Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

vedoucí ateliéru

Mgr. art. Jana Potiron, ArtD.

MgA. Štěpán Rous, Ph.D.

kontaktní informace
kancelář / LS-327
telefon / 377636723
e-mail /  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FB profil ateliéru

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

o ateliéru

Nábytek a zařízení interiéru ovlivňuje život, který se v něm či kolem něho rozvine. Dokáže interiér formovat, poskytovat komfort a uspokojovat potřeby; v prostoru být nenápadný nebo dominující. Prostřednictvím materiálu ovlivňuje u člověka způsob vnímání estetických kvalit. Design je nejenom praktický a užitečný, ale má navíc schopnost a sílu vyvolávat emoce, být expresivní jako umělecké dílo, precizní jako dobře fungující stroj. Novodobí designéři hledají smysl produkce, mající vliv na rozdílnost přístupů v tvorbě. Výsledkem je přiřazování nových funkcí designu s přívlastkem emocionální, udržitelný, aktuální, demokratický, kritický …

Studenti jsou vedeni k pochopení významu designérské tvorby pro člověka, což přispívá k jejich vlastní profilaci v oblasti designu. Jsou podporováni v odvážnějších konceptuálních řešeních s možnými přesahy do umění, řemesla či nových technologií. Během semestru se věnují práci s materiály a seznamují se s výrobními technologiemi zpracování. Zadání jsou orientována na design nábytkových prvků, osvětlení, menších užitkových předmětů - vždy s ohledem na kontext interiéru a zaměření cílových skupin. Finální návrhy prezentují formou prototypu nebo funkčního modelu. Samozřejmou součástí výuky je společný brainstorming, konzultace tvarových řešení a volby materiálu, průběžné prezentace, samostatná i kolektivní práce v oblasti projektů a spolupráce s výrobci. Studenti si osvojují metodologii designu, jež vede k efektivnímu navrhování a úspěšné prezentaci produktů. Seznamují se s psychologií používaní, učí se porozumět vztahům mezi člověkem a předměty, jež používá.

Během studia si v rámci specializace Design nábytku a interiéru student zvolí vedle povinných předmětů ještě další vybrané předměty z jednotlivých povinně volitelných bloků studijního plánu - doplňujícího bloku a výběrového bloku. Posluchač bude vedle hlavního ateliérového předmětu Design nábytku a interiéru navštěvovat přednášky z dějin umění, teorie a dějin designu, autorského práva v umění, ale zároveň i praktické předměty: kresbu, modelování, ergonomii pro design, fotografii a další, jež svým zaměřením podpoří základní výuku.

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:

Portfolio má představit co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech, přičemž víc jak polovina prací by se měla vztahovat k Vámi zvolenému oboru (specializaci). Kombinujte práce školní, vlastní i skici. Portfolio posílejte v jednom uceleném souboru ve formátu .pdf na šířku o velikosti A3 nebo A4 a o rozsahu minimálně 15 až maximálně 30 prací. Vhodným doplněním portfolia je i stručné představení uchazeče (škola, záliby, atd.), které není součástí hodnocení.

Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČ zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDU celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FUD (viz Státní závěrečná zkouška).

Součásti SZZ jsou:
obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
zkouška z teorie a dějin oboru (specializace).

 

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
Příklady témat bakalářských prací

 • Nábytková architektura
 • Reuse – redukovat, recyklovat, respektovat
 • Pracovní prostor pro umělce / designéra
 • Stolování
 • Udržitelný design – Green design, Low-cost, Low-tech - Cílem je navrhnout maximálně jednoduchý interiérový prvek z cenově dostupných materiálů.
 • Aplikace tradičního řemesla prostřednictvím nových digitálních technologií
 • Předmět touhy – návrh kolekce suvenýrů
 • Design v pohybu
 • Rozlož a použij! - řešení nábytkového prvku z 2D do 3D
 • Symbióza v designu
 • Světlo a prostor – cílem je navrhnout světelný objekt, který je nejen součástí prostoru, ale také nový prostor vytváří a formuje.

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E