkařských technik. Účastníci se naučí základy zpracování kovů a další výrobní techniky, jako je řezání lupénkovou pilkou, vrtání, pilování, válcování materiálů, žíhání, pájení natvrdo – pomocí ohně a stříbrné pájky, pájení naměkko – pomocí cínu. Dále si osvojí techniky povrchové úpravy šperku, např. smirkování, leštění a patinování. Během kurzu se rovněž seznámí se zařízením ateliéru, se stroji a nástroji a materiály používanými ve šperkařství jako jsou obecné kovy a drahé kovy. Řemeslné dovednosti získané pod vedením odborného pedagoga pak účastníci využijí při tvorbě montovaného šperku dle svého návrhu, např. prstenu, závěsu či brože z materiálů jako je měď, mosaz, hliník a plexisklo. Zvládnutí základních šperkařských technik je předpokladem pro kreativní činnost a tvorbu vlastního autorského šperku.

Ukázku fotografií z loňského roku najdete zde

Digitální fotografie - městská krajina*

 

vyučující / prof. Mgr. Štěpán Grygar
jazyk kurzu / čj, aj


téma / Městská krajina

Kurz vedený renomovaným českým fotografem prohloubí kreativitu účastníků, rozšíří jejich schopnost koncepční práce s fotografií i schopnost kritické analýzy vlastní tvorby včetně jejího zařazení do širšího kontextu současného umění.
V teoretické části se kurz zaměří na rozdílné přístupy současné fotografie vycházející z vizualistických a konceptuálních tradic. Vedle přednášek o současném umění a fotografii bude zahrnovat také rozbor a hodnocení portfolií prací účastníků kurzu.  Rozbor konkrétních konceptů, jež budou předcházet realizaci díla, poslouží také ke komparaci jednotlivých přístupů z pohledu současné fotografie.
Praktická část směřující k tématu městské krajiny bude zahrnovat výběr konkrétních lokací, osvětlení, kompozičních a technických postupů odpovídajících konkrétnímu projektu. Výstupem práce bude fotografická série, publikace nebo leporelo na dané téma. V případě potřeby se kurz bude detailněji zabývat technologií zpracování digitálního a analogového obrazu od exponometrie až po zhotovení výsledné fotografie, stavbou a skladbou fotografického obrazu apod. Podle zvoleného přístupu se v každém konkrétním případě bude přistupovat k výběru výsledných fotografií. Od narace, schopnosti vytvářet vizuální příběh, až po konceptuální přístupy zahrnující apropriaci, či snahu o potlačení vizuality a zdůraznění textové části či přesahů do jiných médií.

Ukázku fotografií z loňského roku najdete zde

 

 


Digitální clay animace

vyučující / Ali Khalkali, Mousa Khalkali, Írán(http://khamirestan.com)

jazyk kurzu /aj

téma / Design postav pro digitální clay animaci

Studenti se naučí:

- načrtnout / nakreslit lidskou postavičku,

- vytvořit sošku postavy,

- vyfotit postavičku speciálně pro digitální claymation,

- oživit postavičku (pomocí animátoru Adobe Character Animator).

Tento kurz je rozdělen do dvou částí, první část je načrtnout, navrhnout a vytvořit skutečnou postavičku z polymerové hmoty. Druhá část je převést tuto postavičku do revolučního nového softwaru, který ji oživí.

Budeme se snažit předat studentům své znalosti a zkušenosti v oblasti kreslení a navrhování ve vlastním jedinečném stylu. Vycházíme z náčrtu a vytvoříme plastiku s polymerovou hmotou na základě navrženého charakteru.

Přeneseme tyto postavy do softwaru a vytvoříme 2D digitální obraz, který se tváří jako 3D. 

Digitální fotografie - základy

vyučující /MgA. Radovan Kodera
jazyk kurzu /čj

Teoretická část:
Současné možnosti digitálních fotoaparátů a základy práce s formátem RAW v prostředí Adobe Photoshop. 
Stavba a skladba fotografického obrazu – rytmus v obraze, lineární a diagonální řešení obrazu, princip pohybové nebo optické neostrosti, základy práce s barvou.
Fotografická tvorba v profesionálním fotografickém ateliéru a její principy, vytvoření improvizovaného fotostudia v domácích podmínkách.
Rozdíly práce v ateliéru a v přirozených světelných podmínkách v interiéru nebo exteriéru.
Praktická část:
Praktické postupy tvorby námětů teoretické části; základy tvorby portrétu a fotografického zátiší (ateliér i přirozené prostředí) a živého dokumentu. 
Ovládání moderních DSLR Nikon a Canon. 
Práce s bleskem a odraznou deskou. 
Účastníci se seznámí se základními principy a postupy fotografování, ale též se sestavováním fotografií do tematických souborů. Účastníci budou už od začátku pracovat systematicky na jednom nebo více souborech dle svého individuálního zaměření.
Pro úpravu fotografií si účastníci mohou přinést vlastní notebook s programem Adobe Photoshop.

Ukázku fotografií z loňského roku najdete zde

 


Digitální malba


vyučující /MgA. Tomáš Duchek
jazyk kurzu /  čj
V průběhu kurzu si účastníci rozvinou znalosti v oblasti výtvarné digitální tvorby. Cílem je osvojit si využití široké palety různých technik, nástrojů i programů a poskytnout tak během práce na zadání pevný základ znalostí, které bude účastník schopen nadále prohlubovat. Účastníci se naučí své znalosti kresby uplatňovat v digitálním prostředí, efektivně kombinovat nástroje a celkově zdokonalit svůj tvůrčí proces za účelem dosažení optimálního výsledku.

Teorie digitální malby v rámci profese; počátky, současné trendy, uplatnění, výhody a nevýhody.

Technická průprava; hardware a software pro digitální malbu, druhy tabletů, programy, pluginy a další rozšíření.

Teorie samotné digitální malby; Jak docílit vyšší kvality, studie a analýza mistrů a jejich díla, používání referencí.

Prohlubování základních znalostí; prostor a perspektiva. chování světla a barev, znázorňování objemů a materiálů
Alternativní techniky ilustrací; photobashing, využití 3D, experimentování.

Figurální kresba / příprava na přijímací zkoušky

 

vyučující /MgA. Mgr. Pavel Trnka, MgA. Libor Žižka
jazyk kurzu /čj, aj

Kurz je zaměřen na kresbu aktu v životní velikosti dle živého modelu, pomáhá rozvíjet tvarovou zásobu, prohlubovat kresebné dovednosti a seznamuje účastníky s různými kresebnými technikami. Účastníci se naučí znázornit figuru ve správných proporcích, pochopí zákony perspektivy a základy anatomie. V úvodu kurzu se naučí stylizovat složitou anatomickou stavbu figury do geometrických tvarů. Pomocí úhlového vizování pak dokáží znázornit figuru v perspektivní zkratce. Část kurzu bude zaměřena i na kresbu anatomických detailů, pozornost bude věnována i roli světla a stínu při kresbě figury. Realistickou figurální kresbu budou účastníci moci obohatit o originální výraz a rukopis.

Kresba podporuje schopnost vidění a pomáhá rozvoji myšlení a kreativity. Kurz proto doporučujeme jako součást přípravy na přijímací zkoušky na vysoké umělecké školy.

Ukázku fotografií z loňského roku najdete zde


 

Kresba*

vyučující /MgA. Mgr. Pavel Trnka

jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je zaměřen na kresbu aktu v životní velikosti dle živého modelu, pomáhá rozvíjet tvarovou zásobu, prohlubovat kresebné dovednosti a seznamuje účastníky s různými kresebnými technikami. Účastníci se naučí znázornit figuru ve správných proporcích, pochopí zákony perspektivy a základy anatomie. V úvodu kurzu se naučí stylizovat složitou anatomickou stavbu figury do geometrických tvarů. Pomocí úhlového vizování pak dokáží znázornit figuru v perspektivní zkratce. Část kurzu bude zaměřena i na kresbu anatomických detailů, pozornost bude věnována i roli světla a stínu při kresbě figury. Realistickou figurální kresbu budou účastníci moci obohatit o originální výraz a rukopis.

Kresba podporuje schopnost vidění a pomáhá rozvoji myšlení a kreativity. 

Zaměření – lineární konstrukční způsob kresby, modelace světlem, stínem, siluety, portrét.

Techniky – tužka, uhel, štětec a tuš.

 

Kurátorství výstavy

vyučující /Jan Van Woensel
jazyk kurzu / aj

Činnost umělce je v současné době stále více provázána s činností kurátora. Otázky, které tento kurz předkládá, jsou; jak prezentuji své umělecké dílo, jak prezentace mého díla změní zkušenosti publika s uměleckými díly, jak funguje moje umělecké dílo ve skupinové výstavě? V tomto intenzivním kurzu se naučíte dovednosti současné kurátorské praxe. To vše se dozvíte od profesionálního kurátora Jana Van Woensela (BE), který má více než patnáct let zkušeností s výstavami na mezinárodní úrovni. Jan vás seznámí s volným kurátorstvím, které dokazuje, že vzniklo v uměleckých hnutích šedesátých let dvacátého století. Kurz věnuje pozornost uměleckým aspektům tvorby výstavy. Kurz také motivuje účastníky, aby kriticky přemýšleli a mluvili o (svých) dílech. Půjde o rychlou a praktickou zkušenost. Začneme s prázdným prostorem a žádnou koncepcí. Ve výsledku pak dojdeme ke kurátorství a otevření výstavy, která zahrne umělecká díla účastníků kurzu. Začneme u nápadu a názvu, vytvoříme krátký úvodní text, leták, online propagací a uspořádáme oficiální zahajovací akci. Staňte se součástí tohoto intenzivního kurzu, abyste se dozvěděli více o procesu tvorby výstavy, což je hlavní část kariéry každého umělce.


 

Grafický design a plakát

vyučující / doc. akad. mal. František Steker
jazyk kurzu / čj, nj

téma / Principy navrhování grafických sdělení a plakát


Kurz je určen zájemcům o studium grafického designu, vizuálních komunikací a účastníkům, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit výtvarné dovednosti pro návrhářskou práci. Předpokládá se uživatelská znalost grafického editoru (Illustrator, InDesign, Photoshop).

Účastníci si přinesou vlastní výtvarné potřeby (tužky, barevné fixy, pastelky, pravítko, řezák, nůžky, barevné papíry, lepidlo. USB flash disk, nebo vlastní notebook s nainstalovaným grafickým programem.


Obsah kurzu
•    tématické okruhy:
    • osobnost grafického designu
    • připomínka historické události
    • kulturní plakát
    • typografický plakát
•    stručný přehled tiskových technik
•    spojení obrazového motivu a typografie
•    výtvarný záměr a technologické limity
•    zhotovení podkladu pro digitální tisk

•    každému účastníkovi bude jeho návrh vytisknut
    na formát 100 x 70 cm
Digitální fotografie / základy

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

 

Ilustrace

vyučující / Ali Boozari, Írán
jazyk kurzu / aj 

téma / autoportrét

Kurz pod vedením renomovaného íránského ilustrátora účastníkům mimo jiné nabídne vhled do historie perské i do současné íránské ilustrace. Seznámí se s tvorbou lektora a následně budou pracovat na vlastních skicách a ilustracích. Sjednocujícím tématem bude autoportrét. Za pomoci různých tiskových technik, jako je linoryt, monotyp, monoprint a další studenti vytvoří ilustrace/autoportréty. Každý den proběhne diskuse nad pracemi účastníků, kteří se v průběhu kurzu rovněž seznámí i s perskou malbou a miniaturou.


Ilustrace / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / akad. mal. Renáta Fučíková
jazyk kurzu / čj, aj
téma / Didaktická a knižní ilustrace

Kurz je určen zejména uchazečům o studium ilustrace na vysokých uměleckých školách a provede je přípravou k přijímacím zkouškám.

-konzultace domácích prací – účastníci si donesou portfolio

-pravidla a principy ilustrace, ukázky studentských prací i prací českých a světových ilustrátorů

-přednášky a projekce s následnou debatou: úloha didaktické ilustrace v současné literatuře pro děti a mládež podceňovaný střední proud v ilustrované knize vlastní zkušenost s ilustrací mýtů

-práce pod individuální korekturou pedagoga ilustrační úkoly pro non-fiction literaturu (historie, biologie, geografie) non-fiction komiks

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Keramický design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / doc. MgA. Gabriel Vach
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz keramiky je postaven tak, aby se účastník během týdne seznámil se základy práce s porcelánem.

Účastník kurzu si vyzkouší základní techniku vytváření porcelánu. Bude mít možnost pochopit a prakticky si osahat základní zákonitosti při navrhování a tvarování čajové konvice. Z tohoto snažení by měl vzejít funkční prototyp, který poté na konci kurzu společně otestujeme během čajového dýchánku. Dále si během týdne bude moci účastník vyzkoušet dvě základní techniky dekorace porcelánu - malbu kobaltem a práci s naglazurovými barvami -  a obohatit tak bílý porcelán o kreativně pojatou barevnou vrstvu.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

 

 


Knižní vazba

vyučující / MgA. Mgr. Petra Soukupová

jazyk kurzu /čj, aj

Kurz účastníky v úvodu seznámí s knihařskými pojmy, knihařskými materiály a nástroji. Následně budou dle úrovně pokročilosti realizovat základní nebo experimentální typy knižních vazeb včetně:

- zavěšovaná vazba s rovným hřbetem

- dekorování papírů (škrobový, lihový, olejový, ruční)

- příprava složek a knižního bloku

- zhotovení knižních desek

- zavěšení knihy do desek

Pokročilejším účastníkům kurz nabízí individuální vedení a konzultace při realizaci výtvarné vazby v rámci zadání „autorská kniha“.

Ukázka fotografií z loňského ročníku najdete zde

Komiks - manga

vyučující / Tomoko Fukushi (JP)
jazyk kurzu / aj

téma / Manga a současné umění

 

Kurz je otevřen pro účastníky, kteří se zajímají o japonský komiks Manga. Účastníci se nejprve seznámí s původem japonské Mangy, strukturou komiksu a vztahem japonské Mangy a současného umění.

Účastníci se ale nenaučí, jak kreslit komiksy. Budou hledat možnosti kombinování pouze prvků komiksu s uměním (kresby, malby nebo jiných médií).

 


Komiks

vyučující / MgA. Marie Kohoutová

jazyk kurzu / čj

Kurz pro všechny příznivce komiksu, kteří již nechtějí komiksy pouze číst, ale rádi by se naučili je i tvořit.

Dozvíte se o historii komiksu, seznámíte se s jeho základními principy (řazení okének na stránku, textové bubliny, vztah obrázků a textu, příběh a jeho struktura) a prvky (slovo, obraz, příběh, hrdina, pointa). Poznáte několik druhů komiksu i různé techniky, kterými lze obrázkové příběhy vyprávět.

Pomocí obrázků a textů si nejen procvičíte schopnost odvyprávět příhody druhých i vlastní, ale i otestujete svoji zručnost kreslíře, svoji paměť a představivost. Vyzkoušíte si samostatnou práci i spolupráci s ostatními při tvorbě v týmu.

Výstupem kurzu budou komiksy v kreslené i tištěné podobě. Účastníci se rovněž seznámí s pracemi studentů a pedagogů ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na FDULS.

Ukázka fotografií z loňského ročníku najdete zde

 


Litografie

vyučující / MgA. Mgr. Bedřich Kocman
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz seznámí účastníky s principy a postupy tisku z kamene. Dle svých individuálních schopností a zkušeností budou účastníci realizovat malonákladové experimentální soubory tisků.

- historie oboru, terminologie, nástroje a materiály používané v litografii
- příprava litografického kamene broušením a zrněním
- kresba na litografický kámen
- možnosti a technologie tisku a soutisku
- tisk na plátno a další materiály
- tisk ve stroji i alternativními způsoby

Pracoviště kamenotisku na FDULS je zcela unikátní v rámci celého regionu především zaměřením na tradiční a zasouvané způsoby přímého tisku v celé škále formátů, až po extrémní velikost kamene 90 x 120 cm, dále způsoby práce beze stroje, cesty uplatňující různost potiskovaných materiálů a kombinace serigrafie, fotografie a dalších vstupů s možnostmi litografie. Všechny tyto polohy si mohou účastníci kurzu zařadit do svého individuálního plánu, který bude nejlépe vyhovovat jejich zaměření a dosavadní praktické zkušenosti.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Ideální grafická značka - Logo a jednotný vizuální styl

vyučující / doc. MgA. Kristýna Fišerová
jazyk kurzu / čj, aj

Náplní kurzu je tvorba loga jako základního kamene vizuální identity a jeho užití v rámci jednotného vizuálního stylu. Účastník se seznámí s řadou ukázek a po krátkém teoretickém úvodu vytvoří vlastní návrhy logotypů včetně jejich aplikace (vizitka, firemní hlavičkový papír aj.). Součástí práce budou kresebné návrhy i následné zpracování v programu Adobe Illustrator (předpokládá se znalost práce s tímto programem).

Logo
Identifikační kritéria
Sémantická role loga
Estetická /syntaktická/ role
Funkční kritéria

Jednotný vizuální styl /corporate design/ a jeho základní elementy

Značka, logotyp
Typografie
Formy obrazu a jeho užití
Barvy
Orientační systémy

Manuál a implementace jednotného vizuálního stylu


Malba

vyučující / doc. akad. mal. Aleš Ogoun, BcA. Andrea Uhliarová
jazyk kurzu / čj

téma / Barva jako priorita

Kurz je veden z pohledu malíře-koloristy, který vám pomůže zaobírat se barvou z různých hledisek malby. Rozšiřuje vlastní vnímání a citlivost na základě cvičení a  specifik  malířského procesu a pomáhá naučit se vyjádřit prostor výhradně barvou bez použití iluzivní perspektivy. Barva jako nositel emocionálního abstraktního vyjádření bude následně podrobena i konfrontaci divácké zkušenosti. Barevná symbolika bude rozebírána z hlediska různých kultur, historických a sociálních společenských domluv a zvyklostí. Hmota barvy jako nositelka  energie bude pokusně vnímána i hapticky. Barva se použije i  jako malířský způsob vnímání psychiky zobrazovaného člověka nebo krajiny. Individuální cítění se promítne v konfrontaci děl účastníků kurzu na závěr každého úkolu a kompletně výstavou na konci kurzu.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Modelování pro designéry

vyučující / Mgr. art. Jan Korabečný
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Modelování pro designéry

Účastníci se během kurzu seznámí s materiálem clay a jeho využitím v designu, převážně automobilovém.  Účastníci si osvojí základní designérské a modelářské postupy práce designéra a modeláře a při práci pod individuální korekturou pedagoga si procvičí techniky využívané při tvorbě modelů.  V rámci kurzu pak vytvoří  dílo dle vlastního návrhu.


Nová média


vyučující / doc. akad. mal. Vladimír Merta
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je určen pro všechny zájemce o nové možnosti a formy výtvarného vyjadřování.  Vhodný je zejména pro ty, kteří se chtějí ucházet o studium v ateliéru Nová média a Intermédia na FDULS a jiných vysokých školách uměleckého zaměření, nebo zájemce o prohloubení individuálních zkušeností v oblasti umělecké tvorby experimentální formou.

V průběhu kurzu si účastníci vyzkouší realizaci výtvarného, např. audiovizuálního díla v interiéru nebo exteriéru. Součástí výuky bude pořízení záznamů a zdokumentování tvorby z průběhu kurzu pro závěrečnou prezentaci, včetně podkladů pro autorské portfolio. Uchazeči o studium poznají charakter výuky v ateliéru Nová média - intermédia.

Vhodný je zejména pro otevřené a kreativní osobnosti.

Úvod bude věnován stručné historií vývoje výtvarného umění 20. a 21. století z pohledu Nových médií (Konceptuální tendence, Umění akce, Land Art, Instalace, Elektronická média, Environment Art, Informační technologie, Performance a jiné).
Praktická část kurzu účastníky formou praktických cvičení seznámí se základními principy tvorby uměleckého díla:
- vytvoření konceptu na zadané téma
- výběr vhodného média
- projekt (kresba, text)
- realizace
- prezentace
- dokumentace
- tvorba autorského portfolia a jeho náplň.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Malba - Mixed média


vyučující / prof. Ni Zhiqi, Čína
jazyk kurzu / aj

téma / Poetické znovuzrození

Podstatou kurzu je především to, aby studenti použili své věci denní potřeby a odpadové materiály k tvorbě uměleckých děl. V úvodu kurzu budou studenti společně analyzovat ukázky děl autora a rozšiřovat své porozumění o tvůrčí materiály. Na „odpad“ v našem každodenním životě a uvědomí si jeho vlastnosti budou nahlížet z nového úhlu pohledu.  

Poté začnou svoji práci s materiály, barvami, formou, aby tak prozkoumali podstatu materiálu samotného.

Ve týmové práci s vyučujícím budou studenti kombinovat a přetvářet objekty tak, že budou uplatňovat své individuální umělecké nápady, aby dokončili umělecká díla, a obnovili vitalitu „odpadu“. 

Kurz si klade za cíl rozvíjet inovativní myšlení a praktické dovednosti studentů, pomoci jim rozšířit jejich možnosti v umělecké tvorbě a stimulovat jejich experimentálního ducha. Účastníci se naučí, jak se vypořádat se vztahem mezi materiály, dopadem barev na dílo a jak umělecky vyžívat „hotové věci“ a „odpad“.

V průběhu kurzu bude vyučující odborně vést studenty, každý student zakončí kurz jedním nebo řadou výstupů. Závěrečné práce budou vystaveny na konci kurzu.


Nový cirkus

vyučující / MgA. Eliška Kasprzyk, Žongléros Ansámbl
jazyk kurzu / čj, aj


Kurz je určen pro pohybově zdatné účastníky, kteří se zajímají o možnosti vyjádření prostřednictvím vlastního těla a chtějí si vyzkoušet vybrané disciplíny nového cirkusu.
Kurz má za cíl otevřít účastníkům cestu k používání vlastního těla jako uměleckého nástroje a přinést inspiraci pro další tvorbu. Je otevřen pro všechny se vztahem k pohybu a zároveň dovoluje hledat přesahy jednotlivých uměleckých disciplín. Účastníci kurzu si v první polovině týdne vyzkouší vybrané disciplíny nového cirkusu jako je vzdušná akrobacie na šálách, kruhu nebo hrazdě, pozemní párová akrobacie, žonglování, hooping a další. Během seznamování s jednotlivými disciplínami si vyberou specializaci, kterou budou rozvíjet v druhé polovině týdne. Ta bude zaměřena na tvorbu společného vystoupení všech účastníků kurzu. V této části bude prostor pro uplatnění vlastního uměleckého zaměření kurzistů a objevování osobitého způsobu vyjádření. Zároveň se v této části formou her seznámí s technikami pohybového divadla, improvizace a jevištního pohybu.

Ukázky fotografií z loňského ročníku, kdy kurz vedla Jiřina Adamková, najdete zde

Principy současného tance

vyučující /  MgA. Kateřina Bednářová
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Tanec = prostor +čas + tvar + pohyb

Kurz je určen každému, kdo má radost z pohybu, komu pohyb přináší potěšení a kdo má chuť poznat další možnosti pohybu prostřednictvím technik současného tance.

Technika současného tance se opírá o základní princip účinnosti v pohybu. Za tímto účelem se do ní integrují poznatky o fungování lidského těla, které přinášejí výzkumy v příslušných vědeckých oborech (anatomie, fyziologie, kineziologie, biomechanika) a též poznatky z jiných systémů tzv. body-mind awareness.

Technika současného tance využívá některých nových principů, které vycházejí z experimentů amerického postmoderního tance v 60. a 70. letech minulého století. Některé tyto principy známe i v moderním tanci, jejich vnímání se však víceméně změnilo s uplatněním nového pohledu na některé z nich, zejména na požadavky efektivního fungování těla v pohybu.

Naše tělo existuje v prostoru, expanduje do prostoru, vytváří prostor a obsahuje vnitřní prostor. Pohybuje se v čase, rytmicky, různou dynamikou a rychlostí v souladu anebo v opozici s hudebním doprovodem. Stejně jako můžeme při kresbě přitlačit tužkou na papír, šrafovat plochu nebo vést lehce plnou linku, stejně měníme kvalitu pohybu.

Kurz účastníky seznámí se základními tanečními principy současného tance a možnostmi vyjádření prostřednictvím tanečního umění. Účastníci budou vedeni k uvědomění si vlastního těla, zkoumání jeho fyzických možností a zdokonalení technické zdatnosti, zároveň budou hledat vlastní pohybový slovník, vlastní pohybové vyjádření.

Výstupem kurzu budou pohybové kompozice vycházející z improvizací na zadaná témata týkající se základních tanečních principů současného tance.

Ukázky fotografií z loňského ročníku najdete zde


Science fiction design pro film

vyučující /  Chris Rosewarne, Velká Británie
jazyk kurzu / aj

Chris Rosewarne je renomovaný filmový výtvarník (mimo jiné získal i nominaci na cenu Emmy), který účastníky seznámí se svými pracovními postupy, které uplatnil například při práci na filmech jako jsou Hvězdné války VIII, Spectre nebo Strážci Galaxie. Účastníci se naučí rychlé tvorbě návrhů v programu Photoshop, následně je převedou do 3D pomocí speciálního softwaru a využijí další techniky práce ve Photoshopu k vytvoření vizuálu ve filmovém stylu. Chris Rosewarne se specializuje na sci-fi přístroje/roboty a na navrhování architektonických prostředí pro film. Účastníci si jedno z těchto témat vyberou s cílem vytvořit působivý filmový vizuál.

- skicování

- techniky kresby a malby v programu Adobe Photoshop

- rychlé skicování z ortogonálních pohledů

- tvorba a editace digitálních 3D modelů v programu SketchUp (případně jiném dle preference účastníka)

- renderování v programu Keyshot (případně jiném dle preference účastníka)

- využití textur v programu Adobe Photoshop

- využití filmového nasvícení k zesílení atmosféry

- techniky digitální kresby a malby

Předpokládá se alespoň základní znalost práce s programem Photoshop, vhodná je i zkušenost v oblasti 3D modelování. Účastníci si přinesou vlastní notebook s nainstalovaným programem Photoshop (+ myš nebo tablet) a SketchUp nebo SketchUp Make (download: http://www.sketchup.com/download/all), případně jiným programem pro 3D modelování, se kterým jsou zvyklí pracovat. K dispozici bude PC učebna s programem Photoshop.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

serigrafie

vyučující / MgA. Mgr. Bedřich Kocman
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je určen všem zájemcům o získání či prohloubení zkušeností s různými metodami tisku přes šablonu.

Účastníci kurzu budou seznámeni se základním dělením jednotlivých grafických disciplin. Vymezíme si pojem serigrafie, sítotisk vůči ostatním grafickým technologiím a podrobně si popíšeme základní charakteristiky tisku přes síto a principy, na kterých je založen. Dále se účastníci kurzu prakticky seznámí s jednotlivými nástroji, používanými materiály, jednotlivými technikami v serigrafii a v praktických ukázkách si sami jednotlivé postupy práce také vyzkouší. Náplň kurzu je volena tak, aby si účastníci mohli v praktických ukázkách ověřit co možná nejširší spektrum různých technologických postupů od těch nejjednodušších až po práci technologicky náročnou.
Na základě praktické zkušenosti se seznámí s odlišnými výrazovými možnostmi grafického vyjadřování v této oblasti.

- tisk přes šablonu, realizace v exteriéru
- přímá x nepřímá šablona
- pozitiv x negativ, (rezerváž na sítu)
- barevný soutisk
- realizace grafického listu formátu B1

Ukázku fotografí z loňského ročníku najdete zde


Technologie designu modelingu a výroby forem

vyučující / doc. MgA. Luděk Míšek
jazyk kurzu / čj

Cílem kurzu je prakticky poznat základní principy a informace o materiálech pro výrobu modelů, jako jsou polyesterová, epoxidová, nebo polyuretanová pryskyřice. Díky demonstracím a praktickým experimentům si účastník osvojí také procedurální znalosti vybraných technologických postupů design modelingu a výroby forem. Následně si účastníci  prakticky vyzkouší  odlévání modelů do různých typů forem a jejich následné povrchové opracování. Součástí kurzu bude též ukázka odlévání měkkých kovů – cínu.

pondělí

seznámení s technologií výroby sádrových, lukaprenových a silikonových  forem, odlévání modelu do epoxidové, polyuretanové pryskyřice či měkkých kovů. Začátek formování, dělání dělících rovin, započetí výroby silikonové formy

úterý – dodělání silikonové formy

středa – výroba modelu ze sochařské hlíny a zhotovení  jednorázové formy

čtvrtek – zhotovení odlitku do sádry a epoxidové pryskyřice, výroba voskového modelu pro odlévání do měkkých kovů

pátek- odlévání do měkkých kovů + retušování a povrchová úprava odlitků

Storyboard

vyučující / Kurt van der Basch, Kanada
jazyk kurzu / aj

Kurz proběhne pod vedením zkušeného autora storyboardů a koncepčních ilustrací pro řadu Hollywoodských filmů, jako je např. Star Wars ep VII a VIII, Atlas mraků nebo Iluzionista. Účastníci se naučí základy tvorby storyboardu pro film, jejíž principy jsou platné i pro další oblasti umění, jako je reklama, animace, komiks apod. V návaznosti na analýzu vybraných filmových sekvencí a storyboardů budou sami formou praktických kresebných cvičení zpracovávat zadané části scénářů. Účastníci rovněž prohloubí své kresebné dovednosti a schopnost vyjadřování myšlenek a nálad prostřednictvím rychlých a srozumitelných kresebných technik.
 
- principy tvorby storyboardu, terminologie a základní typy záběrů
- volba záběrů a pohyb/úhel kamery jako prostředky vyvolání různých emocionálních reakcí u diváků
- praktické ukázky, analýza filmových sekvencí, diskuse
- převedení psaného scénáře do podoby storyboardu
- tvorba seznamu záběrů, chronologie příběhu, práce se scénami a postavami
- kresba a ilustrace pro produkci:
   tvorba půdorysu pro vysvětlení pozice kamery
   kresba s minimální předlohou
   rychlá kresba hlavy a figury
   různé druhy perspektivy
   kompozice obrazu pro vytvoření různé atmosféry

Účastníci si mohou pro využití v kurzu přinést vzorky scénářů (vlastní či cizí tvorba).

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde


Videotvorba

vyučující / MgA. Lukáš Kellner
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Video a videoart


Účastník kurzu by měl mít základní znalost ovládání kamery/DLSR zařízení a být seznámen s principy fungování editačních programů pro střih videa.

<úvod do videotvorby – problematika různých autorských přístupů k práci s videem, rozšíření znalostí v oboru využitelných postupů, práce s editačními programy

-teoretické i praktické seznámení s natáčecí technikou
- práce v tvůrčím týmu na realizaci praktických cvičení, kde si každý člen týmu vyzkouší různé disciplíny spojené se vznikem pořadu (režie, kamera, zvuk, střih, script a výstup před kamerou)
- volné video / videoart, reportáž, rozhovor, záznam události
- seznámení s pokročilou funkcí videoeditorů - effects keyframes / kolorace / adobe dynamic link
- editace pořízených záznamů, export a prezentace výsledného videa

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde

Základy grafických technik

vyučující / MgA. Mgr. Jan Kocman
jazyk kurzu / čj

Cílem kurzu je prakticky poznat základní principy čtyř tradičních tiskových technologií: tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy a šablonový tisk. Účastníci se seznámí s konfrontací historických a současných přístupů v oblasti umělecké grafiky i polygrafie. Problematika grafických technik jim bude zprostředkována jako podpora kresby, malby, ilustrace. Výuka bude podpořena a dokumentována řadou experimentálních tisků, které si každý účastník odnese v podobě malé knihy či brožury.
Úvod kurzu nabídne historické vymezení disciplín, uvede je do kontextu se současností a seznámí účastníky s používanými nástroji a materiály. Praktická část se pak bude skládat vždy z přípravy tiskové matrice a realizace tisku.

Ukázku fotografií z loňského ročníku najdete zde 

 


 

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E