Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Osobnosti světového designu převzaly Cenu Ladislava Sutnara

středa, 09 listopad 2016 08:55

Sutnarka již popáté udílela prestižní ocenění.

Úzký okruh významných osobností českého a světového umění a designu, které dosud obdržely prestižní Cenu Ladislava Sutnara, rozšířila v úterý 8. listopadu pětice nových laureátů. V historické budově Měšťanské besedy ocenění převzal grafický designér a typograf Rostislav Vaněk, historik a teoretik umění Tomáš Vlček, jeden z nejvýraznějších holandských grafických designérů Anthon Beeke, všestranná americká designérka Gere Kavanaugh a jedna z nejprestižnějších vysokých uměleckých škol na světě The Pratt Institute, kterou zastupoval prorektor pro studijní záležitosti Kirk Pillow. Dalším vzácným hostem slavnostního setkání byla Zoë Ryan, ředitelka a kurátorka oddělení architektury a designu na Art Institute of Chicago, která dodatečně převzala ocenění za tuto instituci jako laureáta roku 2015.

Letošní udílení cen bylo výjimečné i tím, že zde měla premiéru hudba složená speciálně pro tuto příležitost. Jejím autorem je proděkan pedagogické fakulty a přední soudobý skladatel Jiří Bezděk a jeho skladba zazněla v podání Plzeňského fanfárového souboru v čele s uměleckým vedoucím Petrem Mrázem.

Vzácným hostem slavnostního udílení cen byl rektor ZČU Miroslav Holeček, který ve svém úvodním projevu připomněl krédo univerzity: "Stojíme za hodnotami, které obstojí v měnícím se světě", a zdůraznil, že umění, kreativita a umělecká tvorba takovými hodnotami jsou. Udílení prestižní umělecké ceny vynikajícím světovým umělcům a institucím je pak důkazem, že ZČU za těmito hodnotami pevně stojí.

Mezi další vzácné hosty patřil primátor města Plzně Martin Zrzavecký se svými náměstky Martinem Baxou a Petrem Náhlíkem i tajemnice politické sekce Velvyslanectví Spojených států amerických paní Beth Fernald, která ve své řeči zdůraznila v kontextu současného dění roli Ladislava Sutnara jako imigranta a jeho přínos pro americký i světový design.

Cena Ladislava Sutnara je nejen oceněním pro výjimečné umělecké a pedagogické osobnosti a instituce za jejich mimořádný přínos světu umění a designu, ale i vyjádřením pocty životu a dílu Ladislava Sutnara, na jehož umělecký odkaz Sutnarka svojí činností navazuje. Letošní udílení cen bylo o to významnější, že bylo i připomenutím 40 let od úmrtí Ladislava Sutnara.

Součástí programu slavnostního dne byla i vernisáž výstavy "Návrat Ladislava Sutnara", která na 21 venkovních panelech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje rekapituluje průběh a výstupy stejnojmenného projektu, jenž se už řadu let zasazuje o návrat minulými režimy záměrně opomíjeného designéra Ladislava Sutnara do povědomí české veřejnosti a do kulturních dějin naší země. Výstavu je možné zhlédnout do 30. listopadu.

Laureáti zůstali v Plzni několik dní, během nichž si mimo jiné prohlédli budovu Sutnarky, zúčastnili se slavnostního večera u příležitosti oslav 25. výročí založení ZČU, poklonili se památce Ladislava Sutnara u jeho hrobu na Ústředním hřbitově v Plzni, navštívili Galerii Ladislava Sutnara, obdivovali světoznámé Loosovy interiéry a objevovali i další krásy Plzně a jejího okolí.

 

 

 

Naposledy změněno pondělí, 14 listopad 2016 09:33

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E